Сила струму. Напруга. Опір Закон Ома для ділянки кола

Додано: 15 березня 2020
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 63 рази
10 запитань
Запитання 1

На яких з наведених електричних схем допущені помилки?

варіанти відповідей

тільки на малюнку а

на схемах б та в

на схемах а та г

на схемах в та г

Запитання 2

За 0,5 хвилин через поперечний переріз провідника пройшов заряд 5,4 Кл. Якими будуть показання амперметра на цій ділянці?

варіанти відповідей

0,18 А

2,7 А

10,8 А

162 А

Запитання 3

Через нагрівальний елемент паяльника при напрузі 200 В за 2 хвилини роботи пройшов заряд 60 Кл. Яку роботу при цьому виконало поле?

варіанти відповідей

6 кДж

7,2 Кдж

12 кДж

24 кДж

Запитання 4

На малюнку подано вольт - амперні характеристики двох провідників. Визначте суму опорів цих провідників.

варіанти відповідей

0,35 Ом

4 Ом

12,25 Ом

16 Ом

Запитання 5

За малюнком встановіть відповідність між фізичною величиною та її числовим значенням:

варіанти відповідей

А - 2,8; Б- 1,2; В - 1,4

А - 0,5 ; Б - 1,4; В - 2,8

А - 1,4; Б - 0,5; В- 0,7

А - 0,5; Б - 2,8; В - 1,4

Запитання 6

Порівняти опори мідного та сталевого дротів, що мають однакові довжину та переріз. R1- опір мідного дроту, R2 - опір сталевого дроту.

варіанти відповідей

R1> R2

R1= R2

R1< R2

для порівняння опорів треба знати параметри дроту

Запитання 7

Порівняти опори вольфрамової нитки розжарення лампи в двох випадках - 1) в момент включення, 2) після довготривалої роботи лампи.

варіанти відповідей

R1> R2

R1< R2

R1= R2

Для порівняння треба знати параметри дроту

Запитання 8

Мідний дріт довжиною 200 м має опір 3,4 Ом. Якою є площа перерізу дроту?

варіанти відповідей

0,01 мм2

0,1 мм2

1 мм2

10 мм2

Запитання 9

До джерела струму з напругою 18 В підключили резистор, і зафіксували показання амперметра 4 А. Яким є опір резистора?

варіанти відповідей

22 Ом

4,5 Ом

14 Ом

72 Ом

Запитання 10

Які твердження стосовно амперметру є правильними?

варіанти відповідей

Він підключається послідовно

Його опір повинен бути дуже великим

Його опір має бути якнайменшим

Амперметр вмикається в мережу паралельно до ділянки кола, де відбувається вимірювання напруги

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест