18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Семестровий тест інформатика 10 клас

Додано: 19 травня 2020
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 4 рази
24 запитання
Запитання 1

Повідомлення, подані текстом та малюнками, людина отримує за допомогою органів

варіанти відповідей

Зору

Нюху

Слуху

Смаку

Запитання 2

В класі 30 учнів. Із них декілька учнів займаються у гуртках (комірка А1). Вкажіть формулу, за якою можна обчислити відсоток учнів у класі, які займаються у гуртках.

варіанти відповідей

=А1*100/30

=100/30*А1

=А1*30*100

=А1/30*100

Запитання 3

Два потяги, швидкості яких A1 та B1 виїхали з різних міст назустріч один одному і зустрілися через C1 годин. За допомогою якої формули можна обчислити відстань між містами.

варіанти відповідей

=(A1+B1)*C1

=A1*B1*C1

 =(A1+B1)/C1

=(A1-B1)*C1

Запитання 4

Що називають Інформаційною безпекою?

варіанти відповідей

Сукупність засобів і методів віддаленого зберігання й опрацювання даних

Норми поведінки осіб у інформаційному просторі

Стан захищеності систем передавання, опрацювання та зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність даних

Сукупність антивірусних програм

Запитання 5

Діаграму якого виду зображено на малюнку?

варіанти відповідей

Стовпчаста

Лінійчаста

Пелюсткова

Гістограма

Запитання 6

На малюнку зображено складові діаграми. Якою цифрою позначено Легенда?

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

6

7

8

Запитання 7

На малюнку зображено складові діаграми. Якою цифрою позначено Головну горизонтальну вісь?

варіанти відповідей

1

6

5

4

Запитання 8

Кваліфікований ІТ-фахівець, який знається на роботі комп'ютерних систем і здійснює втручання до комп'ютера, щоб без відома власника дізнатися деякі особисті відомості або пошкодити дані, що зберігаються в комп'ютері.

варіанти відповідей

Програміст

Хакер

Користувач

Адмін

Запитання 9

Результатом функції MOD(OCTAT) є...

варіанти відповідей

Добуток

Сума

Середнє значення

Остаток від ділення

Запитання 10

Функція ABS призначення для обчислення...

варіанти відповідей

Модуль числа

Остача від ділення

Додавання аргументів

Сума значень комірок

Запитання 11

 Із перелічених виберіть логічні функції

варіанти відповідей

AVERAGE

IF

SUM

OR

MIN

ABS

AND

NOT

Запитання 12

Впорядкований за певними правилами набір взаємопов'язаних даних

варіанти відповідей

Текстовий документ

База даних

Презентація

Графічне зображення

Запитання 13

Для збереження баз даних Access використовує формат фалів:

варіанти відповідей

.doc

.xlsx

.accdb

.pptx

Запитання 14

У HTML-коді веб-сторінки в кутових дужках < > записують:

варіанти відповідей

Теги

Мітки

Параметри

Позначки

Запитання 15

Як називають сукупність веб-сторінок, пов’язаних спільною темою і доступних під одним доменним іменем?

варіанти відповідей

Таблиця

Сайт

HTML

php код

Запитання 16

Як називають текст у нижній частині екрана, який супроводжує відеоряд (наприклад, переклад реплік іншою мовою)?

варіанти відповідей

Коментарі

Підписи

Підказка

Субтитри

Запитання 17

Вкажи на інформаційні процеси

варіанти відповідей

Отримання повідомлень

Передавання повідомлень

Збереження повідомлень

Опрацювання повідомлень

Фіксація повідомлень

Запитання 18

Табличний процесор - це прикладна програма, призначена для

варіанти відповідей

уведення даних у клітинки електроних таблиць

друк електроних таблиць, діаграм та графіків

створення слайдів

обчислення за формулами

Запитання 19

Некоректно введені числові дані відображаються такими символами:

варіанти відповідей

&&&&&&

#####

*****

~~~~~~

******

Запитання 20

Скільки клітинок містить діапазон D4:D11?

варіанти відповідей

7

8

11

4

Запитання 21

Задано формулу:=СУММ(5; 10; 15)- 2*МИН(20; 40).Яке значення поверне Excel в результаті обчислення?

варіанти відповідей

-10

10

-5

0

Запитання 22

Вкажіть правильні твердження:

варіанти відповідей

Формула у Excel – це вираз, що починається зі знака "дорівнює" і може містити числа, тексти, посилання на комірки, знаки дій, дужки та функції

Після введення формули у клітинці відображується результат обчислень, а формулу можна побачити у рядку формул

В електронних таблицях є можливість копіювати однотипні формули (а не вводити їх у кожну клітинку), що прискорює розв’язання задач

Адреси комірок вигляду $В$3 чи $С$3 називаються відносними

Запитання 23

Які функції є математичними?

варіанти відповідей

ROUND

IF

SUM

OR

Запитання 24

Який значок відповідає файлам створеним в середовищі табличного процесора Microsoft Office Excel

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест