Рух Опору на території України під час Другої світової війни

Додано: 15 травня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 2577 разів
21 запитання
Запитання 1

Термін "Рух Опору" означає

варіанти відповідей

Антикоаліційний рух часів 2 Світової війни

Національно-визвольний антифашистський рух

Рух, основна ідея якого - ідея національної винятковості

Антивоєнний громадський рух

Запитання 2

Рух Опору на території України охоплював

варіанти відповідей

Усю територію України

Тільки західні області України

Тільки східні області України

Тільки землі з великими лісовими масивами

Запитання 3

Поняття "Рух Опору" є протилежним за змістом до поняття

варіанти відповідей

Консерватизм

Космополітизм

Колабораціонізм

Колоніалізм

Запитання 4

Вкажіть твердження, які характеризують Рух Опору в Україні (4 відповіді)

варіанти відповідей

Наявність трьох течій: радянської, національно-самостійницької, польської

Спільність, погодженість дій всіх течій Руху Опору

Головна форма організації - створення партизанських загонів та підпільних організацій

Національно-самостійницька течія сформувалась пізніше, ніж радянська

Головною метою радянської течії було завдати якомога більшої шкоди окупантам та допомога регулярним військам Червоної Армії

Головним завданням національно-самостійницької течії Руху Опору була боротьба з німецькими та радянськими окупантами

Запитання 5

Для всіх течій Руху Опору в Україні характерною була боротьба за

варіанти відповідей

Звільнення від нацистських загарбників

Незалежну соборну Україну

Відновлення радянської влади

Повернення західноукраїнських земель до складу Польщі

Запитання 6

У яких твердженнях йдеться про характерні риси радянського партизанського руху в окупованій Україні (2 відповіді)

варіанти відповідей

Здійснення диверсій на транспортних комунікаціях та збір розвідувальної інформації

Розгортання пропагандистської кампанії із закликами до створення незалежної соборної держави

Сприяння фронтовим операціям Червоної Армії

Узгодження воєнних дій з воєнними операціями національного підпілля

Загони та з'єднання діяли здебільшого на теренах дистрикту "Галичина" та західних землях рейхскомісаріату "Україна"

Запитання 7

Коли було утворено і хто очолив Український штаб партизанського руху

варіанти відповідей

Червень 1941, О. Сабуров

Червень 1941, О. Федоров

Червень 1942, Т. Строкач

Листопад 1943, С. Ковпак

Запитання 8

Хто з названих діячів належав до радянської течії Руху Опору ( 3 відповіді)

варіанти відповідей

С. Бандера

А. Мельник

С. Ковпак

О. Сабуров

О. Федоров

Р. Шухевич

Запитання 9

Якою була мета рейдів, крім воєнних цілей, здійснюваних партизанськими з'єднаннями на Правобережній Україні в 1943 р.

варіанти відповідей

Мобілізація до лав Червоної Армії, збирання коштів та матеріальних цінностей на потреби фронту

Постачання продовольства населенню окупованих територій, організація баз постачання для українського підпілля

Встановлення контактів з УПА та Армією Крайовою

Репрезентація радянської влади, нейтралізація впливу на цій території ОУН та її збройних формувань

Запитання 10

Яке визначення відповідає поняттю "рейкова війна"

варіанти відповідей

Операція радянських партизанів зі зруйнування залізниць, мостів, ешелонів, здійснена під час Курської битви

Операція радянських військових частин на Лівобережжі влітку 1943 року з широкомасштабним використанням бронепоїздів

Операція підпілля ОУН та загонів УПА зі знищення великих залізничних вузлів і станцій Галичини липень 1942

Військово-диверсійні операції Червоної Армії проти залізничних частин Вермахту

Запитання 11

Коли відбувся Карпатський рейд партизанського з'єднання Ковпака

варіанти відповідей

1941

1942

1943

1944

Запитання 12

Коли відбулася зазначена подія?


Волею українського народу Організація Українських Націоналістів під проводом С. Бандери проголошує відновлення Української Держави, за яку поклали голови покоління найкращих синів України

варіанти відповідей

17 вересня 1939

22 жовтня 1939

22 червня 1941

30 червня 1941

Запитання 13

Національний уряд, утворений відповідно до Акту проголошення відновлення Української Держави, очолив

варіанти відповідей

Р. Шухевич

А. Мельник

Я. Стецько

С. Бандера

Запитання 14

Проголошення Акту відновлення Української Держави у Львові стало можливим

варіанти відповідей

У результаті цілеспрямованих дій німецької окупаційної адміністрації

У результаті цілеспрямованих дій ОУН(Б)

Через бажання радянського керівництва зберегти контроль над Україною

Через підтримку Угорщиною та Румунією ідеї створення буферної Української держави

Запитання 15

Яке прізвище є зайвим в переліку


С. Бандера, І. Кожедуб, Р. Шухевич, А. Мельник

варіанти відповідей

С. Бандера

І. Кожедуб

Р. Шухевич

А. Мельник

Запитання 16

Вирішальну роль у формуванні Української Повстанської Армії відіграла

варіанти відповідей

ОУН(Б)

ОУН(М)

Поліська Січ

Українська головна визвольна рада

Запитання 17

Офіційною датою створення УПА вважають

варіанти відповідей

22 червня 1941

30 червня 1941

14 жовтня 1942

6 листопада 1943

Запитання 18

Якої тактики дотримувалась УПА в боротьбі з нацистськими загарбниками

варіанти відповідей

Намагалася взяти під контроль якомога більшу територію України

Вела широкомасштабні координовані операції по всій території України

Здійснювала глибокі рейди у східні райони України

Створила ще один суцільний фронт боротьби з окупантами для визволення України спільно з Червоною Армією

Запитання 19

Рішення ІІІ Надзвичайного збору ОУН Б (серпень 1943) передбачали

варіанти відповідей

Проведення у Львові Українських національних зборів, які б ухвалили Акт проголошення відновлення Української Держави

Орієнтацію на допомогу ІІІ Рейху в побудові Української самостійної соборної держави

Невтручання в протистояння між Вермахтом та Червоною Армією і припинення збройної боротьби

Прагнення до розбудови Української соборної незалежної держави на основі справедливого соціально-економічного устрою та демократичних свобод

Запитання 20

У яких твердженнях йдеться про С. Бандеру (3 відповіді)

варіанти відповідей

У червні 1934 р заарештований, засуджений за організацію терористичних актів. У вересні 1939р звільнений з тюрми

Ініціатор створення УВО та ОУН, перший голова її Проводу

Очолив опозицію до А. Мельника, яка призвела до розколу ОУН

Після відмови скасувати Акт відновлення Української Держави, ув'язнений у концтаборі Заксенгаузен

З листопада 1943 р головнокомандувач УПА

Відомий, як "генерал Тарас Чупринка", голова Генерального секретаріату УГВР

Запитання 21

Що називають "волинською трагедією"

варіанти відповідей

Збройне протистояння між українцями та поляками на Волині в 1943 р

Каральна акція нацистських окупантів, що супроводжувалась масовим знищенням мирного населення

Обмін населенням між Польщею та УРСР, який супроводжувався насильницьким вигнанням поляків

Насильницьке насадження радянської влади на Волині в 1939 1941 рр

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест