19 травня о 18:00Вебінар: Організація підсумкового повторення з предметів гуманітарного циклу наприкінці навчального року

Оцінювання досягнення компетентностей з теми "Робота в базах даних"

Додано: 22 лютого
Предмет: Інформатика, 10 клас
12 запитань
Запитання 1

Основними об’єктами СКБД Access є

варіанти відповідей

звіт

форма

поле

запис

Запитання 2

Основними об’єктами таблиць у СКБД Access є

варіанти відповідей

звіт

форма

поле

запис

Запитання 3

За замовчуванням записи таблиці виводяться упорядкованими за значенням:

варіанти відповідей

первинного ключа

суміжних полів

перших полів

зовнішнього ключа

Запитання 4

Запит застосовують:

варіанти відповідей

для змінення даних у БД

для збереження даних 

для відбору з таблиці необхідних даних

для створення бази даних

Запитання 5

Що таке "реляцiйнi бази даних"?

варіанти відповідей

сукупнiсть засобiв обробки, зберiгання, передачi iнформацiї.

бази даних що мають iєрархiчну структуру.

бази, данi в яких розмiщенi у виглядi взаємопов'язаних таблиць.

Запитання 6

Як називаються стовпчики в таблицях бази даних?

варіанти відповідей

вiдношення

кортежi

записи

поля

Запитання 7

Як називаються рядки в таблицях бази даних?

варіанти відповідей

поля

кортежi

записи

вiдношення

Запитання 8

Якi основнi об'єкти баз даних Access?

варіанти відповідей

структури, макроси, запити, сторiнки.

колонтитули, об'єкти керування, елементи оформлення.

рядки, стовпчики, макроси.

модулi, макроси ,запити, фiльтри.

таблицi, форми, запити, звiти.

Запитання 9

Що таке форми? Їх призначення.

варіанти відповідей

спецiальнi об'єкти для вiзуалiзацiї роботи з таблицями

слугують для створення таблиць

об'єкти якi пiдтримуютьт зв'язки мiж таблицями

забезпечують зручне введення, перегляд та редагування даних

об'єкти призначенi для формування запитiв

Запитання 10

Що таке звіт?

варіанти відповідей

тимчасовi форми з даними, що дублюються

рiзновид форм

спецiальнi таблицi утворенi з допомогою формул i iнших залежностей 

форматоване представленням даних, що виводяться на екран, принтер або у файл

спеціальні об’єкти, призначені для вибірки даних з таблиць бази, а також для виконання обчислень та інших операцій з базовими таблицями, включаючи їхнє перетворення

Запитання 11

Запит застосовують:

варіанти відповідей

для збереження даних 

для вибіру з таблиці необхідних даних

для змінення даних у БД

для створення бази даних 

Запитання 12

Які об'єкти призначені для введення та перегляду даних?

варіанти відповідей

звіти

таблиці

форми

запити

зв'язки

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест