17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

Онлайн-тести з фізики 9 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: (кг⋅м)/с - це одиниця вимірювання...
Фізика, 9 клас
Створено 4 липня
Приклад запитання: 1. Импульсом тела называется:
Фізика, 9 клас
Копія з тесту: Формули (9 клас)
Приклад запитання: Вкажіть формулу, що обчислює силу, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом (сила Ампера)
Фізика, 9 клас
Копія з тесту: Формули (9 клас)
Приклад запитання: Вкажіть формулу, що обчислює силу, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом (сила Ампера)
Приклад запитання: Комп’ютерний диск обертається із частотою 600 обертів за хвилину. Яка швидкість точок, які знаходяться на ободі диска радіусом 15 см? 
Фізика, 9 клас
Створено 2 червня
Приклад запитання: Векторна величина, яка визначає напрям і значення швидкості нерівномірного руху в даній точці траєкторії - це....
Приклад запитання: Напрямлений відрізок прямої, який з’єднує  початкове і кінцеве положення тіла, це …
Фізика, 9 клас
Копія з тесту: Формули (9 клас)
Приклад запитання: Вкажіть формулу, що обчислює силу, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом (сила Ампера)
Приклад запитання: Підбери навчальну мету до лабораторної роботи № 7.
Приклад запитання: Підбери навчальну мету до лабораторної роботи № 6.
Приклад запитання: Кут падіння променя на дзеркальну поверхню становить 400. Визначте кут між падаючим і відбитим променями.
Приклад запитання: Якщо кут падіння променя на плоске дзеркало дорівнює 350 , то кут між відбитим променем і площиною дзеркала становить.
Приклад запитання: Установіть відповідність "Закон - вчений"1. Максвелл А. Закон взаємодії зарядів2. Кулон Б. Закон електромагнітної індукції3. Фарадей В. Закон взаємодії електричних струмів4. Ампер Г. Рівняння зв'язку електричного та магнітного полів
Приклад запитання: Система тіл є незамкненою, якщо в ній діє сила:
Приклад запитання: Яка система тіл називається замкненою?
Фізика, 9 клас
Створено 30 травня
Приклад запитання: Фізична величина, яка є мірою взаємодії тіл- це...
Фізика, 9 клас
Створено 30 травня
Приклад запитання: Прилад для вимірювання сили
Приклад запитання: Прискорення, якого набуває тіло внаслідок дії сили, прямо пропорційне цій силі та обернено пропорційне масі тіла.
Фізика, 9 клас
Створено 29 травня
Приклад запитання: Вкажіть формулу, що обчислює силу, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом (сила Ампера)
Приклад запитання: Екологічні проблеми виникають через
Приклад запитання: Надання тілу електричного заряду називають...
Приклад запитання: Підбери навчальну мету до лабораторної роботи № 5.
Приклад запитання: Підбери навчальну мету до лабораторної роботи № 4.
Приклад запитання: Підбери навчальну мету до лабораторної роботи № 3.
Фізика, 9 клас
Створено 27 травня
Приклад запитання: Сила земного притяжения совершает отрицательную работу, когда:
Приклад запитання: Напрямлений відрізок прямої, який з’єднує  початкове і кінцеве положення тіла, це …
Приклад запитання: Підбери навчальну мету до лабораторної роботи № 2.