Систематика. Критерії виду.

Додано: 23 вересня 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 284 рази
34 запитання
Запитання 1

Що таке поліфілетичні групи організмів?варіанти відповідей

таксони об’єднують усіх нащадків одного предка;

організми,які знаходяться в одному середовищі існування;

таксони різних довільно обраних нащадків декількох предків.

Запитання 2

Розділ, який займається розробкою правил групування живих організмів ? варіанти відповідей

макроеволюція ;

біологічна номенклатура;

таксономія.

Запитання 3

Етологічний критерій виду характеризується:варіанти відповідей

особливостями поведінки тварин;

пошириннями видів в ареалах;

схожістю зовнішньої та внутрішньої будови організмів . 

Запитання 4

Фізіологічний критерій виду характеризується:варіанти відповідей

схожістю зовнішньої та внутрішньої будови;

процесами життєдіяльності організму;

умовами існування виду та його місцем в біоценозі.

Запитання 5

Репродуктивний критерій виду характеризується:


варіанти відповідей

можливості схрещування та давати плідне потомство;

схожістю зовнішньої та внутрішньої будови;

кількістю і структурою хромосом виду ,тобто його каріотип.

Запитання 6

Виявлення наявності всіх компонентів біорізноманіття та їх фіксація – це :


варіанти відповідей

моніторинг;

інвентаризація;

екологічне прогнозування.

Запитання 7

В 1990 році було запропоновано новий варіант систематики живих організмів :


варіанти відповідей

Т.Лавджой;

Е.О.Вілсон;

К.Воуз

Запитання 8

Таксономічна ієрархія – це :варіанти відповідей

одна з галузей систематики,яка встановлює еволюційні зв’язки між різними групами організмів;

розташування систематичних груп за порядком,тобто включення одних груп до складу інших;

схема, яка відображає еволюційні зв’язки між таксонами.

Запитання 9

. Екологічний критерій виду характеризується:варіанти відповідей

кількістю і структурою хромосом виду ,тобто його каріотип;

процесами життєдіяльності організму;

умовами існування виду та його місцем в біоценозі.

Запитання 10

Біохімічний критерій виду характеризується:варіанти відповідей

особливостями поведінки тварин;

пошириннями видів в ареалах;

перебігом біохімічних реакцій(будовою білків і нуклеїнових кислот.

Запитання 11

Концепція визначає вид виходячи з його монофілетичного походження.Не є вдалою для визначення видів,які виникли шляхом схрещування або симбіогенезу, це є особливістю:варіанти відповідей

філогенетична концепція;

номіналістичної концепції;

типологічної концепції.

Запитання 12

До емпіричних методів дослідження належать:


варіанти відповідей

математична обробка;

моніторингове дослідження;

моделювання.


Запитання 13

Середовище,яке не було змінене людською діяльністю називають:варіанти відповідей

антропогенно-змінене;

природне;

штучне.

Запитання 14

Назви таксонів одного рівня, за якими рослини й тварини різняться між собою, - це:

варіанти відповідей

царство-клас

клас-порядок

порядок-тип

порядок-ряд

рід-вид

тип-відділ

Запитання 15

Подібність зовнішньої та внутрішньої будови організмів - це критерій;

варіанти відповідей

морфологічний,

фізіологічний,

біохімічний,

цитогенетичний,

молекулярно-біологічний,

географічний,

екологічний;

Запитання 16

Види -двійники, статевий диморфізм, мімікрія, альбінізм -це виняток з критерію:

варіанти відповідей

морфологічного,

 екологічного;

 біохімічного,

 цитогенетичного,

Запитання 17

Подібність усіх процесів життєдіяльності

варіанти відповідей

морфологічний,

 фізіологічний,

 молекулярно-біологічний,

 географічний,

Запитання 18

Подібність процесів життєдіяльності у різних видів, міжвидові гібриди - це винятки з критерію:

варіанти відповідей

фізіологічного,

 географічого,

екологічного;

 біохімічного.,

репродуктивного

Запитання 19

Близькі за біохімічним складом види - це виняток з критерію:

варіанти відповідей

морфологічного,

 екологічного;;

 біохімічного,

цитогенетичного,

Запитання 20

Характерний для кожного виду набір хромосом, їх число, розміри та форма - це критерій:

варіанти відповідей

морфологічний,

генетичний,

біохімічний;

 екологічний;

Запитання 21

Організми, що мешкають у межах певного ареалу- це ознака критерію:

варіанти відповідей

 географічного,

екологічного;

морфологічного,

 молекулярно-біологічного,


Запитання 22

Подібність за способом живлення, місцем мешкання, низкою чинників довкілля , які є необхідними для існування - це критерій:

варіанти відповідей

морфологічний,

 екологічний;

 географічний,

фізіологічний,

Запитання 23

Відповідно до сучасного визначення вид - це:

варіанти відповідей

група особин із спільними морфофізіологічними, біохімічними та поведінковими ознаками, здатна до вільного схрещування,яка дає плодючих нащадків у ряду поколінь;


   група особин ,поширена в межах певного ареалу, схожим чином змінюється під впливом факторів довкілля;

  основна одиниця біологічної систематики живих організмів,

  основна одиниця біологічної систематики живих організмів, група особин із спільними морфофізіологічними, біохімічними та поведінковими ознаками, здатна до вільного схрещування,яка дає плодючих нащадків у ряду поколінь,поширена в межах певного ареалу, схожим чином змінюється під впливом факторів довкілля;

Запитання 24

Всі критерії виду:


 

  

варіанти відповідей

тісно пов'язані між собою;

  віддалені один від одного;

не пов'язані між собою.

не є абсолютними

Запитання 25

Наука, що описує, називає й класифікує сучасні та вимерлі організми


   

варіанти відповідей

класифікація

кладистика

   біорізноманіття

 біосистематика

Запитання 26

Галузь біосистематики, що визначає еволюційні взаємини серед різних видів на Землі, як сучасних,так і вимерлих

варіанти відповідей

кладистика

 філогенетика

класифікація

  біорізноманіття

Запитання 27

Основною і найменшою одиницею класифікації є :

варіанти відповідей

 

варіанти відповідей

  цартво

  рід

 вид

 популяція

Запитання 28

Ознаки подібності між особинами одного виду, а також ознаки, за допомогою яких один вид відрізняється від іншого

варіанти відповідей

 ознаки популяції

  ознаки виду

 ознаки організмів

 критерії виду

Запитання 29

Критерій виду, що вивчає кількість хромосом у каріотипі та особливості їхньої будови

варіанти відповідей

 морфологічний

 географічний

біохімічний

 репродуктивний

  фізіологічний

генетичний

Запитання 30

Синиця велика, синиця блакитна, синиця біла, синиця чорна є прикладами, що ілюструють....

варіанти відповідей

генетичне біорізноманіття

  ландшафтне біорізноманіття

 видове біорізноманіття

 екосистемне біорізноманіття

Запитання 31

Який критерій систематики застосовується для дослідження хромосомного набору пса свійського у якого 78 хромосом?

варіанти відповідей

біохімічний

генетичний

репродуктивний

екологічний

географічний

морфологічний

Запитання 32

Оберіть систематичну категорію найвищого рангу в сучасній класифікації

варіанти відповідей

домен

   царство

  клас

 тип

Запитання 33

Яка із ознак є основною для класифікації організмів

варіанти відповідей

характер оплодня

 сегментація тіла

  тип запліднення

особливості будови зубів

Запитання 34

Який із критеріїв виду передбачає вивчення адаптацій до умов існування?

варіанти відповідей

 морфологічний

  генетичний

  екологічний

 етологічний

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест