Соціальне знання епохи Нового часу

Додано: 19 листопада 2020
Предмет: Я досліджую світ, 11 клас
Тест виконано: 1 раз
17 запитань
Запитання 1

Середньовіччя – це


варіанти відповідей

шлях назад у розвитку наукового пізнання про оточуючу дійсність


крок назад у розвитку наукового пізнання про оточуючу дійсність


напрям назад у розвитку наукового пізнання про оточуючу дійсність


Запитання 2

Епоха Нового часу ХVІІ ст. – поч . ХІХ ст. – це

варіанти відповідей

інтенсивний розвиток наукової думки


прогрессивный розвиток наукової думки


пасивний розвиток наукової думки

Запитання 3

Першим соціологом Нового часу був

варіанти відповідей

Шарль Луї Монтеск’є.

Анрі Сен-Симон

Шарль Фур’є

Запитання 4

Яку назву одержав новий напрям соціології у ХІХ ст.

варіанти відповідей

біологічна школа в соціології

географічна школа в соціології

психологічна школа в соціології

Запитання 5

«Воля! Рівність! Братерство!»-це гасло якої революції

варіанти відповідей

Великої Пруської революції

Великої Вітчизняної революції

Великої Французької революції

Запитання 6

На скільки напрямів поділяються найцікавіші думки Нового часу

варіанти відповідей

6

4

3

Запитання 7

Які два основних напрями виділяють у творчості Френсіса Бекона

варіанти відповідей

вчення про «ідолів» і критика схоластичного методу пізнання.

вчення про «пізнання» і критика методу пізнання.

вчення про «пізнання» і критика ідолів

Запитання 8

Які чотири види "ідолів" виділяє Френсіс Бекон

варіанти відповідей

«ідоли» ряду

«ідоли» печери

«ідоли» ринку,

«ідоли» театру

«ідоли» роду

«ідоли» печери

«ідоли» базару

«ідоли» театру

«ідоли» роду

«ідоли» печери

«ідоли» ринку,

«ідоли» концерту


Запитання 9

Які три основних шляхи пізнання, на думку Френсіса Бекона, існують

варіанти відповідей

павука, мурашки і бджоли

комара, мурашки і мухи

метелика, мурашки і бджоли

Запитання 10

Автором дедуктивного методу пізнання був

варіанти відповідей

Р. Декарт 

А. Кетле

А. Сен-Симон

Запитання 11

Основоположником науки і філософії Нового часу є

варіанти відповідей

Віктор Декарт

Рене Декарт 

Вільям Декарт

Запитання 12

Основні праці Рене Декарта мають назву

варіанти відповідей

 «Розміркування про метод»

«Роздуми про першу філософію»

«Начала філософії»


«Розміркування про метод»

«Роздуми про життя»

«Начала філософії нового часу»

«Розміркування про метод»

«Роздуми про філософію»

«Начала філософії нового часу»

Запитання 13

Скільки основих правил наукової дедукції.існує


варіанти відповідей

5

8

4

Запитання 14

Просвітництво–це

варіанти відповідей

широка ідейна течія, яка відображала антифеодальний, антиабсолютистський настрій освіченої частини населення у другій половині XV–XVIII століття

широка ідейна течія, яка відображала антифеодальний, антиабсолютистський настрій освіченої частини населення у другій половині XVII–XVIII століття

широка ідейна течія, яка відображала антифеодальний, антиабсолютистський настрій освіченої частини населення у другій половині XІV–XVIII століття

Запитання 15

Яку назву має відомий твір Т. Гоббса

варіанти відповідей

"Левіафан"

"Профан"

«Шафран, 

Запитання 16

Яку назву має відома наукова робота Джон Локка

варіанти відповідей

«Два трактати про державне буття» 

«Два трактати про державне правління» 

«Два трактати про державне становлення» 

Запитання 17

Скільки типів відношень існує між враженнями та ідеями

варіанти відповідей

3

6

9

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест