Самостійна робота "Корисні копалини України"

Додано: 18 листопада 2021
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 212 разів
18 запитань
Запитання 1

Чому в межах Українського щита сконцентровані родовища залізних руд з високим вмістом металу?

варіанти відповідей

поверхню вкривають потоки застиглої лави давніх вулканів

близько до поверхні залягають докембрійські магматичні та метаморфічні породи

після відступу льодовика залишилися товщі моренних відкладів та лесів

унаслідок вивітрювання сформувався чохол з уламкових осадових порід

Запитання 2

З якими тектонічними структурами, позначеними цифрами на картосхемі, пов’язані основні басейни, райони та родовища залізних руд в Україні?

варіанти відповідей

2, 12

3, 7, 10

1, 4, 9

6, 13

Запитання 3

Який басейн корисних копалин пов’язаний з осадовими породами Українського щита?

варіанти відповідей

Дніпровський буровугільний

Львівсько-Волинський кам’яновугільний

Донецький кам’яновугільний

Дніпровсько-Донецький нафтогазоносний

Запитання 4

В межах якої тектонічної структури України знаходяться родовища корисної копалини, зображеної на малюнку?

варіанти відповідей

Донецька складчаста споруда

Закарпатська западина

Скіфська плита

Український щит

Запитання 5

З якими тектонічними структурами, що позначені цифрами на картосхемі України, пов'язані басейни кам'яного і бурого вугілля?

варіанти відповідей

1, 5, 8

3, 7, 9

4, 6, 9

2, 10, 11

Запитання 6

Чому найбільші родовища гранітів і базальтів виявлено в Житомирській та Рівненській областях?

варіанти відповідей

залишилися сліди геологічної роботи давнього льодовика

пролягає Альпійсько-Гімалайський складчастий пояс

виходять на поверхню породи кристалічного фундаменту платформи

відбуваються інтенсивні процеси заболочення й торфонакопичення

Запитання 7

Визначте правильне поєднання тектонічної структури, форми рельєфу та видів корисних копалин на території України

варіанти відповідей

Дніпровсько-Донецька западина – Придніпровська низовина – нафта, газ

Карпатська складчаста система – Карпати – залізні руди, уранові руди

Український щит – Волинська височина – кам’яне вугілля, кам’яна сіль

Донецька складчаста споруда – Приазовська височина – калійні солі, марганцеві руди

Запитання 8

Спрогнозуйте особливості розроблення родовищ руди, зважаючи на те, що ця гірська порода пов’язана з осадовим чохлом Українського щита

варіанти відповідей

руди видобуватимуть шахтним способом, тому що вони утворилися на дуже великій глибині

видобування здійснюватиметься кар’єрним способом, оскільки пласти руди залягають неглибоко

будуть великі витрати на освоєння родовищ руди, бо це район високої сейсмічної активності

видобування руди буде ускладнюватися тим, що гірські породи зім’яті в складки

Запитання 9

Розгляньте профіль рельєфу України вздовж умовної лінії Івано-Франківськ — Донецьк. Установіть ПРАВИЛЬНУ відповідність між рельєфом і корисними копалинами на кожному сегменті профілю та тектонічною структурою.


А Донецька складчаста споруда

Б Волино-Подільська плита

В Український щит

Г Дніпровсько-Донецька западина


варіанти відповідей

1А 2Б 3В 4Г

1Б 2Г 3А 4В

1Б 2В 3Г 4А

1В 2А 3Б 4Г

Запитання 10

За умов розвитку видобутку якої корисної копалини Україна може перетворитися на експортера газу?

варіанти відповідей

торфового газу

піщаного газу

сланцевого газу

 глинистого газу

Запитання 11

Головний залізорудний басейн в Україні та один з найбільших у світі ...

варіанти відповідей

Криворізький 

Керченський

Білозерський

Кременчуцький

Запитання 12

З руд кольорових металів Україна має значні запаси...

варіанти відповідей

титанових і нікелевих

поліметалічних і алюмінієвих

алюмінієвих і ртутних

мідних і свинцевих

Запитання 13

Оберіть родовища кам'яної солі в Україні

варіанти відповідей

Калуське

Солотвинське

Стебницьке

Слов'янське

Артемівське

Мужіївське

Запитання 14

В Україні великі запаси горючих сланців залягають у…

варіанти відповідей

Бовтиському родовищі

Леляківському родовищі

Яворівському родовищі

Микитівському родовищі

Запитання 15

Справжнім екологічним лихом на Поліссі став видобуток викопної смоли - напівдорогоцінного каменю, що має назву: 

варіанти відповідей

кварц

топаз

бурштин

агат

Запитання 16

На картосхемі України цифрами позначені

варіанти відповідей

нафтогазоносні басейни

залізорудні басейни

кам'яновугільні басейни

марганцеворудні басейни

Запитання 17

На картосхемі України зеленим кольором позначені

варіанти відповідей

залізорудні басейни

нафтогазоносні басейни

кам'яновугільні басейни

буровугільні басейни

Запитання 18

Іршанське родовище титанових руд розташоване в

варіанти відповідей

Дніпропетровській області

Рівненській області

Житомирській області

Вінницькій області

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест