9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Самостійна робота "Температура. Теплообмін. Кількість теплоти"

Додано: 7 жовтня 2020
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 14 разів
10 запитань
Запитання 1

Закінчіть речення: «Тепловими називають явища, пов'язані зі зміною...»

   

варіанти відповідей

температури і маси тіла;

форми тіла;

агрегатного стану або температури тіла;

агрегатного стану.

Запитання 2

Вид теплообміну, в ході якого енергія передається за допомогою електромагнітних хвиль:

.

варіанти відповідей

теплопровідність

теплопередача

конвекція;

випромінювання

Запитання 3

Вкажіть рядок, у якому правильно переведені в основні одиниці температури ─10 °С; 23 °С:


варіанти відповідей

263 К; 296 К;

 283 К; 293 К;

267 К; 297 К;

287 К; 296 К.

Запитання 4

Виберіть шлях, яким змінюється внутрішня енергія свердла під час свердління:


варіанти відповідей

 виконанням роботи;

конвекцією;

випромінюванням;

теплопровідністю.

Запитання 5

Закінчіть речення: «Під час теплообміну (якщо втрат енергії немає) кількість теплоти, отримана холоднішим тілом, ...»        

варіанти відповідей

дорівнює кількості теплоти, відданої більш нагрітим тілом

не залежить від кількості теплоти, відданої більш нагрітим тілом;

більша за кількість теплоти, відданої більш нагрітим ті лом;

менша за кількість теплоти, відданої більш нагрітим тілом;

Запитання 6

Визначте, користуючись таблицею 4 з Додатку, в якому ряд ку речовини розміщені в порядку збільшення питомої теплоємності:

   

варіанти відповідей

лід, скло, золото, залізо.

золото, залізо, скло, лід;

золото, скло, залізо, лід;

залізо, скло, лід, золото;

Запитання 7

Визначте кількість теплоти, що необхідна для нагрівання алюмінієвої деталі масою 0,5 кг від 20 °С до 80 °С (теплоємність 920)

варіанти відповідей

 2760000 Дж; 

27600 Дж;

2760 Дж; 

276000 Дж.

Запитання 8

Визначте масу води, яку можна нагріти від 20 °С до кипіння, надавши їй кількість теплоти 168 кДж:


варіанти відповідей

0,5 кг;   

5 кг;   

50 кг;

0,05 кг.

Запитання 9

На нагрівання 10 кг заліза на 20 °С витратили таку саму кількість теплоти, що й для нагрівання 1 кг води на 21 °С. Визначте за даними досліду питому теплоємність заліза:


варіанти відповідей

441 Дж /(кг·°С);  

452 Дж /(кг·°С);

461 Дж /(кг·°С);

490 Дж /(кг·°С).

Запитання 10

Температура тіла виміряна за шкалою Кельвіна позначається літерою:


варіанти відповідей

T;  

Q;  

t; 

k.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест