28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Підсумкова контрольна робота

Додано: 15 травня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 615 разів
28 запитань
Запитання 1

Про яку політику радянської влади свідчать наступні поняття і терміни: госпрозрахунок, трест, концесія, продподаток?

варіанти відповідей

"Воєнного комунізму"


 НЕПу

Колективізації та індустріалізації

Радянізації

Запитання 2

Хто був головою раднаркому УСРР у період запровадження НЕПу?

варіанти відповідей

Д. Мануїльський

Г. Петровський

Х. Раковський

  Е. Квірінг

Запитання 3

Що існувало під такими назвами у 1920-ті рр: "Гарт", "Плуг", "Ланка", "Молодняк", "Авангарт"?

варіанти відповідей

Перші колективні господарства (колгоспи)

Літературно-художні об'єднання

Перші революційні театри

Наукові гуртки

Запитання 4

Складовою частиною, якої політики СРСР була українізація?

варіанти відповідей

НЕПу

Махновщини

КоренізаціЇ

Колективізації

Запитання 5

Колективізація це - ...

варіанти відповідей

Примусове вилучення незаконно отриманого майна

Форма здійснення більшовицької політики на території України у 1923-1938 рр.

Політика насильницького перетворення сільського господарства наприкінці 1920-1930-х рр. на основі розкуркулювання і суцільного насадження колективних форм господарства з усуспільненням значної частини селянської власності

Система заходів, спрямованих на прискорений розвиток важкої промисловості з метою технічного переозброєння економіки і зміцнення обороноздатності країни

Запитання 6

З якими подіями світової історії співпало здійснення в УСРР політики форсованої індустріалізації?

варіанти відповідей

"Велика депресія"

"Проспериті"

повоєнна нестабільність

міжнародне визнання СРСР

Запитання 7

Що стало головною причиною Голодомору 1932-1933-х років?

варіанти відповідей

Засуха та неврожай

Цілеспрямована політика вищого партійного керівництва

Провал політики індустріалізації

Агресивна політика проти УСРР сусідніх держав

Запитання 8

На який період припадають масові репресії в СРСР?

варіанти відповідей

1932-1933 рр.

1933-1937 рр.

1937-1938 рр.

1929-1939 рр.

Запитання 9

Для розкриття якого історичного явища можна використати наступні поняття: показові судові процеси, ОГПУ НКВС, "трійки", позасудові органи?

варіанти відповідей

Червоний терор

Масові репресії

Білий терор

Нова економічна політика

Запитання 10

Укажіть назви мирних договорів, у яких, серед іншого, визначалася державна належність західноукраїнських земель у 1920-х роках.

1. Версальський

2. Сен-Жерменський

3. Нейїський

4. Тріанонський

5. Севрський

6. Ризький

варіанти відповідей

1, 2, 5

1, 3, 6

2, 4, 6

2, 3, 5

Запитання 11

Масові репресії щодо українського населення Галичини, здійснені польським урядом восени 1930 р., отримали офіційну назву

варіанти відповідей

Пацифікація

Асиміляція

Депортація

Коренізація

Запитання 12

Коли було проголошено незалежність Карпатської України?

варіанти відповідей

15 березня 1939 р.

15 березня 1938 р.

25 березня 1939 р.

  23 серпня 1939 р.

Запитання 13

В якому році відбулися події відомі під назвою Татарбунарське повстання?

варіанти відповідей

1919 рік

1921 рік

1924 рік

1930 рік

Запитання 14

Визначіть причини поразок Червоної армії на початковому етапі радянсько-німецької війни (три відповіді)

варіанти відповідей

Зосередження основних сил радянських військ у внутрішніх регіонах СРСР

Раптовість фашистського нападу та недовіра до даних розвідки

Поразка й капітуляція Франції та Великої Британії — союзників СРСР у війні

Масові репресії наприкінці 1930-х рр. проти командного складу Червоної армії

Не було військових планів ведення оборонних боїв.

Кількісна перевага нацистської армії та її союзників в озброєнні та особовому складі

Розпорошеність сил Червоної армії на кордонах проти Німеччини, Туреччини та Японії

Запитання 15

Які з запропонованих подій відбулися одного року (три відповіді)

варіанти відповідей

Київська оборонна операція

Повна окупація України німецькими військами

Створення Української повстанської армії

Початок визволення території України від нацистів

Корсунь-Шевченківська операція

Битва за Дніпро

Пакт про ненапад

Запитання 16

Як називався план, розроблений нацистами, кий передбачав колонізацію загарбаних земель, винищення мирного населення, пограбування матеріальних цінностей, експлуатацію природних і людських ресурсів тощо?

варіанти відповідей

"Вайс"

"Барбаросса"

"Ост"

"Новий порядок"

Запитання 17

Бабин Яр є символом...

варіанти відповідей

Сталінських репресій

Голокосту

Голодомору

   "Розстріляного відродження" 

Запитання 18

Назвіть частини, на які поділили нацистські окупанти Україну в 1941 р.

варіанти відповідей

Волинь

Дистрикт Галичина

Поділля

рейхкомісаріат Остлянд

 Трансністрія

Придніпров'я

Рейхкомісаріат Україна

Запитання 19

Організація людських і матеріальних ресурсів на військові цілі називається?

варіанти відповідей

Окупація

Інтеграція

Модернізація

Мобілізація

Запитання 20

Воєнна операція з оборони Києва влітку-восени 1941 року завершилась:

варіанти відповідей

Катастрофою Південно-Західного фронту

Переходом Червоної армії у контрнаступ

Стабілізацією фронту і переходом до позиційної війни

Перемогою Червоної армії у битві за Дніпро

Запитання 21

Який елемент радянської командно-адміністративної системи було збережено нацистами на окупованій в роки Другої світової війни території УРСР?

варіанти відповідей

Піонерські організації

Райкоми партії

Колгоспи

Народні комісаріати

Запитання 22

Офіційна назва осіб, вивезених на примусові роботи до Німеччини та інших країн з окупованих у 1941-1944 рр. районів СРСР

варіанти відповідей

Остарбайтери

Колоністи

Гастарбайтери

Переселенці

Запитання 23

Укажіть заходи, які передбачав здійснити нацистський окупаційний "новий порядок" в Україні (три відповіді): 

варіанти відповідей

Відновлення демократичних прав і свобод корінного населення

Економічне пограбування України, перетворення її в аграрно-сировинний придаток Німеччини

Масове винищення передусім єврейського населення - голокост

Поліпшення умов розвитку української економіки та культури

Створення допоміжних українських збройних сил

Утворення автономної Української держави у складі Німецького рейху

Фізичне винищення значної частини українців і перетворення решти на рабів

Запитання 24

Що стало результатом наступальних операцій радянських військ, здійснених у серпні-грудні 1943 р.?

варіанти відповідей

Вигнання німецьких військ з Лівобережної України та Донбасу, перенесення бойових дій на Правобережну Україну

Вигнання з Правобережної України та Молдавії німецьких і румунських військ, перенесення бойових дій на територію Румунії та Болгарії

Звільнення Одеси, створення сприятливих умов для вигнання німецьких і румунських військ з Південної України та Кримського півострова

Завершення вигнання німецьких військ та їх союзників із всієї території України в її довоєнних кордонах

Запитання 25

Визволення всієї території України від німецьких окупантів та їхніх союзників відбулося

варіанти відповідей

9 травня 1945 р.

28 жовтня 1944 р.

17 лютого 1944 р.

 6 листопада 1943 р.

Запитання 26

Що було одним із наслідків депортації в 1944 р. кримських татар із території Криму?

варіанти відповідей

Кардинальна зміна національного складу регіону

Надання Кримській області автономії у складі Української РСР

Утворення Татарського автономного округу в Узбецькій РСР

Розформування кримськотатарських частин Червоної армії

Запитання 27

Які події Другої світової війни відбулись упродовж 1944 року?

1. Визволення Донбасу.

2. «Битва за Дніпро».

3. Корсунь-Шевченківська наступальна операція.

4. Депортація кримських татар до Середньої Азії.

5. Львівсько-Сандомирська наступальна операція.

6. Утворення Українського штабу партизанського руху.

варіанти відповідей

3, 4, 5

2, 4, 6

1, 3, 5

1, 2, 6

Запитання 28

Які терміни слід використовувати, характеризуючи події радянсько-німецької війни на території УРСР у 1943 р.? (3 відповіді)

варіанти відповідей

Радянізація

"Східний вал"

Партизанські рейди

Плацдарм

Похідні групи

Евакуація

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест