Селекція (11 клас)

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 147 разів
8 запитань
Запитання 1


Форма добору, за якої людина відбирала для розмноження особин, які найкраще відповідали її вимогам і не ставила мети виведення нового сорту чи породи, називається:


 

А Методичний добір

Б Масовий добір

В Несвідомий добір

Г Індивідуальний добір


варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 2

Основними методами селекції є


 

А Природний добір

Б Штучний добір

В Гібридизація

Г Гетерозис


варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 3

Розрізняють такі типи штучного добору


 

А Масовий

Б Індивідуальний

В Короткостроковий

Г Довгостроковий


варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 4

Форма добору, за якої людина цілеспрямовано відбирає для розмноження особини з метою вивести нові форми


А Індивідуальний

Б Несвідомий

В Методичний

Г Масовий


варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 5

Недоліком масового добору є


А Генетична різнорідність особин

Б Простота застосування

В Швидкий результат

Г Неможливість застосування у селекції рослин


варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 6

Особливостями індивідуального добору є


 

А Добір особин за фенотипом

Б Добір особин за генотипом

В Простота застосування

Г Сповільнює селекційний процес


варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 7

Розрізняють такі види гібридизації


 

А Інбридинг

Б Гетерозис

В Неспоріднене схрещування

Г Споріднене схрещування


варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 8

Схрещування між представниками різних видів


 

А Внутрішньовидова гібридизація

Б Аутбридинг

В Інбридинг

Г Віддалена гібридизація


варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест