Самостійна робота

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Хімія, 7 клас
Копія з тесту: Самостійна робота
Тест виконано: 78 разів
12 запитань
Запитання 1

При взаємодії води з оксидами неметалічних елементів утворюються ...

варіанти відповідей

оксиди

кислоти

гідроксиди

солі

Запитання 2

Укажіть формулу речовини, що утвориться при взаємодії: MgO + H2O → ?

варіанти відповідей

MgOH

H2MgO4

Mg(OH)2

MgH2

Запитання 3

При взаємодії оксидів металічних елементів з водою утворюються ...

варіанти відповідей

гідроксиди

кислоти

солі

оксиди

Запитання 4

Укажіть тип реакції оксиду з водою.

варіанти відповідей

розклад

сполучення

обмін

заміщення

Запитання 5

Вкажіть формулу кислоти.

варіанти відповідей

NaOH

H2O

H2CO3

NaCl

Запитання 6

Кислотні дощі містять домішки ...

варіанти відповідей

води

основ

солей

кислот

Запитання 7

Укажіть індикатор, що не діє на розчини кислот.

варіанти відповідей
Запитання 8

У розчинах лугів фенолфталеїн змінює своє забарвлення на ...

варіанти відповідей

рожеве

жовте

малинове

синє

Запитання 9

При додаванні метилового оранжевого до розчину кислоти забарвлення змінюється на ...

варіанти відповідей
Запитання 10

В домашніх умовах природний індикатор можна виготовити з ...

варіанти відповідей
Запитання 11

Позначте наслідки випадання кислотних дощів.

варіанти відповідей
Запитання 12

Вкажіть продукт реакції: SO3 + H2O → ...

варіанти відповідей

H2SO3

H2SO4

S + H2O

SO2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест