Складання лінійних програм (Паскаль, АВС)

Додано: 23 травня 2020
Предмет: Інформатика, 7 клас
Тест виконано: 18 разів
12 запитань
Запитання 1

Вкажіть, які приклади опису змінних записані правильно

варіанти відповідей

Var const:real;

Var A, B, C:real;

Var A,B:integer;

Var A, Ж:real;

Var A :readln;

Запитання 2

З чого починається розділ операторів?

варіанти відповідей

Begin

Var

Program

Writeln

Запитання 3

Як записується оператор присвоєння?

варіанти відповідей

Sum=

Readln(A:=5);

:=

=

;

Запитання 4

За допомогою якої функції обчислити квадрат числа Х?

варіанти відповідей

kvadrat(x);

sqtr(X)

sqr(x);

X2

Запитання 5

Запишіть правильний вираз a=6b2+(b-3)3-15 мовою паскаль

варіанти відповідей

=6*sqr(b)+sqr(b-3)*(b-3)-15

=6sqr(b)2+(sqrb-3*(b-3))-15

=6(b)2+(b-3)3-15

=6*sqrt(b)+sqr|b-3|*|b-3|-15

Запитання 6

оберіть допустимі значення для величин типу real

варіанти відповідей

-8.5

5,4

true

sum

23

Запитання 7

X:=12; C:=10; Z=12;

Оберіть вираз, в результаті виконання якого на екрані побачимо

Загальна вага цукерок дорівнює 12 кг

варіанти відповідей

Readln(Загальна вага цукерок дорівнює 12 кг)

Writeln(Загальна вага цукерок дорівнює 12 кг)

Writeln('Загальна вага цукерок дорівнює', x,' кг');

Write(Загальна вага цукерок дорівнює Z кг)

Readln('Загальна вага цукерок дорівнює 12 кг');

Запитання 8

Що побачимо на екрані після виконання фрагменту програми?

a:=2; b:=3;

Wrineln('a+b=',a+b:4)

варіанти відповідей

a+b= 5

4

5

2+3=

a+b=5

a+b=

a+b: 4

Запитання 9

Вкажіть правильний запис вказівок

варіанти відповідей

read(X+1,Y)

read(X);

readln(X,Y);

read X;

readln(X,Y)

Запитання 10

Вкажіть, які із записаних вказівок є правильними:

варіанти відповідей

A:=C;

A:B+C;

C:=C+C;

2*C:=A+3*B;

C:=C+2

Запитання 11

Які із записаних вкакзівок присвоєння є правильними, якщо X,Y,C,B описані таким чином:

var

x,c,b:integer;

Y:real;

варіанти відповідей

y:=a+c/2;

x:=b*c-5;

y:=c-b+6;

x:-sin(c)+5;

x:=a+c/2;

Запитання 12

Оператори в мові Pascal відділяються один від одного...


варіанти відповідей

Крапкою з комою

Двокрапкою

Апострофом

Пропуском

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест