9 селекція (61-62)

Додано: 5 травня
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 202 рази
24 запитання
Запитання 1

Нині селекція може стати основою реалізації багатьох глобальних цілей сталого розвитку. Це передусім:

варіанти відповідей

інновації і інфраструктури

мир і справедливість

подолання бідності й розв’язування проблем голоду.

Запитання 2

Галузями селекції є:

варіанти відповідей

трансфігурація, явлення, трансляція

будівництво, консервації, руйнування ДНК

рослинництво, тваринництво , мікроорганізми

Запитання 3

До зернових культур відносяться:

варіанти відповідей

рис,просо,жито

бавовник,коноплі

лаванда,м'ята,троянда

соняшник,олива,ріпак

Запитання 4

Наука про створення нових та поліпшення вже існуючих порід тварин, сортів рослин та штамів мікроорганізмів

варіанти відповідей

Генетика

Біотехнологія

Рослинництво

Селекція

Запитання 5

      Теоретичною основою селекції є:

варіанти відповідей

а)генетика;

б)систематика;

в)біоніка;

г)палеобіологія

Запитання 6

Назвіть прізвище ученого, який встановив центри походження і різноманітності культурних рослин:

варіанти відповідей

а) М. Вавилов;

б) Г. Мендель;

в) Ч. Дарвін;

г) Г. Карпеченко

Запитання 7

Схрещування організмів одного виду, які мають спільних предків називають :

варіанти відповідей

а)аутбриидингом;

б)інбридингом;

в)панміксією;

г)поліплоїдією

Запитання 8

     Чисті лінії – це:


варіанти відповідей

а) природні популяції організмів;

б)популяції гомозиготних організмів;

в)міжклітинні гібриди;

 г)популяції гетерозиготних організмів.


Запитання 9

Аутбридинг – це:

варіанти відповідей

а)отримання поліплоїдних організмів;

б)близькоспоріднене схрещування;

в)схрещування не споріднених організмів;

г) вид безстатевого розмноження

Запитання 10

      Гетерозис вияваляється у: .

варіанти відповідей

а)посиленні рецесивності гібрида

б)збільшенні продуктивності гібрида;

в)зменшенні плодючості гібрида

г)зменшенні продуктивності гібрида.


Запитання 11

Укажіть, чим супроводжується споріднене схрещування організмів:

варіанти відповідей

а) підвищенням гомозиготності нащадків;

б) підвищенням гетерозиготності нащадків;

в) гетерозисом;

г) не впливає на генотип нащадків

Запитання 12

    Підвищена життєздатність і продуктиавність гібридів гібридів першого покоління зумовлена:

варіанти відповідей

а)точковими мутаціями;

б)поліплоїдією;

в) гетерозисом;

г)гетероплоїдією

Запитання 13

      Східноазійський центр походження культурних рослин є батьківщиною:

варіанти відповідей

а)твердої пшениці;

б) сої, гречки та проса;

в)рису,цитрусових, цукрової тростини;

 г)картоплі, гарбузів.


Запитання 14

Для наведеної рослини вкажіть ВСІ правильні твердження:

варіанти відповідей

центр походження - Абісінський

центр походження - Середземноморський

центр походження - Індійський

існує у симбіозі з бульбочковими бактеріями

збагачує грунт Азотом

Запитання 15

Віддалена гібридизація (міжвидова) - схрещування особин...

варіанти відповідей

 однієї породи чи сорту

різних порід чи сортів

 одного виду

різних видів

Запитання 16

Відбір людиною найбільш цінних щодо господарських цілей тварин, рослин, мікроорганізмів для отримання від них нащадків з бажаними ознаками - це

варіанти відповідей

 клонування

сортування

 природний добір

штучний добір

Запитання 17

Середземноморський центр батьківщина таких культурних рослин...

варіанти відповідей

тверда пшениця, сорго, банан

цукровий буряк, капуста, маслини 

картопля, помідор

Запитання 18

штам-

варіанти відповідей

це штучно створена людиною група рослин, які мають біологічну та морфологічну подібність, з метою одержання високого врожаю та економічного ефекту

популяція тварин, яку штучно створила людина; відтворює в потомстві стійкий генофонд, має свої особливості морфологічної будови і певний рівень продуктивності

генетично однорідна культура мікроорганізмів у межах певного виду, яка має властиві лише їй специфічні особливості чи ознаки.

Запитання 19

порода-

варіанти відповідей

це штучно створена людиною група рослин, які мають біологічну та морфологічну подібність, з метою одержання високого врожаю та економічного ефекту

популяція тварин, яку штучно створила людина; відтворює в потомстві стійкий генофонд, має свої особливості морфологічної будови і певний рівень продуктивності

генетично однорідна культура мікроорганізмів у межах певного виду, яка має властиві лише їй специфічні особливості чи ознаки. 

Запитання 20

Сорт -

варіанти відповідей

популяція тварин, яку штучно створила людина; відтворює в потомстві стійкий генофонд, має свої особливості морфологічної будови і певний рівень продуктивності;

це штучно створена людиною група рослин, які мають біологічну та морфологічну подібність, з метою одержання високого врожаю та економічного ефекту

генетично однорідна культура мікроорганізмів у межах певного виду, яка має властиві лише їй специфічні особливості чи ознаки

Запитання 21

Класичними методами селекції є:

варіанти відповідей

природний добір

штучний добір

гібридизація

клонування

Запитання 22

До яких наслідків може призводити споріднене схрещування?

варіанти відповідей

 поява нащадків з вадами

підвищується гетерозиготність

посилення нащадків

Запитання 23

Установити відповідність

1.Зернові 2.Баштанні 3.Лікарські 4.Тонізуючи культури

а)блекота,дурман,конвалія

б)чай,кола,кава

в)ячмінь,жито,просо

г)кавуни,дині,гарбузи

варіанти відповідей

1в,2г,3а,4б

1а,2в,3г,4б

1б,2а,3в,4г

1г,2б,3в,4а

Запитання 24

Назвіть метод селекції, в результаті якого створений мул (гібрид самки коня і самця віслюка)

варіанти відповідей

віддалена гібридизація

інбридинг

метод визначення якостей плідників за властивостями нащадків

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест