Самостійна робота на тему: Сила струму. Напруга. Опір

Додано: 5 березня
Предмет: Фізика, 8 клас
12 запитань
Запитання 1

1. Що визначає силу струму в колі?

варіанти відповідей

Час проходження заряду

Кількість заряджених частинок, що пройшли через поперечний переріз провідника

Заряд, який проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу

Інше

Запитання 2

2. Силу струму вимірюють

варіанти відповідей

Гальванічним елементом

Гальванометром

Амперметром

Електрометром

Запитання 3

3.  Електрична напруга характеризує

варіанти відповідей

Силу струму

Роботу струму з переміщення заряду

Заряд, що пройшов через поперечний переріз провідника

Заряд, що не пройшов через поперечний переріз провідника

Запитання 4

4. В яких одиницях вимірюють електричну напругу?

варіанти відповідей

електроВольт

Ват

Вольт

Ампер

Запитання 5

5. Які величини характеризують будь-яке електричне коло?

варіанти відповідей

Сила струму, напруга, довжина провідника

Сила струму, робота струму, опір

Сила струму, напруга, опір

Сила струму, напруга, опір, робота

Запитання 6

6. Сила струму в провіднику

варіанти відповідей

Не залежить від напруги на кінцях провідника

Залежить від напруги на кінцях провідника

Обернено пропорційна напрузі на кінцях провідника

Прямо пропорційна напрузі на кінцях провідникаЗапитання 7

7.  Закон Ома для ділянки кола

варіанти відповідей

Опір прямо пропорційний напрузі та обернено пропорційний силі струму

Напруга прямо пропорційна силі струму та опору

Сила струму прямо пропорційна напрузі та обернено пропорційна опору

Сила струму обернено пропорційна опору

Запитання 8

8. Роботу електричного поля називають

варіанти відповідей

Роботою струму

Роботою сили

Механічною роботою

Механічною енергією

Запитання 9

9. За 5 с на ділянці кола здійснена робота 20 Дж. Визначте силу струму за напруги 2 В.

варіанти відповідей

3 А

11 А

18 А

2 А

Запитання 10

10. При силі струму 2 А на ділянці кола здійснена робота 20 Дж. Визначте напругу, якщо час виконання роботи 10 с.

варіанти відповідей

1 В

7 В

2 В

4 В

Запитання 11

11. При напрузі 1,2 кВ сила струму в колі однієї з секцій телевізора 50 мА. Чому дорівнює опір кола цієї секції?

варіанти відповідей

24 кОм

24 Ом

240 Ом

24 МОм

Запитання 12

12. Яку напругу показує вольтметр, зображений на рисунку?

варіанти відповідей

8 В

6 В

5, 5 В

7, 5 В

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест