Селекція та біотехнологія

Підсумковий тест з теми

Додано: 19 квітня 2021
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 268 разів
11 запитань
Запитання 1

Основні завдання селекції: 

варіанти відповідей

створення нових та поліпшення існуючих сортів культурних рослин й одомашнених тварин

створення нових та поліпшення існуючих видів рослин і тварин

створення нових міжвидових гібридів, порід, сортів і штамів

введення в культуру нових видів 

Запитання 2

Рослини, як об'єкт селекції, характеризуються:

варіанти відповідей

невибагливістю до умов середовища

високою плідністю 

здатнвстю до поліплоїдії

вимагають великих економічних витрат

Запитання 3

Оберіть методи, що використовуються в селекції рослин

варіанти відповідей

індивідуальний добір

масовий добір

штучний мутагенез

аутбридінг

Запитання 4

Який метод селекції ілюструє зображення на малюнку

варіанти відповідей

індивідуальний добір

масовий добір

поліплоїдію

аутбрідінг

гетерозис

Запитання 5

Класичними методами селекції є:

варіанти відповідей

штучний добір

гібридизація

поліплоїдія

індукований мутагенез

природний добір

Запитання 6

Сучасні методи селекції

варіанти відповідей

добір за молекулярними маркерами

моніторинг

мікроклональне розмноження

експеримент

клітинна інженерія

Запитання 7

На відміну від рослин, в селекції тварин не використовується


варіанти відповідей

метод визначення якості плідників за якостями нащадків

масовий добір

віддалена гібридизація

штучне запліднення

Запитання 8

Метод, застосування якого показано на малюнку

варіанти відповідей

мікроклональне розмноження

віддалена гібридизація

добір за молекулярними маркерами

поліплоїдія

Запитання 9

Метод селекції, що зображено на малюнку

варіанти відповідей

Поліплоїдія

віддалена гібридизація

мікроклональне розмноження

добір за молекулярними маркерами

Запитання 10

Галузь промисловості, що використовує живі організми та біологічні процеси для одержання потрібних людині речовин і препаратів-це:

варіанти відповідей


селекція

біотехнологія

екологія

медицина

Запитання 11

Прикладом дослідження в галузі промислової біотехнології може слугувати

варіанти відповідей

розроблення технології отримання людських гормонів у бактеріях

збільшення плідності курей

підвищення стійкості картоплі до пестицидів

створення штамів для очищення ґрунтів від нафтопродуктів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест