Шляхи збереження сучасного біорізноманіття. Екологічна політика в Україні

Додано: 23 березня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 354 рази
12 запитань
Запитання 1

Екологічний моніторинг за станом біорізноманіття буває:

варіанти відповідей

локальний

регіональний

державний

глобальний

Запитання 2

Конвенцію про охорону біологічного різноманіття 5 червня 1992 року на Конференції ООН з питань довкілля та розвитку в Ріо-де_Жанейро підписали уряди:

варіанти відповідей

139 країн

163 країн

193 країн

Запитання 3

На основі "Конвенції про охорону біологічного різноманіття " було створено "Концепцію збереження біологічного різноманіття України" у :

варіанти відповідей

1997 році

2007 році

Запитання 4

Чорні списки видів включають ті, які зникли з нашої планети, починаючи з:

варіанти відповідей

1500 року

1600 року

1700 року

Запитання 5

Спеціальною резолюцією Генеральної Асамблеї ООН в 1995 році започатковано Міжнародний день біологічного різноманіття, який щорічно відзначають:

варіанти відповідей

22 квітня

22 травня

22 червня

Запитання 6

Види тварин, реінтродуковані в Україні:

варіанти відповідей

зубр (бізон)

кулан

тарпан

дронт

Запитання 7

Виберіть види тварин,що зникли з нашої планети, починаючи з 1600 року:

варіанти відповідей

дикий бик тур

стеллерова корова

китайський озерний дельфін

сумчастий вовк

нелітаючий голуб дронт

кулан

гінкго дволопатеве

Запитання 8

Згідно Концепції Загальнодержавної програми збереження біологічного різноманіття України на 2005-2025 роки біологічне різноманіття нашої країни має:

варіанти відповідей

охоронятись

зберігатись

раціонально використовуватись

використовуватись у разі потреби

Запитання 9

Природоохоронна діяльність в Україні забезпечується:

варіанти відповідей

Червоною книгою України

Всесвітнім фондом природи

Конституцією України

Запитання 10

Державному контролю підлягають :

варіанти відповідей

використання і охорона земель,надр, вод, повітря,фауни і флори тощо

нормативи гранично допустимих викидів у довкілля забруднюючих хімічних речовин

рівні шкідливого впливу фізичних і біологічних факторів

Запитання 11

Навіщо створено і ведуть кадастри: Державний кадастр тваринного світу, Державний кадастр рослинного світу, Державний кадастр територій та об'єктів природно-заповідного фонду:

варіанти відповідей

для ефективного збереження природних ресурсів

для обліку і передачі даних до ЧКУ

Запитання 12

Всесвітня хартія природи -це:

варіанти відповідей

документ міжнародної природоохоронної співпраці

документ про захист права всіх форм життя на виживання

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест