складне речення

Додано: 25 травня 2020
Предмет: Українська мова, 5 клас
Тест виконано: 52 рази
6 запитань
Запитання 1

Яке речення називається складним?

варіанти відповідей

Односкладне

Двоскладне

Речення, яке має дві і більше граматичні основи

Запитання 2

Скільки граматичних основу реченні: Над звільненим краєм сміється блакить, шумують щасливі долини?

варіанти відповідей

1

2

3

Запитання 3

Прості речення у складному обєднані між собою за:

варіанти відповідей

змістом

сюжетом

змістом та за інтонацією

Запитання 4

Чим поєднуються частини складного речення?

варіанти відповідей

Сполучниками, сполучними словами, без сполучників

Інтонацією

Словами

Запитання 5

На письмі між простими реченнями у складному ставлять:

варіанти відповідей

Крапку

Кому

Знак питання

Запитання 6

Складні речення за метою висловлювання бувають:

варіанти відповідей

Розповідні

Питальні

Розповідні, питальні, спонукальні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест