" Середовище існування та стабільність екосистем"

Додано: 13 квітня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 27 разів
12 запитань
Запитання 1

Укажіть, до якої функціональної групи екосистеми належить зображений організм.

варіанти відповідей

Редуценти

Продуценти

Консументи І-порядку

Консументи ІІ-порядку

Запитання 2

Поява і розвиток рослинних угруповань у місцеіснуваннях, де рослинності раніше не було,- це

варіанти відповідей

первинні сукцесії

регресуючі сукцесії

вторинні сукцесії

антропогенні сукцесії

Запитання 3

Гриби-сапротрофи є

варіанти відповідей

консументами

редуцентами

продуцентами

Запитання 4

Будь-яка екосистема містить у своєму складі два головні компоненти:


варіанти відповідей

а) природний

б) штучний

в) біотичний

г) абіотичний

д) екологічний

Запитання 5

Зміна угруповань організмів - це


варіанти відповідей

а) біоценоз

б) біотоп

в) сукцесія

г) фітоценоз

Запитання 6

Укажіть ланцюг живлення пасовищного типу (ланцюг виїдання):

варіанти відповідей

А рослина — коник —жаба — вуж — бактерія;

Б опале листя — ногохвістка — бактерія;

В відмерла деревина — личинки вогнецвіток — мурашки;

Г опале листя — дощовий черв'як — лелека — лисиця.

Запитання 7

Укажіть четверту ланку ланцюга живлення:

                                                            


варіанти відповідей

А лугові трави;

 Б хижаки; 

В травоїдні тварини;       

Г редуценти.

Запитання 8

За походженням екоситеми бувають:

варіанти відповідей

Штучні і наземні

Природні і глобальні

Природні і штучні

Запитання 9

Укажіть основні властивості екосистем.

варіанти відповідей

Цілісність

Замкненість

Ізольованість

Саморегуляція

Масовість

Відкритість

Запитання 10

Який показник показує стійкість та саморегуляцію системи

варіанти відповідей

Екологічна структура

Просторова структура

Видова структура

Запитання 11

Збільшення в екосистемі числа видів, утворення нових і розгалужених ланцюгів харчування є ознаками:


варіанти відповідей

Зміни однієї екосистеми інший

Нестійкого стану екосистеми


Переходу стійкої екосистеми в нестійку


Сталого розвитку екосистеми


Запитання 12

Які трофічні рівні в ланцюзі живлення може займає зображена тварина?

варіанти відповідей

продуцент

консумент ІІ порядку

консумент І порядку

редуцент

консумент ІІІ порядку

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест