Системи керування базами даних

Додано: 13 травня 2020
Предмет: Інформатика, 10 клас
17 запитань
Запитання 1

Що можна назвати базою даних?

варіанти відповідей

Телефон 

Зошит 

Класний журнал 

Рецепт приготування салату 

Запитання 2

Як називається інформація, підготовлена для обробки або передачі?

варіанти відповідей

дані

файли

папки

документи

Запитання 3

Впорядкований за певними правилами набір взаємопов'язаних даних

варіанти відповідей

Текстовий документ

База даних

Презентація

Графічне зображення

Запитання 4

Прикладні комп'ютерні програми, призначені для створення, збереження та використання баз даних

варіанти відповідей

Текстові процесори

Системи управління базами даних 

Табличні процесори

Графічні редактори

Запитання 5

Файли з даними розміщуються на сервері, а на кожному клієнтському комп'ютері встановлено повну версію СУБД

варіанти відповідей

файл-серверні СУБД

клієнт-серверні СУБД

інтегровані (вбудовані) СУБД

Запитання 6

Ці системи не потребують окремої інсталяції, можуть мати обмежений набір функцій з управління базою даних.

варіанти відповідей

файл-серверні СУБД

клієнт-серверні СУБД

інтегровані (вбудовані) СУБД

Запитання 7

Основними об'єктами в базах даних Access є: 

варіанти відповідей

таблиці

форми

запити

звіти

Запитання 8

Для збереження баз даних Access використовує формат фалів:

варіанти відповідей

.accdb

.docx

.pptx

.xlsx

Запитання 9

Які є способи створення «порожньої» бази даних?

варіанти відповідей

На основі існуючого шаблону електронної таблиці 

На основі існуючого шаблону 

Власноручно створюючи таблиці, форми, звіти й інші об’єкти 

Власноручно створюючи малюнки 

Запитання 10

Коли кільком екземплярам однієї множини відповідає один екземпляр іншої множини. 

варіанти відповідей

один до одного

один до багатьох

багато до одного

багато до багатьох

Запитання 11

Поле, значення в якому не повинні повторюватися.

варіанти відповідей

ключове

текстове поле

числове поле

поле Дата й час

Запитання 12

Яка роль таблиць в реляцiйнiй базi даних?

варіанти відповідей

таблиці основне хранилище інформації і єдиний обов'язковий об'єкт

без таблиць база не може містити даних

таблиці можуть бути відсутні в базі, що містить багато даних

таблиці можуть бути відсутні лише в базі, що містить мало даних

Запитання 13

Що таке "реляцiйнi бази даних"?

варіанти відповідей

бази, данi в яких розмiщенi у виглядi взаємопов'язаних таблиць

сукупнiсть засобiв обробки, зберiгання, передачi iнформацiї

бази, данi в яких розмiщенi у єдинiй прямокутнiй таблицi

бази даних з великою кiлькiстю iнформацiї

Запитання 14

Запити дозволяють відібрати:

варіанти відповідей

дані з фільтрів 

дані з таблиць 

дані з команд 

дані зі зв’язків  

Запитання 15

У чому полягає відмінність запитів і фільтрів?

варіанти відповідей

Запит опрацьовує лише один об’єкт, фільтр - декілька 

Запит очищує декілька об’єктів, фільтр - лише один 

Запит опрацьовує декілька об’єктів, фільтр - лише один 

Запит опрацьовує декілька фільтрів, об’єкт - лише один 

Запитання 16

Як створюють запит із параметрами?

варіанти відповідей

У рядку Критерії ввести текст у квадратних дужках 

Відкрити запит, натиснувши кнопку Відкрити 

У рядку Бланк запиту ввести текст у квадратних дужках

Відкрити запит, натиснувши кнопку Запуск 

Запитання 17

Якi завдання можуть виконувати запити?

варіанти відповідей

здiйснювати обчислення

створювати форми

обробляти данi отриманi в результатi роботи iнших запитiв

готувати звiти

вiдбирати записи, що вiдповiдають певним умовам

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест