Розв'язування прямокутних трикутників"

Додано: 7 квітня
Предмет: Геометрія, 8 клас
Тест виконано: 228 разів
12 запитань
Запитання 1

У трикутнику АВС ∠С=90°, АС=8 см, ВС=6 см. Знайдіть sinА.

варіанти відповідей

3/5

3/4

4/5

5/3

4/3

Запитання 2

Користуючись рисунком знайдіть тангенс ∠С

варіанти відповідей

5/13

5/12

12/13

13/12

12/5

13/5

Запитання 3

Користуючись рисунком знайдіть косинус ∠В.

варіанти відповідей

13/12

13/5

12/13

12/5

5/13

5/12

Запитання 4

Дано прямокутний трикутник АВС (∠С = 90°). Знайдіть сторону АС, якщо АВ = 15 см, cos A = 0,6.

варіанти відповідей

25 см

15 см

9 см

30 см

Запитання 5

Катети прямокутного трикутника дорівнюють 6 см і 8 см. Знайдіть синус кута, протилежного меншому катету.

варіанти відповідей

3/5

6/8

3/4

5/3

4/5

Запитання 6

Дано прямокутний трикутник АВС (∠С = 90°), АВ = 6 см, АС = 3√3 см. Знайдіть другий катет і гострі кути.

варіанти відповідей


6 см, 60°, 30°

3 см, 60°, 30°


3 см, 30°, 30°

6 см, 45°, 45°

Запитання 7

Катет прямокутного трикутника дорівнює добутку гіпотенузи на ------------кута,протилежного цьому катету

варіанти відповідей

синус

косинус

тангенс

котангенс

Запитання 8

Гіпотенуза прямокутного трикутника дорівнює 60см, а один з гострих кутів 30°. Розв'язати прямокутний трикутник

варіанти відповідей

30°, 30см, 30,5см 

 60°, 30см, 30√3см

60°, 30см, 60√3см

90°, 30см, 30√3см

Запитання 9

Відношення прилеглого катета до гіпотенузи - це

варіанти відповідей

синус

косинус

тангенс

котангенс

Запитання 10

Катет прямокутного трикутника 5см, гострий кут 45°. Розв'яжіть прямокутний трикутник.


 

варіанти відповідей

5см, 10см, 45°

5,2см, 10см, 35°

5см, 5√3см, 45°

5см, 5√2см,  45°

Запитання 11

АВ - гіпотенуза прямокутного трикутника АВС, АС = 10√3 см, ∠B=60°. Виберіть правильні видповіді.

варіанти відповідей

CВ = 10 см


cos∠B = CB/AB

CВ = 5 см

 Трикутник АВС - рівнобедрений.

АВ = 20 см

Запитання 12

Точка знаходиться на відстані 6 см від прямої. З цієї точки до прямої проведено похилу, яка утворює з прямою кут 30°. Знайти довжину проекції похилої на прямуваріанти відповідей

 6√3 см

6 см

12 см

18 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест