Самостійна робота . Випаровування. Конденсація. Кипіння. Питома теплота пароутворення

8 запитань
Запитання 1

Як називається пароутворекння з вільної поверхні рідини?

варіанти відповідей

Випаровування

Сублімація

Кипіння

Конденсація

Запитання 2

Швидкість випаровування залежить від температури, тому що при її зміні змінюється...

варіанти відповідей

сила притягання між молекулами

швидкість молекул

густина речовини

кількість молекул

Запитання 3

При кипінні температура рідини...

варіанти відповідей

збільшується

зменшується

не змінюється

Запитання 4

Чи може вода кипіти при температурі понад 100 °С?

варіанти відповідей

Не може, тому що 100 °С - це температура кипіння води

Може, якщо нагрівач виділяє дуже багато тепла

Може, якщо атмосферний тиск більше нормального

Запитання 5

За якою формулою обчислюють кількість теплоти, необхідну для перетворення на пару рідини будь-якої маси при температурі її кипіння?

варіанти відповідей

Q = λm

Q = rm

Q = qm

Q = cmΔt

Запитання 6

Яка кількість теплоти виділяється при конденсації 1,5 кг водяної пари, взятої при температурі кипіння? Питома теплота пароутворення води r = 2,3 МДж/кг.

Задачу оформіть письмово, розв'язок надішліть в Тімс.

варіанти відповідей

345 Дж

5 кДж

3,45 Мдж

5 МДж

Запитання 7

На випарювання рідкого аміаку витрачено 12,6 МДж енергії. Яку кількість аміаку перетворили в пару? Питома теплота пароутворення аміаку r = 1,4 МДж/кг.

Задачу оформіть письмово, розв'язок надішліть в Тімс.

варіанти відповідей

1 кг

5 кг

9 кг

10 кг

Запитання 8

Скільки енергії витратили на нагрівання спирту масою 1,33 кг від 25 до 78 °С і подальшого утворення пари масою 330 г? Питома теплоємність спирту с = 2500 Дж/кг0С, питома теплота пароутворення спирту r = 0,9 МДж/кг.

Задачу оформіть письмово, розв'язок надішліть в Тімс.

варіанти відповідей

473,2 кДж

550 кДж

1,33 МДж

2 МДж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест