Самостійна робота з теми «Механізм електризації. Електроскоп»

Додано: 21 січня
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 4 рази
12 запитань
Запитання 1

Тіло заряджене позитивно, якщо воно має...

варіанти відповідей

Надлишок протонів

Надлишок електронів

Недостачу електронів

Недостачу протонів

Запитання 2

Тіло електризується, коли воно одержує або віддає ...

варіанти відповідей

Протони

Електрони

Нейтрони

Йони

Запитання 3

Під електрично замкненою системою розуміють таку систему тіл ...

варіанти відповідей

В якій електронів більше, ніж протонів

В якій кількість електронів дорівнює кількості протонів

В якій протонів більше, ніж електронів

В яку не проникають заряджені частинки ззовні і яка не втрачає «власних» заряджених частинок

Запитання 4

Провідниками називаються речовини, в яких є вільні ...

варіанти відповідей

Нейтрони

Протони

Йони

Електрони

Запитання 5

На малюнку зображені дві однакові металеві кулі. Перша куля має заряд q. Після того як кулі доторкнулися, їх заряди стали q1 і q2. Який вираз є правильним?

варіанти відповідей

q1 = q2

q1 > q2

q1 < q2

q1 = q2 = 0

Запитання 6

Електроскоп призначений для ...

варіанти відповідей

Виявлення і оцінки зарядів

Вимірювання зарядів

Визначення знаків зарядів

Визначення електричної сили

Запитання 7

Тіло має негативний заряд, якщо у нього ...

варіанти відповідей

Недостача протонів

Надлишок електронів

Недостача нейтронів

Недостача електронів

Запитання 8

Що відбувається з шовком, коли ним натирають скляну паличку? 

варіанти відповідей

Шовк віддає електрони

Шовк одержує електрони

Шовк віддає протони

Шовк одержує протони

Запитання 9

Який вираз є законом збереження електричного заряду? 

варіанти відповідей

q1 + q2 + … + qn > 0

q1 + q2 + … + qn < 0

q1 + q2 + … + qn = const

q1 + q2 + … + qn ≠ const

Запитання 10

Діелектрики – це речовини, в яких немає вільних ...

варіанти відповідей

Протонів

Нейтронів

Електрони

Електричних зарядів

Запитання 11

На малюнку велика куля має заряд q. Після того як її з'єднали провідником з маленьким кулею, її заряд став q1, а маленької кулі q2. Який вираз правильний? 

варіанти відповідей

q1 > q2

q1 = q2

q1 < q2

q1 = q2 = 0

Запитання 12

Для чого призначений електроскоп?

варіанти відповідей

Для виявлення зарядів і приблизного їх вимірювання

Тільки для визначення знаку заряду

Тільки для виявлення зарядів

Тільки для виявлення сили ектрисного поля

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест