Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Рух і взаємодія

Додано: 27 березня 2019
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 1718 разів
10 запитань
Запитання 1

Будь-яке тіло при взаємодії не може змінити свою швидкість миттєво, для цього потрібно певний час. Яка фізична величина є мірою цієї властивості тіла?

варіанти відповідей

Сила

Тиск

Маса

Робота

Запитання 2

Будь-яке тіло при взаємодії не може змінити свою швидкість миттєво, для цього потрібно певний час. Яка фізична величина є мірою цієї властивості тіла?

варіанти відповідей

Сила

Тиск

Маса

Робота

Запитання 3

Якщо векторна сума всіх сил, які діють на тіло, рівна нулю, то 

варіанти відповідей

напрям руху тіла змінюється

швидкість тіла залишається незмінною

швидкість тіла з часом зростає

швидкість тіла з часом зменшується.

Запитання 4

Кількісну міру дії одного тіла на інше, унаслідок якого тіла придбавають прискорення, називають

варіанти відповідей

Масою

Силою

Роботою

Тиском

Запитання 5

Сила, під дією якої тіло рівномірно рухається по колу, направлена 

варіанти відповідей

по напряму вектора швидкості

протилежно вектору швидкості

перпендикулярно вектору швидкості

під гострим кутом до напряму вектора швидкості

Запитання 6

Вага — це 

варіанти відповідей

міра інертності тіла

міра гравітаційної взаємодії тіла із Землею

сила, з якою Земля діє на тіло поблизу від її поверхні

сила, з якою тіло діє на опору або підвіс унаслідок тяжіння до Землі

Запитання 7

При взаємодії двох тіл відношення модуля прискорення другого тіла до модуля прискорення першого тіла дорівнює 4. Чому рівна маса другого тіла, якщо маса першого становить 6 кг?

варіанти відповідей

24 кг

0,7 кг

1,5 кг

10 кг

Запитання 8

Як рухається тіло масою 2 т під дією постійної сили, модуль якої рівний 4 кН?

варіанти відповідей

Рівномірно із швидкістю 2 метри на секунду

Рівномірно із швидкістю 0,5 метри на секунду

Рівноприскорено з прискоренням 2 метри на секунду в квадраті

Рівноприскорено з прискоренням 0,5 метри на секунду в квадраті

Запитання 9

Як зміниться сила гравітаційної взаємодії між двома матеріальними точками якщо відстань між ними збільшити в 3 рази?

варіанти відповідей

Збільшиться в 3 рази

Зменшиться в 9 разів

Зменшиться в 6 разів

Зменшиться в 3 рази

Запитання 10

Ліфт підіймається рівноприскорено і за перші 10 з руху проходить відстань 20 м. На скільки збільшується при підйомі вага пасажира масою 80 кг, що знаходиться в цьому ліфті?

варіанти відповідей

На 40 Н

На 32 Н

На 24 Н

На 16 Н

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест