29 червня о 18:00Вебінар: Практика вдумливого читання: поради для роботи в початковій школі (і не тільки)

Семестрова контрольна письмо

Додано: 14 травня 2020
Предмет: Англійська мова, 7 клас
Тест виконано: 61 раз
20 запитань
Запитання 1

Fill in the correct question tag .


You don’t like tomatoes, _____?

варіанти відповідей

do you?

don't you?

are you?

am I?

Запитання 2

That house is too small, _____?

варіанти відповідей

isn't it?

is it?

did it?

have they?

Запитання 3

They have never been to Great Britain, _____?

варіанти відповідей

do you?

haven't they?

did you?

have they?

Запитання 4

You didn’t eat all of it, _____?

варіанти відповідей

do you?

did you?

don't you?

are you?

Запитання 5

He likes cheese, _____?

варіанти відповідей

does he?

doesn't he?

was he?

can't he?

Запитання 6

Mike can use a camera, _____?

варіанти відповідей

did he?

didn't he?

can't he?

can he?

Запитання 7

Choose so or such:

You sing ... beautifully.

варіанти відповідей

 so

  

such

Запитання 8

Choose so or such:

My new classmate is ... a clever student

варіанти відповідей

so

  

such

Запитання 9

Do you remember tag-questions? (розділові запитання). Вибери правильний варіант доповнити питання:

He can't swim very well, ---?

варіанти відповідей

 

  does he?

 do he?

  can he?

 can't he?

Запитання 10

Do you remember tag-questions? (розділові запитання). Вибери правильний варіант доповнити питання:

You always help me,-----?

варіанти відповідей

don't you?

  did you?

  will you?

  do you?

Запитання 11

______ do you live?

варіанти відповідей

where

who

when

Запитання 12

A place, where people can look at paintings.

варіанти відповідей

art gallery

museum

restaurant

Запитання 13

Виберіть всі слова в минулому часі.

варіанти відповідей

watched

went

go

build

Запитання 14

Choose all the names of Kyiv's places of interest.

варіанти відповідей

the Globe Theatre

St Andrew's Church

the Millennium Bridge

the Houses of Parliament

the House of Chimeras

the St Michael's Zolotoverkhyi Monastery

Запитання 15

This is the Queen's main London home.

варіанти відповідей

Buckingham Palace

St James Palace

London Eye

Big Ben

Запитання 16

Утвори речення.


famous/ is/ Kyiv/ its/ for/ parks/ beautiful.

варіанти відповідей

Kyiv for is famous its parks beautiful.

Kyiv parks famous is its for beautiful

Kyiv is famous for its beautiful parks.

Запитання 17

The symbol of London is a _______

варіанти відповідей

chestnut tree

double-decker

maple tree

Запитання 18

Утвори речення.


homework / just / done / have / my / I

варіанти відповідей

I just have done my homework

I have just done my homework

I done have just my homework

Запитання 19

8. I __________ to the cinema yesterday.


   

  

варіанти відповідей

 go

 went


gone

have gone

Запитання 20

Cathy ... six lessons every day.

варіанти відповідей

have

has

had

haves

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест