Самостійна робота "Коло та круг"

Додано: 9 квітня
Предмет: Геометрія, 7 клас
Тест виконано: 659 разів
19 запитань
Запитання 1

Визначити на малюнку радіуси

варіанти відповідей

ОА

ОМ

ОR

OK

AB

AM

AK

ВМ

Запитання 2

Чи є на на малюнку ДІАМЕТР

варіанти відповідей

ОА

ОМ

ОR

немає

AB

AM

AK

ВМ

Запитання 3

Визначити на малюнку ХОРДИ

варіанти відповідей

ОА

ОМ

ОR

OK

AB

AM

AK

ВМ

Запитання 4

Множина точок рівновдалених від кінців відрізка це

варіанти відповідей

бісектриса

серединний перпендикуляр

коло

медіана

Запитання 5

Множина точок рівновдалених від кінців сторін кута це

варіанти відповідей

бісектриса

серединний перпендикуляр

коло

медіана

Запитання 6

Дотична до кола і коло мають

варіанти відповідей

одну спільну точку

дві спільних точки

не мають спільних точок

три спільних точки

Запитання 7

Радіус проведений в точку дотику утворює з дотичною кут

варіанти відповідей

900

1800

300

будь-який кут

Запитання 8

Визначити вірні математичні висловлювання

варіанти відповідей

всі радіуси в колі рівні

всі хорди в колі рівні

хорда завжди менше діаметра

радіус завжди менше хорди

Запитання 9

На якому з малюнків зображене коло , описане навколо трикутника?

варіанти відповідей

мал.1

мал.2

мал.3

Запитання 10

На якому з малюнків зображене коло вписане в трикутник?

варіанти відповідей

мал.1

мал. 2

мал.3

мал.4

Запитання 11

Які є взаємні розміщення кіл?

варіанти відповідей

внутрішній дотик

не мають спільних точок

перетинаються в двох точках

зовнішній дотик

мають три спільні точки

Запитання 12

Знайдіть діаметр кола, якщо його радіус дорівнює 28 мм.  

варіанти відповідей

 14 мм

 56 мм

 28 мм

 24 мм

Запитання 13

Знайдіть радіус кола, діаметр якого дорівнює 18 см.

варіанти відповідей

9 см

18 см

36 см

10 см

Запитання 14

Визначте взаємне розміщення двох кіл радіусів 2 см і 3 см, якщо відстань між їхніми центрами дорівнює 1 см.

варіанти відповідей

Перетинаються

Не мають спільних точок

Дотикаються зовнішньо

Дотикаються внутрішньо

Запитання 15

Радіуси кіл дорівнюють 7 см і 9 см. Знайдіть відстань між центра­ми кіл у випадку зовнішнього їх дотику.

варіанти відповідей

2 см  

16 см

 9 см

Запитання 16

Два кола мають внутрішній дотик. Знайти відстань між центрами кіл, якщо радіуси кіл

дорівнюють 8 см і 3 см.

варіанти відповідей

5 см

11 см

3 см

8 см

Запитання 17

Радіус кола з центром у точці O дорівнює 8 см. Знайдіть довжину хорди AB, якщо ∠AOB =60°. 

варіанти відповідей

4 см

8 см

12 см

16 см

Запитання 18

Коло вписане в трикутник АВС дотикається до його сторін в точках К, М і Р.

Знайдіть периметр трикутника АВС, якщо АС=10см, АК=6см, ВК=3см.

(для розв'язання потрібно зробити малюнок)

варіанти відповідей

19

26

28

32

Запитання 19

На рисунку ∠АОК=40°. Знайдіть ∠ОКА

варіанти відповідей

неможливо визначити  

50°

40° 

30°

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест