Словосполучення. Речення

Додано: 7 квітня
Предмет: Українська мова, 5 клас
Тест виконано: 11 разів
6 запитань
Запитання 1

Назвати розділ науки про мову, в якому вивчають словосполучення і речення :

варіанти відповідей

пунктуація

синтаксис

морфологія

фонетика

Запитання 2

Указати на словосполучення, в якому головне слово виражене дієсловом :

варіанти відповідей

фігури з дерева

сонячний день

потребувати допомоги

другий за порядком

Запитання 3

За метою висловлювання речення поділяються на :

варіанти відповідей

прості, складні, складені

причини, мети, часу

розповідні, питальні, спонукальні

єднальні, протиставні, розділові

Запитання 4

Визначити, в якому ряді всі сполучення слів належать до словосполучень :

варіанти відповідей

на півдні, дівчини співає, сонячна погода

ріка й море, цінні папери, будемо співати

співати пісню, дерев'яний стіл, розв'язати задачу

зелені луки, батько й мати, лунає музика

Запитання 5

Визначити, в якому ряді названо тількі головні члени речення :

варіанти відповідей

додаток, підмет

означення, присудок

підмет, присудок

обставина, додаток

Запитання 6

Знайти речення, що складається з одного головного члена :

варіанти відповідей

Людина завжди поважала землю.

Земля не любить лінивих і байдужих.

Працю на землі завжди вважали святим обов'язком людини.

Пожовкла травичка хилиться додолу.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест