Руські удільні князівства у складі інших держав

Додано: 21 травня
Предмет: Історія України, 7 клас
Тест виконано: 259 разів
22 запитання
Запитання 1

Фільварок — це

варіанти відповідей

форма промислового виробництва, заснована на розподілі праці й ремісничій техніці, що передувала великій машинній індустрії.

багатогалузеве господарство, що базувалося на праці кріпосних селян й орієнтувалося на виробництво сільськогосподарської продукції, перш за все збіжжя на продаж.

доброчинні товариства української шляхти, що опікувалися будівництвом православних храмів.

корпоративні організації ремісників однієї чи кількох споріднених спеціальностей у містах, що користувалися магдебурзьким правом.

Запитання 2

Право міста на самоврядування

варіанти відповідей

ратуша

магдебурзьке право

рада

магістрат

Запитання 3

Великий гетьман литовський, каштелян віленський. До самої смерті захищав православну церкву від наступу католицизму, захищав українські землі від татар. Відзначився у битві під Оршею 1514р.

варіанти відповідей

Сигізмунд І Старий

Констянтин Іванович Острозький

Василь ІІІ

Максиміліан І Габсбург

Запитання 4

Як називалася політика ВКЛ щодо українських земель?

варіанти відповідей

Прокинаються,їм,сплю

Старого не порушуємо, а нового не впроваджуємо

Вік живи, вік учись

Геть старовину, хай живе модернізм

Анархія-Мати порядку

Експансіонізм

Запитання 5

У якій битві литовсько-руське військо отримало перемогу, що поклала початок   звільненню українських територій від татаро-монгольських завойовників:

варіанти відповідей

під Синіми Водами, 1362 р.

на р. Калка, 1223 р.

 під Вількомиром, 1435 р.

  на р. Ворскла, 1399 р.

Запитання 6

Вкажіть основний зміст Кревської унії (3 варіанти)

варіанти відповідей

Вітовт ставав пожиттєвим правителем.

Шлюбна унія – литовський князь одружився з польською королевою і був проголошений польським королем.

  Литовська католицька знать урівнювалася у правах з польською шляхтою; вводився польський адміністративний поділ.

 ВКЛ визнавалося незалежною державою, хоча обрання великого князя контролювалося польським королем.

  Приєднання ВКЛ до Польщі.

  Прийняття литовцями католицизму.

Запитання 7

Державу Феодоро існувала на території...

варіанти відповідей

Буковини

Волині

півострова Крим

Поділля

Запитання 8

Кого наприкінці 15 - на початку 16 ст. називали "некоронованим королем Русі"?

варіанти відповідей

Костянтина Острозького


Юрія Дрогобича

Федора Коріатовича

Яна Длугоша

Запитання 9

Хто був засновником Кримського ханства в XV ст.

варіанти відповідей

А) Менглі-Герей

Б) Хаджі-Герей

В) Мустафа Кемаль

Г) Баязид

Запитання 10

Позначте рік підписання Кревської унії:

варіанти відповідей

1385 р.;

1380 р.;

1446 р.;

1569 р.

Запитання 11

Наприкінці 15 ст. Кримське ханство потрапило у васальну залежність від

варіанти відповідей

австрійських Габсбургів


Османської імперії

 Великого князівства Литовського


Московського царства

Запитання 12

Селяни поділялись на дві основні групи (дві відповіді)

варіанти відповідей

"похожих"

"холопів"

 "непохожих"

 "подимних"

Запитання 13

Юрій Дрогобич посідав посаду ректора в ...

варіанти відповідей

 Болонському університеті

 Оксвордському університеті

Львівському університеті

Ягеллонському університеті


Запитання 14

Хто надрукував у 1491 р. кирилицею у Кракові чотири книги для церквоної служби у православних церквах?

варіанти відповідей

Іван Федоров

Швайпольт Фіоль

Йоганн Гутенберг

Франциск Скорина

Запитання 15

До вищих (привілейованих) станів Великого князівства Литовського належали

варіанти відповідей

шляхта, духовенство, міщани

 шляхта, міщани

шляхта, духовенство


духовенство, міщани

Запитання 16

Хто посідал найнижче місце у соціальній піраміді тодішнього суспільства

варіанти відповідей

Князі

Селяни

Пани

Запитання 17

Яка нова верства суспільства виникла в 15 ст.

варіанти відповідей

магнати

війти

бурмістри

козацтво

Запитання 18

Назвіть факти із життя та діяльності Юрія Дрогобича (Котермака) (3 відповіді)

варіанти відповідей

 вчений-астроном (астролог)

ректор Болонського університету

 перший із відомих докторів медицини й філософії

  архітектор Покровської церкви-фортеці в с.Сутківцях.

  засновник друкарні в Острозі

 розгромив московське військо під Оршею

Запитання 19

Для захисту своїх інтересів і регулювання виробництва ремісники об’єднувалися в

варіанти відповідей

 цехи

  гільдії

  фільварки

 магістрат

Запитання 20

11. Які факти біографії належать Юрію Дрогобичу?


варіанти відповідей

А) Український першодрукар. Засновник друкарні в Кракові. У 1491 р. надрукував чотири богослужебні книги церковнослов’янською мовою

Б)  Волинський князь, «некоронований король Русі». У 1497 р. очолив збройні сили Великого князівства Литовського

В) Український філософ, астроном, астролог, викладав у Болонському університеті. У 1481—1482 рр. — ректор цього навчального закладу

Г)  Володар Галицько-Волинського князівства зі столицею в місті Володимирі. Титулував себе «королем Русі, князем Лодомерії»

Запитання 21

4. Поява та використання на українських землях у повсякденному житті слів «магістрат», «дума», «лава» пов’язано зваріанти відповідей

А виникненням козацтва.

Б запровадженням кріпосного права.

В утвердженням магдебурзького права.

Г розповсюдженням реформаційних рухів.


Запитання 22


Хто зображений на світлині ?

варіанти відповідей

 Костянтин Острозький;

 

Юрій Дрогобич;

Вітовт Кейстутович;

Ольгерд Гедимінович.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест