8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

Склад, будова, фізичні властивості води

Додано: 4 травня
Предмет: Хімія, 7 клас
Тест виконано: 77 разів
7 запитань
Запитання 1

Позначте якісний і кількісний склад води.

варіанти відповідей

один атом Гідрогену і два атома Оксигену

два атома Нітрогену і один атом Оксигену

два атома Гідрогену і два атома Оксигену

два атома Гідрогену і один атом Оксигену

Запитання 2

Позначте хімічну формулу води.

варіанти відповідей

Н2

О2

Н2О

Н2О2

Запитання 3

До якого класу неорганічних сполук належіть вода за складом?

варіанти відповідей

кислоти

оксиди

основи

солі

Запитання 4

Оберіть відповідь щодо правильності тверджень:

1. За своїм складом вода є простою речовиною.

2. Вода відноситься до складних речовин.

варіанти відповідей

правильне лише І

правильне лише ІІ

обидва правильні

обидва неправильні

Запитання 5

Оберіть число, яке відповідає сумі індексів в молекулі води.

варіанти відповідей

2

4

5

3

Запитання 6

В скількох агрегатних станах за різних умов може перебувати вода?

варіанти відповідей

в одному

в двох

в трьох

в чотирма

Запитання 7

Оберіть правильні твердження щодо фізичних властивостей води та її термічної стійкості:

1. При температурі 0° С вода замерзає, а при 100° С переходить в газоподібний стан.

2. Чиста вода має колір, запах і смак.

3. Мг(Н2О)= 18.

4. Чиста вода не проводить електричний струм.

5. Вода в природі перебуває в двох агрегатних станах: рідкому та газоподібному.

варіанти відповідей

1, 2, 3

2, 3, 4

1, 4, 5

1, 3, 4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест