Семенко, Тичина, Плужник, Рильський

Додано: 9 жовтня
Предмет: Українська література, 11 клас
Тест виконано: 60 разів
12 запитань
Запитання 1

Представником авангардизму в українській літературі був

варіанти відповідей

Михайль Семенко

Павло Тичина

Миксим Рильський

Євген Плужник

Запитання 2

Кому належать рядки: "І він потягся, як дитина, радо

І мовив: — Добре бути молодим

У теплі дні збирання винограду"?

варіанти відповідей

М. Семенку

П. Тичині

М. Рильському

Є. Плужнику

Запитання 3

Який із засобів художньої виразності використав автор у рядках: "Думами, думами —

наче море кораблями, переповнилась блакить

Ніжнотонними"?

варіанти відповідей

порівняння

гіпербола

оксиморон

метонімія

Запитання 4

Хто з поетів не належав до "київських неокласиків"?

варіанти відповідей

Максим Рильський

Микола Зеров

Євген Плужник

Павло Филипович

Запитання 5

У рядках Є. Плужника "...Не спіши, не лети по сяйних світах, Мій малий ненадійний човне!" човен є

варіанти відповідей

алегорією

метафорою

символом

оксимороном

Запитання 6

Продовжіть рядки:

" Йде весна

Запашна,

...".

варіанти відповідей

Квітами-перлами

Закосичена.

Світла, ніжна,

Осяйна.

Щастям сповнена

По вінця.

Ясночола

І сумна.

Запитання 7

Яка з поезій не належить перу М. Семенка?

варіанти відповідей

"Запрошення"

"Місто"

"Бажання"

"Солодкий світ"

Запитання 8

Хто зображений на фотопортреті?

варіанти відповідей

Максим Рильський

Павло Тичина

Михайль Семенко

Євген Плужник

Запитання 9

Знайдіть епітети серед вказаних рядків

варіанти відповідей

Ой одкрий

Колос вій!

Скрізь поточки як дзвіночки,

жайворон

як золотий...

Арфами, арфами —

золотими, голосними обізвалися гаї

Самодзвонними

Думами, думами —

наче море кораблями,

переповнилась блакить

Запитання 10

Вкажіть жанровий різновид поезії М.Рильського "У теплі дні збирання винограду..."

варіанти відповідей

сонет

елегія

медитація

панегірик

Запитання 11

Туга за втраченим коханням, що поєднується зі спогадами про нього, - такий мотив твору

варіанти відповідей

"О панно Інно"

"Арфами, арфами"

"Ви знаєте, як липа шелестить..."

"У теплі дні збирання винограду"

Запитання 12

Дійсний трагічний факт - бій під Крутами, загибель юних патріотів-українців - лежить в основі твору

варіанти відповідей

"Ви знаєте, як липа шелестить"

"Одчиняйте двері"

"Загупало в двері прикладом..."

"Пам'яті тридцяти"