Система автоматизованого проектування AutoCad (Розробила: Кондратюк М.М.)

Тест розроблений для учнів ПТНЗ, за професією "Опоряджувальник будівельний"

Додано: 16 березня 2022
Предмет: Інформатика, 11 клас
Тест виконано: 50 разів
12 запитань
Запитання 1

Що таке проектування технічного об’єкту?

варіанти відповідей

Це створення, перетворення і представлення в зрозумілій формі образу цього ще не існуючого об’єкту на основі виконання комплексу робіт дослідницького, розрахункового і конструкторського характеру.

Це образ об’єкту або його складових частин, який може створюватися в уяві людини в результаті творчого процесу або генеруватися у відповідності з деякими алгоритмами в процесі взаємодії людини і комп’ютера. 

Це проектування, яке включає в себе розробку технічної пропозиції і технічного завдання, що відбивають ці потреби, і реалізацію ТЗ в виді проектної документації.

Запитання 2

Що є системою автоматизованого проектування?

варіанти відповідей

Проектування, при якому усі проектні рішення або їх частину отримують шляхом взаємодії людини і комп’ютера.

Система, що реалізовує автоматизоване проектування

Автоматичне проектування можливе лише в окремих часткових випадках для порівняно нескладних об’єктів.

Запитання 3

Відмітьте класифікацію САПР (система автоматизованого проектування)

варіанти відповідей

За проектуванням різних етапів життєвого циклу продукції

За автоматизацією, класифікацією

По застосуванню, за цільовим призначенням,

Запитання 4

Що таке автоматизоване проектування?

варіанти відповідей

Це технологія, що полягає у використанні комп’ютерних систем для полегшення створення, зміни і аналізу проектів.

Це технологія, що полягає у використанні комп’ютерних систем для планування, управління і контролю операцій виробництва через інтерфейс з виробничими ресурсами підприємства.

Це технологія, що полягає у використанні комп’ютерних систем для аналізу геометрії, моделювання і вивчення поведінки продукту для удосконалення і оптимізації його конструкції. 

Запитання 5

Що таке автоматизоване виробництво?

варіанти відповідей

Це технологія, що полягає у використанні комп’ютерних систем для полегшення створення, зміни і аналізу проектів.

Це технологія, що полягає у використанні комп’ютерних систем для планування, управління і контролю операцій виробництва через інтерфейс з виробничими ресурсами підприємства. 

Це технологія, що полягає у використанні комп’ютерних систем для аналізу геометрії, моделювання і вивчення поведінки продукту для удосконалення і оптимізації його конструкції.

Запитання 6

Що таке автоматизоване конструювання?

варіанти відповідей

Це технологія, що полягає у використанні комп’ютерних систем для полегшення створення, зміни і аналізу проектів.

Це технологія, що полягає у використанні комп’ютерних систем для планування, управління і контролю операцій виробництва через інтерфейс з виробничими ресурсами підприємства. 

Це технологія, що полягає у використанні комп’ютерних систем для аналізу геометрії, моделювання і вивчення поведінки продукту для удосконалення і оптимізації його конструкції. 

Запитання 7

Функціональне призначення кнопки у порядку їх розташування

МОДЕЛЬ (MODEL/PAPER)

варіанти відповідей

Служить для перемикання між простором моделі і простором аркуша.

Вмикає або вимикає відображення на екрані фонової допоміжної сітки з точок.

Задає параметри крокової прив’язки, тобто управляє режимом прив’язки до точок сітки з певним кроком

Запитання 8

Функціональне призначення кнопки у порядку їх розташування

СЕТКА (GRID)

варіанти відповідей

Задає параметри крокової прив’язки, тобто управляє режимом прив’язки до точок сітки з певним кроком – F9.

Вмикає або вимикає відображення на екрані фонової допоміжної сітки з точок. Цій кнопці відповідає функціональна клавіша F7

Вмикає або вимикає режим ортогонального креслення, при якому система проводить лінії тільки паралельно координатним осям – F8.

Запитання 9

Дайте визначення що таке мультилінія?

варіанти відповідей

Це елемент, який вмикає та вимикає видимість стиків між сегментами

Кількість елементів мультилінії (їх може бути до 16) та їх властивості визначаються стилем мультилінії.

Це сукупність паралельних ліній, що утворюють єдиний об’єкт.

Запитання 10

Обґрунтуйте режим розтягування (STRETCH) у програмі AutoCad

варіанти відповідей

При виклику цієї опції вихідні об’єкти залишаються незмінними, а всі зміни відбуваються в копіях оригіналу.

Режим діє тільки на об’єкт або об’єкти, що визначаються активною ручкою.

дозволяє розтягнути (стиснути) об’єкт, перетягуючи вибрану ручку.

Запитання 11

Диспетчер конфігурації шарів (Save Layer States) використовується

варіанти відповідей

Використовується для 24 збереження конфігурації шарів креслення (тобто сукупності властивостей та стану шарів) під заданим ім’ям і їх повторного використання. 

З цією опцією можна переносити об’єкти з одного шару на інший та змінювати стан шарів.

Можна редагувати імена шарів та їх властивості (колір, тип лінії тощо) за допомогою списку не можна.

Запитання 12

Зміст технічних завдань на проектування включає в себе:

варіанти відповідей

1. Призначення об’єкту.

2. Умови експлуатації. Разом з якісними характеристиками (представленими у вербальній формі) є числові параметри, для яких вказані області допустимих значень (температура довкілля, зовнішні сили, навантаження і т.п.).

3. Вимоги до вихідних параметрів, тобто до величин, що характеризують властивості об’єкту, які цікавлять споживача.

Проектування, при якому усі проектні рішення або їх частину отримують шляхом взаємодії людини і комп’ютера, називають автоматизованим, на відмінність від ручного (без використання комп’ютера) або автоматичного (без участі людини на проміжних етапах).

Всі завдання, які доводиться вирішувати і виконувати в процесі розробки і виготовлення продукту, називаються життєвим циклом продукту. 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест