20 червня о 18:00Вебінар: Особливості організації навчальної діяльності учнів, що мають розлади аутистичного спектру

Онлайн тести з фізики 9 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Фізика, 9 клас
Створено 10 червня
Приклад запитання: Яка сила діє на провідник зі струмом з боку магнітного поля?
Приклад запитання: Де вища температура повітря в приміщенні, яке обігрівається?
Приклад запитання: В дослідах Резерфорда по розсіюванню альфа-частинок одна з 20 000 альфа-частинок поверталася назад тому що...
Фізика, 9 клас
Створено 28 травня
Приклад запитання: Основними джерелами забруднення середовища є:
Фізика, 9 клас
Створено 21 травня
Приклад запитання: Яка з цих величин є скалярною?
Приклад запитання: Наелектризувати тіла можна двома способами...
Приклад запитання: У ядрі атома Берилію 4 протони і 5 нейтронів. Скільки електронів в атомі Берилію?
Фізика, 9 клас
Створено 21 травня
Приклад запитання: На якій властивості механічних хвиль ґрунтується ехолокація?
Фізика, 9 клас
Створено 20 травня
Приклад запитання: Яке оптичне явище ілюструє фотографія?
Фізика, 9 клас
Створено 20 травня
Приклад запитання: Південний магнітний полюс стрілки компаса зазвичай указую на
Фізика, 9 клас
Створено 14 травня
Приклад запитання: 1.Тіла взаємодіють одне з одним із силами, які напрямлені вздовж однієї прямої, рівні за модулем і протилежні за напрямком. 
Приклад запитання: Між молекулами газів діють сили...
Приклад запитання: Порядок розміщення молекул у рідин є...
Фізика, 9 клас
Створено 12 травня
Приклад запитання: Встановіть відповідність фізичної величини і формули
Фізика, 9 клас
Створено 10 травня
Приклад запитання: Яким символом позначають північний полюс магніта?
Фізика, 9 клас
Створено 10 травня
Приклад запитання: Яка фізична величина, що характеризує зображення в лінзі визначається відношенням відстані від зображення до лінзи і відстані від предмета до лінзи?
Приклад запитання: Поляризація при якій під дією зовнішнього поля позитивні Іони зміщуються вздовж вектора напруженості, а негативні в зворотньому, називається.....
Приклад запитання: Якщо прилад помістити в металевий фуляр,то зовнішні електричні поля не будуть проникати всередину футляра і не будуть впливати на роботу приладу. На цьому базується...?
Фізика, 9 клас
Створено 10 травня
Приклад запитання: Як розташована відносно площини лінзи її головна оптична вісь?
Фізика, 9 клас
Створено 6 травня
Приклад запитання: Сила Ампера – це сила, з якою магнітне поле діє:
Фізика, 9 клас
Створено 3 травня
Приклад запитання: Який вчений ввів у фізику термін "магнітне поле"?
Фізика, 9 клас
Створено 3 травня
Приклад запитання: Магнітне поле котушки зі струмом слабшає, якщо:
Приклад запитання: Як можна назвати лінію, вздовж якої поширюється в середовищі світлова енергія?
Фізика, 9 клас
Створено 2 травня
Приклад запитання: Які умови необхідні для виконання роботи?
Фізика, 9 клас
Створено 2 травня
Приклад запитання: Що відбуватиметься, коли в котушку, з'єднану з гальванометром,вводити всередину магніт або виймати магніт з неї?
Фізика, 9 клас
Створено 2 травня
Приклад запитання: Який висновок можна зробити з досліду Ерстеда?
Фізика, 9 клас
Створено 1 травня
Приклад запитання: Як називають тіла, що довго зберігають намагніченість?
Фізика, 9 клас
Створено 30 квітня
Приклад запитання: Векторна фізична величина, яка дорівнює добутку маси тіла на швидкість його руху - це...
Фізика, 9 клас
Створено 29 квітня
Приклад запитання: Точка Кюрі - це...
Приклад запитання: За яким виразом визначають імпульс тіла?