24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Синтетична теорія еволюції. Популяція.

Додано: 9 березня
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 2 рази
17 запитань
Запитання 1

Еволюція- це:

варіанти відповідей

уявлення про зміни і перетворення організмів;

пояснення змін організмів глобальними какастрофами;

процес необоротних змін у будові і функціях організмів протягом їх історичного розвитку;

розділ біології, який описує всі існуючі та вимерлі організми

Запитання 2

Елементарна одиниця еволюції - це

варіанти відповідей

сорт рослин

вид

порода тварин

популяція

Запитання 3

Добре відомо, що комарі, які так набридають нам влітку, кудись діваються на зиму. Тобто їх чисельність в зимовий період зводиться практично до нуля. Як називається таке явище:варіанти відповідей

Дрейф генів.

Гальмування.

Популяційні хвилі.

Відмирання.

Запитання 4

Між особинами однієї популяції можуть існувати взаємозв*язки:

варіанти відповідей

 паразитизм

 хижацтво

конкуренція

 ніяких зв*язків не існує

Запитання 5

Еволюційні процеси, які приводять до виникнення родів, родин, класів, типів – це …

варіанти відповідей

мікроеволюція

видоутворення

макроеволюція

Запитання 6

У популяціях більшості роздільностатевих тварин співвідношення самців і самиць приблизно 1 : 1. У деяких ґрунтових круглих червів популяція представлена гермафродитами та самцями. В окремих випадках у популяціях явно переважають самиці (коралові риби, більшість ссавців), в інших — самці (птахи, змії) Така харатеристика має назву ... популяції

варіанти відповідей

чисельністю

щільністю

віковою структурою

статевою структурою

Запитання 7

На один квадратний кілометр у хвойному лісі можна зутріти 50 білок. Така харатеристика має назву ... популяції

варіанти відповідей

чисельністю

щільністю

віковою структурою

статевою структурою

Запитання 8

Популяція амурських тигрів, які мешкають уздовж берегів річок Амур та Уссурі, складається щонайменше з 500 особин, а однієї зграї перелітної сарани може перевищувати 50 млрд особин, тоді ця характеристика називається ... популяції

варіанти відповідей

чисельністю

щільністю

віковою структурою

статевою структурою

Запитання 9

Сукупність особин одного біологічного виду, певною мірою ізольована від інших подібних сукупностей, називається ...

варіанти відповідей

популяцією

генофондом

ареалом

чисельністю популяції

Запитання 10

 Серед наведених біологічних систем гірського озера Синевир популяцією є ....

варіанти відповідей

 саме озеро

фауна озера

усі риби озера

струмкова форель озера

прибережна рослинність озера

Запитання 11

Природний добір за Ч. Дарвіном, це:

варіанти відповідей

Відбір людиною особин, що мають найцінніші якості 

 Виживання найсильніших особин

  Вибіркове виживання й розмноження організмів, найпристосованіших до умов існування   

 Відбір людиною особин, найпристосованіших до середовища існування

Запитання 12

Процес виживання найбільш пристосованих організмів до умов існування Ч. Дарвін назвав

варіанти відповідей

внутрішнім прагненням до прогресу

боротьбою за існування

природним добором

штучним добором

Запитання 13

Територія, в межах якої живуть особини певного виду

варіанти відповідей

ареал

флора

домівка

популяція

Запитання 14

Дніпро є межею ареалів двох видів ховрахів: на правому березі мешкає крапчастий, а на лівому — сірий. Завдяки якому механізму видоутворення це можливо? 

варіанти відповідей

географічне

 генетичне

екологічне

популяційні хвилі

Запитання 15

Термін "популяція" запропонував:

варіанти відповідей

В.Л.Йогансен

В.І.Вавилов

Д.І. Івановський

Грегор Мендель

Запитання 16

Популяції між собою відрізняються за:

варіанти відповідей

 чисельністю

 віковою структурою

  статевою структурою

 всі відповіді правильні

Запитання 17

Система взаємозв'язків між особинами, яка проявляється в їхній поведінці, це:

варіанти відповідей

 статева структура

 вікова структура

  просторова структура 

 етологічна структура

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест