Середовище програмування

Додано: 14 лютого
Предмет: Інформатика, 8 клас
Тест виконано: 1 раз
16 запитань
Запитання 1

Мова програмування - це ...

варіанти відповідей

набір комп'терних символів та знаків  

 мова, яка створена людиною для написання команд

мова, яку використовують для запису алгоритмів, призначених для виконання комп'ютером

Запитання 2

Система Lazarus пропонує зберегти файли проекту:

варіанти відповідей

Система послідовно пропонує зберегти два файли проекту

Система послідовно пропонує зберегти всі файли проекту

Система послідовно пропонує зберегти два файли проекту. Усі інші файли проекту автоматично збережуться.

 Всі файли зберігаються в один клік.

Запитання 3

Програми, створені в середовищі Lazarus, називають:

варіанти відповідей

програмою 

алгоритмом

 проектом

Запитання 4

Вікно з вкладками, на яких розміщуються фрагменти програми мовою Object Pascal називається:

варіанти відповідей

 вікно Форма

вікно Редактор тексту

вікно Інспектор об'єктів

палітра компонентів

Запитання 5

Інспектор об’єктів - це...

варіанти відповідей

Вікно, в якому задаються властивості різних об’єктів 

Дозволяє вибрати потрібні компоненти для розміщення їх на формі

 Вікно, в якому записується програмний код 

Візуальне вікно програми

Запитання 6

Ім'я об'єкту та ім'я методу розділяються

варіанти відповідей

комою 

 крапкою

двокрапкою

 крапкой з комою

Запитання 7

Укажіть правильний порядок етапів створення проекту.

1. Налагодження програмного коду 

2. Написання процедур обробки подій 

3. Розміщення компонентів на формі 

4. Налаштування властивостей компонентів 

варіанти відповідей

1 2 3 4

 3 4 1 2

 2 4 1 3

3 1 4 2

1 3 2 4

Запитання 8

Установіть відповідність між властивостями і значеннями, яких вони можуть набувати

1. Label1.Color :=   а. 'A=' 

2. Label1.Captіon :=   б. clYellow 

3. Label1.Height := в. 50 .

4. Label1.Visible :=   г. True 

варіанти відповідей

1а 2б 3в 4г

1б 2г 3а 4в

 1б 2а 3в 4г

1в 2г 3а 4б

 1г 2а 3в 4б

Запитання 9

В яких операторах правильно задано значення властивості Caption компонента Label?

варіанти відповідей

 Label1.Captіon := 'True';  

 Label1.Captіon := 'Бажаю успіху!'; 

Label1 = 'Привіт'; 

 'Привіт' := Label1.Captіon; 

 Label1.Captіon := "Бажаю успіху!"; 

Запитання 10

Який оператор реалізує збільшення ширини форми на 50 пікселів? 

варіанти відповідей

 Label1.Width := Label1.Width + 50;  

Label1.Width := 50; 

 Label1.Height := Label1.Height + 50; 

Label1.Height:= 50;\ 

Запитання 11

Вплив на елемент керування в активному вікні при натисканні кнопки миші чи клавіші клавіатури має назву... 

варіанти відповідей

 подія 

значення 

 метод 

 властивість 

Запитання 12

Процес перетворення тексту програми на виконувану програму - це…

варіанти відповідей

 компіляція  

 передавання 

 видалення 

трансформація 

Запитання 13

На якій вкладці знаходиться елемент "кнопка", "напис"

варіанти відповідей

Standart

 Sistem

 Dialogs

Additional

Запитання 14

Роль операторних дужок в Lazarus виконують ключові слова:

варіанти відповідей

 begin / end

start / stop

repeat / until

true / false

Запитання 15

Виберіть правильний рядок програми, у якому на кнопці буде виведено назву столиці України

варіанти відповідей

Button1.Text.Color:=clBlue;

Button1.Top:=140;

 Button1.Caption:=`Київ`;

Form1.Caption:=`Київ`;

Запитання 16

Встановлення для кнопки режиму "Недоступна"

варіанти відповідей

Button1.Enabled:=True;

Button1.Visible:=False;

Button1.Enabled:=False;

Button1.Visible:=True;

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест