24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Онлайн-тести з фізики 9 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Фізика, 9 клас
Створено 17 червня
Приклад запитання: Під час прямолінійного руху з прискоренням 0,2 м/с2, швидкість велосипедиста зростає до 5м/с за 25с. Якою була початкова швидкість?
Фізика, 9 клас
Створено 14 червня
Приклад запитання: Чому кривизна кришталика ока риби більша, ніж у людини?
Приклад запитання: Південний магнітний полюс стрілки компаса зазвичай указує:
Фізика, 9 клас
Створено 3 червня
Приклад запитання: Тіла взаємодіють одне з одним із силами, які напрямлені вздовж однієї прямої, рівні за модулем і протилежні за напрямком.
Фізика, 9 клас
Створено 2 червня
Приклад запитання: Південний магнітний полюс стрілки компаса зазвичай указує:
Фізика, 9 клас
Створено 1 червня
Приклад запитання: Що є джерелами забруднення навколишнього середовища?
Фізика, 9 клас
Створено 1 червня
Приклад запитання: Світло падає з повітря у воду (див. рисунок). Який із зображених на рисунку променів правильно вказує напрям заломленого пучка світла?
Фізика, 9 клас
Створено 1 червня
Приклад запитання: Лінії магнітного поля штабового постійного магніту:
Фізика, 9 клас
Створено 31 травня
Приклад запитання: Якими символами позначають зміну імпульсу тіла?
Приклад запитання: Яким символом позначається імпульс тіла?
Фізика, 9 клас
Створено 29 травня
Приклад запитання: Екологія - наука що..
Фізика, 9 клас
Створено 27 травня
Приклад запитання: Яка з поданий фізичних величин є скалярною?
Фізика, 9 клас
Створено 26 травня
Приклад запитання: Лінії магнітного поля штабового постійного магніту:
Фізика, 9 клас
Створено 25 травня
Приклад запитання: У замкненій системі тіл векторна сума імпульсів тіл до взаємодії дорівнює векторній сумі імпульсів тіл після взаємодії
Приклад запитання: Швидкість під час прямолінійного рівномірного руху/ (Оберіть формулу)
Приклад запитання: Визначте, як зміниться потенціальна енергія тіла, якщо його висота над поверхнею землі зменшиться у 2 рази.
Приклад запитання: Оберіть формулу для знаходження кінетичної енергії рухомого тіла:
Приклад запитання: Футболіст веде м’яч масою 4,5 кг, рухаючись зі швидкістю 4 м/с відносно поверхні Землі. Визначте імпульс м’яча відносно поверхні Землі;
Фізика, 9 клас
Створено 19 травня
Приклад запитання: Тіло рухається вздовж осі ОХ під дією постійної сили 100 Н. Координата тіла змінюється за законом x=10-20t+40t2 . Якою є маса тіла? 
Фізика, 9 клас
Створено 19 травня
Приклад запитання: Тіло рухається вздовж осі ОХ під дією постійної сили 100 Н. Координата тіла змінюється за законом x=10-20t+40t2 . Якою є маса тіла? 
Фізика, 9 клас
Створено 19 травня
Приклад запитання: Тіло рухається вздовж осі ОХ під дією постійної сили 100 Н. Координата тіла змінюється за законом x=10-20t+40t2 . Якою є маса тіла? 
Приклад запитання: Визначте, як зміниться потенціальна енергія тіла, якщо його висота над поверхнею землі зменшиться у 2 рази.
Приклад запитання: Завдяки яким вченим була сформована геліоцентрична картина світу?
Приклад запитання: Які зміни енергії відбудуться на першому етапі руху м’яча, підкинутого догори?
Приклад запитання: Виберіть одиницю імпульсу тіла:
Приклад запитання: Тіла взаємодіють одне з одним із силами, які напрямлені вздовж однієї прямої, рівні за модулем і протилежні за напрямком
Фізика, 9 клас
Створено 17 травня
Приклад запитання: Закон інерції це
Фізика, 9 клас
Створено 15 травня
Приклад запитання: Виберіть одиницю імпульсу тіла
Приклад запитання: Визначте, як зміниться потенціальна енергія тіла, якщо його висота над поверхнею землі зменшиться у 2 рази.
Приклад запитання: Визначте, як зміниться потенціальна енергія тіла, якщо його висота над поверхнею землі зменшиться у 2 рази.