19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Самостійна робота

Додано: 25 січня
Предмет: Геометрія, 7 клас
Тест виконано: 4 рази
11 запитань
Запитання 1

Трикутник є гострокутним, якщо:

варіанти відповідей

серед його кутів немає тупого;

кожний його кут менший від прямого;

серед його кутів немає прямого;

кожний його кут менший від тупого.

Запитання 2

Якщо висота трикутника йому не належить, то цей трикутник є:

варіанти відповідей

прямокутним;

рівностороннім;

тупокутним;

гострокутним.

Запитання 3

Два трикутники рівні, якщо:

варіанти відповідей

дві сторони одного трикутника дорівнюють двом сторонам другого трикутника;

сторона та два кути одного трикутника дорівнюють стороні та двом кутам ругого трикутника;

дві сторони та кут одного трикутника дорівнюють двом сторонам та куту другого трикутника;


дві сторони та кут між ними одного трикутника дорівнюють двом сторонам та куту між ними другого трикутника.

Запитання 4

Скільки пар рівних трикутників зображено на рисунку?

варіанти відповідей

1;

2;

3;

4.

Запитання 5

Відомо, що точка M — середина сторони AC трикутника ABC. На промені BM поза трикутником відкладено відрізок ME, який дорівнює відрізку BM. Знайдіть довжину відрізка EC, якщо AB = 4,2 см.

варіанти відповідей

2,1 см;

4,2 см; .

4,8 см;

8,4 см.

Запитання 6

Яке з поданих тверджень є правильним?

варіанти відповідей

Рівнобедрений трикутник — окремий вид різностороннього трикутника;

рівносторонній трикутник — окремий вид різностороннього трикутника;

рівносторонній трикутник — окремий вид рівнобедреного трикутника;

рівнобедрений трикутник — окремий вид рівностороннього трикутника.

Запитання 7

Яке з поданих тверджень є хибним?

варіанти відповідей

Якщо висота трикутника ділить сторону, до якої вона проведена, на рівні відрізки, то цей трикутник є рівнобедреним;


якщо медіана й бісектриса трикутника, проведені з однієї вершини, не збігаються, то цей трикутник не є рівнобедреним;


якщо трикутник рівносторонній, то довжина будь-якої його висоти дорівнює довжині будь-якої його бісектриси;


якщо два кути трикутника рівні, то бісектриса третього кута ділить протилежну сторону трикутника на рівні відрізки.

Запитання 8

Трикутник є рівностороннім, якщо:

варіанти відповідей

його сторона в три рази менша від його периметра;

кожна його сторона в три рази менша від його периметра;

дві його висоти рівні;

дві його бісектриси рівні.

Запитання 9

Периметр рівнобедреного трикутника ABC (AB = BC) дорівнює 16 см. Периметр трикутника ABM, де точка M — середина відрізка AC, дорівнює 12 см. Знайдіть

медіану BM.

варіанти відповідей

4 см;

6 см;

2 см;

5 см.

Запитання 10

Кожна з точок X і Y рівновіддалена від кінців відрізка AB. Яке з поданих тверджень може бути хибним?

варіанти відповідей

Прямі XY та AB перпендикулярні;

∠XAY = ∠XBY;

∠AXB = ∠AYB;

∠AXY = ∠BXY.

Запитання 11

Точка M — середина відрізка AB. Точка X не належить серединному перпендикуляру відрізка AB, якщо:

варіанти відповідей

XA = XB;

XM = XB;

XM ^ AB;

∠XAM = ∠XBM.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест