Русь-Україна в др. пол.11-пер.пол.13 ст. Королівство Руське.

Додано: 31 березня
Предмет: Історія України, 7 клас
Тест виконано: 208 разів
33 запитання
Запитання 1

Об’єднання князем Романом Мстиславичем Галицького та Волинського князівств відбулося в

варіанти відповідей

1187 р.

1199 р.

1223 р.

1240 р.

Запитання 2

Головне завдання зовнішньої політики князя Данила Галицького в другій половині 40—60-х рр. XIII ст. полягало в

варіанти відповідей

розширенні території держави за рахунок володінь Угорщини.

здобутті великокнязівського столу в Литві для свого сина Лева.

укладенні союзу з Польщею для відсічі агресії Тевтонського ордену.

створенні коаліції європейських держав для боротьби із Золотою Ордою.

Запитання 3

У боротьбі з якою державою Папа Римський Інокентій IV обіцяв надати допомогу князеві Данилу Галицькому?

варіанти відповідей

Тевтонським орденом

Золотою Ордою

Великим князівством Литовським

Польським королівством

Запитання 4

У 1238 р. під Дорогочином військо князя Данила Галицького завдало поразки

варіанти відповідей

монголам.

угорцям.

полякам.

хрестоносцям.

Запитання 5

Які твердження характеризують діяльність галицько-волинського князя Романа Мстиславовича? ( три відповіді)

варіанти відповідей

керував героїчною обороною Києва від військ хана Батия

проводив активну зовнішню політику

звільнив галицько-волинські землі від монгольського ярма

об’єднав галицькі та волинські землі в єдину державу

поклав край зазіханням німецьких рицарів-хрестоносців на західноукраїнські землі

був фактичним володарем Київського та Переяславського князівств

переніс столицю Галицько-Волинської держави до міста Холм

Запитання 6

1199–1205 роки — це період в історії Галицько-Волинського князівства, для якого було характерним

варіанти відповідей

утворення та становлення єдиної держави, поширення влади князя на Київ і Київську землю.

розпад єдиної держави, зростання самостійності бояр, втручання у внутрішні справи сусідніх держав.

відновлення державної єдності, намагання створити антимонгольську коаліцію європейських держав.

ослаблення золотоординської залежності, боротьба з Польщею й Литвою за Люблінську та Берестейську землі.

Запитання 7

У якому році відбулась подія, описана в уривку з джерела?

«Данило вийшов з військом із Холма та на третій день став у Галичі. …ввійшов у свій город… та прийняв стіл свого батька, та проголосив перемогу…»

варіанти відповідей

1199

1205

1238

1245

Запитання 8

У битві на річці Калка союзниками руських князів були

варіанти відповідей

половці

хозари

монголи

печеніги

Запитання 9

Терміни «ярлик» і « баскак » потрібно використовувати, характеризуючи наслідки походів на Русь


варіанти відповідей

варягів

хозарів

печенігів

монголів

Запитання 10

Перша зустріч русичів з монголами відбулась у битві

варіанти відповідей

на річці Калка 1223р

під Дорогочином 1238р

під Ярославом 1245р

Запитання 11

Наслідки панування Золотої Орди на українських землях? (3 вірні відповіді)

варіанти відповідей

Зміцнення ролі міст.

Збереження державної незалежності Русі.

Ліквідація удільних князівств.

Великі демографічні втрати.

Сприяла завершенню феодальної роздробленості.

Послаблення Русі.

Запитання 12

Грамота з дозволом на право управління землями, яку князі отримували від хана:

варіанти відповідей

улус

баскак

башлик

ярлик

Запитання 13

Про діяльність якого князя історик М. Аркас писав: «…Переніс свою столицю у місто Львів, що сам будував ще за батька. Він жив у злагоді з татарами, з ханами їх Ногаєм та Тулабугою ходив на Польщу, …здобув для сина свого Юрія город Люблін. З цими ж таки ханами ходив він і на Литву та на Угорщину… Усіляко старався втримати в Галичині батьківські порядки…»?

варіанти відповідей

Романа Мстиславовича

Данило Галицький

Василько Романович

Лев Данилович

Запитання 14

Облогу якого міста монголами описано в уривку з історичного джерела:

«І поставив Батий пороки під город коло воріт Лядських, і пороки безперестану били день і ніч. Вибили вони стіни, і вийшли городяни на розбиті стіни, і було тут видіти, як ламалися списи і розколювалися щити, [а] стріли затьмарили світ переможеним, і [воєвода] Дмитро поранений був…»?

варіанти відповідей

Львова

Холма

Києва

Чернігова

Запитання 15

Останнім правителем Галицько -Волинського князівства став

варіанти відповідей

Лев І

Юрій ІІ Болеслав

Данило Романович

Мстислав Великий

Запитання 16

Намісник монгольського хана, який збирав податки з населення

варіанти відповідей

Баскак

Чингізхан

Ярлик

Батий

Запитання 17

Які твердження стосуються князя Данила Галицького?


1. Отримав від Орди ярлик «на Київ і всю Руську землю», проте в в Києві не оселився.

2. Здійснив поїздку до столиці Золотої Орди, де зустрівся с ханом Батиєм.

3. Приєднав Люблінську землю, частину Закарпаття, переніс свою столицю до Львова.

4. Коронувався як король Русі, вінцем, надісланим от Папою Римським.

5. Очолював оборону Києва під час облоги міста монгольськими ордами.


варіанти відповідей

1, 2, 4

3, 5

2, 4

1, 3, 5

Запитання 18

Розташуйте в хронологічній послідовності події:

а) Битва під Ярославом

б) Коронація Данила Галицького

в) Битва на р.Калці

г) Смерть Данила Галицького

д) Утворення Галицько-Волинської держави

варіанти відповідей

д, в, а, б, г

 д, а, в, г, б

  д, в, б, а, г

  д, б, в, а, г

Запитання 19

Розташуйте правління князів у хронологічній послідовності:

1. Юрій ІІ Болеслав

2. Данило Романович

3. Лев І Данилович

4. Юрій І Львович

варіанти відповідей

  1,2,3,4

  2,3,4,1

 2,4,3,1

  1,2,4,3

Запитання 20

Укажіть сусідні середньовічні держави, які розділили між собою землі Королівства Руського після смерті Юрія ІІ Болеслава

варіанти відповідей

Угорщина та Молдова

Польща та Угорщина

Польща та Литва

Литва та Угорщина

Запитання 21

Вкажіть фотосвітлину, на якій зображено церкву Святого Пантелеймона ХІІ ст. в Галичі

варіанти відповідей
Запитання 22

Під яким буквами на картосхемі зображено територію Галицько-Волинської держави у ХІІІ ст. ?

варіанти відповідей

А, Д

Д, Г

В, Б

А, Г

Запитання 23

Котра подія відбулася пізніше за інші?

варіанти відповідей

«...Уперше прийшли печеніги на Руську землю і, вчинивши мир з Ігорем, пішли до Дунаю»

«...Підняв диявол розлад серед… Ярославичів. І пішли Святослав і Всеволод проти старшого брата Ізяслава, князя київського, старшого сина Ярослава»

«…Лиха честь татарська! Данило Романович, що є князем великим, сидить перед ханом на колінах і хлопом ординським себе називає»

«І сів Олег у Києві, і мовив: “Хай буде се мати городам руським!”»

Запитання 24

Напис на стіні це

варіанти відповідей

Графіті

Мозаїка

Фреска

Розетка

Запитання 25

Вкажіть зображення Данила Романовича Галицького?

варіанти відповідей
Запитання 26

Коли у Галицько- Волинській державі припинилася пряма династична лінія Романовичів?

варіанти відповідей

1264р.

1340р

1349р.

1323р.

Запитання 27

У якому році відбулася подія, описана в уривку з джерела: "Володимир Мономах сів у Києві. Зустріли ж його митрополит Никифор з єпископами й усіма киянами з честю великою... сів він на столі отця свого й предків своїх..." ?

варіанти відповідей

1054 р.

1097 р.

1113 р.

1199 р.

Запитання 28

Виникнення самостійних політичних центрів на Русі в XІІ- на початку XІІІ ст. було наслідком

варіанти відповідей

монгольської навали

політичної роздробленості

розпаду тріумвірату Ярославичів

господарського занепаду Києва

Запитання 29

Яка пам'ятка давньоруської літератури містить такі настанови?

"...Паче всього убогих не забувайте, годуйте і подавайте сироті... не давайте сильним погубити людину...гордості не майте в серці й умі..."

варіанти відповідей

Слово о полку Ігоревім

"Повчання дітям" В. Мономаха

"Руська правда" Ярослава Мудрого

"Слово про закон і благодать" Іларіона

Запитання 30

Укажіть причини політичної роздробленості Русі-України( 3 відповіді)

варіанти відповідей

Відсутність нападів степових племен

Іноземне втручання у справи руських князів

Неоднорідність територій, її різноплемінний склад

Перетворення умовного землеволодіння князів та бояр на спадкове

Постійний порядок престолонаслідування

Панування натурального господарства

Запитання 31

Які рішення прийняв Любецький з'їзд князів? ( 3 відповіді)

варіанти відповідей

Початок боротьби за київський стіл між Ярославичами

Закріпили за собою батьківські землі-отчини

Припинити усобиці між князями

Домовилися про похід Новгород-Сіверського князя Ігоря Святославича на половців

Об'єднати свої зусилля для спільної боротьби з половцями

Запитання 32

У якому році відбулася подія, про яку йдеться в історичному джерелі?

"Прибули Святополк Ізяславич, і Володимир Всеволодович, і Давид Ігоревич, і Василько Ростиславич... у місті Любечі, щоб уладнати мир..."

варіанти відповідей

1097 р.

1223 р.

1199 р.

1113 р.

Запитання 33

Основна тенденція політичного розвитку Київської Русі наприкінці XІ-XІІ ст.

варіанти відповідей

ослаблення влади київського князя і зростання політичної самостійності удільних князівств

посилення централізації управління та зосередження абсолютної влади у руках київського князя

зростання ролі бояр при великому київському князеві

зростання ролі віча у політичному житті Русі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест