середовища існування

Додано: 11 жовтня 2019
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 64 рази
11 запитань
Запитання 1

окремі компоненти середовища існування - це

варіанти відповідей

популяції

біоценози

біотоп

екологічні чинники

Запитання 2

Які умови є необхідними для проростання насіння ялини?

варіанти відповідей

світло й тепло

земне тяжіння

тепло, вологість, повітря

хімічний склад грунту

Запитання 3

Назвіть середовище існування аскариди людської.

варіанти відповідей

наземно-повітряне

водне

грунтове

гостальне

Запитання 4

Дятли роблять дупла, у яких згодом поселяються соні, сичі та ін. тварини. Про яку функцію організмів йдеться?

варіанти відповідей

концентраційну

середовищеутворювальну

деструкційну

транспортну

Запитання 5

Процеси фотосинтезу ліщини звичайної забезпечують в лісовій екосистемі функцію....

варіанти відповідей

концентраційну

енергетичну

деструкційну

транспортну

Запитання 6

Які організми здійснюють більшість процесів мінералізіції органічних решток, азотфіксації, грунтоутворення?

варіанти відповідей

водорості

бактерії

зелені рослини

справжні тварини

Запитання 7

"Організми використовують весь наявний ресурс та розмножуються з такою інтенсивністю, яка забезпечує максимально можливе їх число". Вкажіть назву закономірності.

варіанти відповідей

правило "максимального тиску життя"

правило конкурентного виключення

закону єдності організмів та середовища життя

закон оптимуму

Запитання 8

Які організми забезпечують біофільтрацію й самоочищення водойм?

варіанти відповідей

кистепері риби

двостулкові молюски

водні комахи

річкові раки

Запитання 9

Виберіть групу організмів, що мешкають у наземно-повітряному середовищі існування

варіанти відповідей

гриби, дощові черв'яки

калина, горобець хатній

ряска,карась

омела біла, стінна золотянка

Запитання 10

Виберіть групу організмів, що мешкають у водному середовищі існування

варіанти відповідей

гриби, дощові черв'яки

калина, горобець хатній

ряска, карась

омела біла, стінна золотянка

Запитання 11

До якої групи організмів відносять мешканців водойм

варіанти відповідей

аеробіонти

дендробіонти

гідробіонти

едафобіонти

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест