Підсумковий тест з інформатики! 8 клас

Додано: 19 травня 2020
Предмет: Інформатика, 8 клас
12 запитань
Запитання 1

Що називають мовою програмуванн?

варіанти відповідей

це самостійна одиниця мови, яка описує зміст відповідного етапу алгорит­мічного процесу.

це набір символів, які можуть бути використані у складанні програм.

це система правил, за якими із символів створюються конструкції мови програмування.

це штучна мова для написання команд, виконуваних обчислювальною машиною.

Запитання 2

Алгоритм - це ....

варіанти відповідей

певна послідовність деяких команд.

скінчення послідовність команд, виконання яких приводить до розв'язання поставленої задачі.

будь-яка послідовність команд для розв'язування задач.

Запитання 3

Об'єкт, що здатний виконувати певні команди - це

варіанти відповідей

Робот

Програма

Помічник

Виконавець

Запитання 4

Вкажи на повне розгалуження

варіанти відповідей
Запитання 5

Що таке декодування?

варіанти відповідей

Сприйняття повідомлень технічними приладами.

Збереження звукових повідомлень у письмовому вигляді.

Перетворення закодованого повідомлення у форму, прийнятну для приймача.

Передавання повідомлень від передавача до приймача.

Запитання 6

Величина, яка може змінювати своє значення під час виконання програми..

варіанти відповідей

Змінна

Константа

Функція

Постійна

Запитання 7

Для чого використовується оператор if?

варіанти відповідей

для перевірки умови.

для введення даних у програму.

для повторення команд.

для виведення даних на екран.

Запитання 8

Цифри 0 або 1 у двійковому коді мають назву

варіанти відповідей

Байт

Кбіт

Кбайт

Біт

Запитання 9

Яке розширення має текстовий документ у програмі Microsoft Word?

варіанти відповідей

.txt

.docx

.jpeg

.bmp

.exe

Запитання 10

Вкажіть назву об'єкта для створення кнопки.

варіанти відповідей

text

button

label

ent

Запитання 11

Виберіть способи опису алгоритмів.

варіанти відповідей

Словесний

Графічний

Програмний

За допомогою формул

Запитання 12

Програмний комплекс, що забезпечує злагоджену роботу всіх апаратних засобів комп'ютера, виконання всіх програм і їх взаємодію з даними, взаємодію між користувачем і комп'ютером, називають .....

варіанти відповідей

Службові програми

Операційна система

Драйвери

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест