Лабораторна робота з теми: «Опір. Закон Ома»

Додано: 24 лютого 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 23 рази
9 запитань
Запитання 1

Продовжіть речення:

Сила струму у провіднику...

варіанти відповідей

Не залежить від напруги на кінцях провідника

Назад пропорційна напрузі на кінцях провідника

Прямо пропорційна напрузі на кінцях провідника

Запитання 2

Які величини характеризують будь-який електричний ланцюг?

варіанти відповідей

Сила струму, напруга, довжина провідника

Сила струму, робота струму, опір

Сила струму, напруга, опір

Запитання 3

Яка формула виражає закон Ома для ділянки ланцюга?

варіанти відповідей

R= U/I

I=U/R

U=I⋅R

Запитання 4

На малюнку зображено шкалу вимірювального приладу. Визначте ціну поділу та показання цього приладу

03011x3j-a9bf-431x303.png

варіанти відповідей

0,2 В; 1,2 В

0,2 В; 1,4 В

0,1 В; 1,2 В

0,1 В; 1,4 В

Запитання 5

Чому дорівнює опір нагрівального елемента чайника, якщо напруга електромережі 220, а сила струму в нагрівальному елементі 10 А?

варіанти відповідей

2200 Ом

0,22 кОм

22 Ом

Запитання 6

Опір резистора 5 кОм, сила струму в резисторі 10 мА. Чому дорівнює напруга у резисторі?

(Задачу записану і оформлену прікріпити в класі)

варіанти відповідей

5000 В

0,005 В

50 В

Запитання 7

8.Є два провідники.У якого з них більший опір, якщо вони виготовлені з однакової речовини, мають однакову товщину, але перший провідник вдвічі довший за другий?

варіанти відповідей

 опори однакові


у другого опір більший

 у першого опір більший

поняття не маю

Запитання 8

9.Переглянув відео до лабораторної у класрумі і здав схему кола у класі на перевірку

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 9

10.Визначте опір алюмінієвого дроту, натягнутого між двома стовпами, якщо площа його поперечного перерізу 10 мм2, а відстань між стовпами 50 м.

(Задачу оформити і прікрипити в класі)

варіанти відповідей

0,4 Ом

0,14 Ом

0,28 Ом

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест