12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Соціологія сім'ї

Додано: 28 жовтня 2019
Предмет: Я досліджую світ
Тест виконано: 131 раз
20 запитань
Запитання 1

1. Соціологія сім’ї виникла ....варіанти відповідей

1) у 40-ві роки XX ст.;

2) наприкінці XIX ст.;

3)  у 20-ті роки XX ст.;

4)  у 50-ті роки XX ст.

Запитання 2

2. Під час вивчення сім’ї як малої соціальної групи вивчають ...


варіанти відповідей

1) внутрішні зв’язки всередині сім’ї;

2) зовнішні зв’язки сім’ї;

3) вплив суспільства на сім’ю;

4)  особливості виховання дітей.

Запитання 3

3. Як аналізують соціальний інститут сім’ї у тих випадках, коли слід з’ясувати ... ?


варіанти відповідей

1) відносини між індивідами;

2) цілі, завдання і функції сім’ї стосовно індивіда;

3)  відповідність способу життя сім’ї, її функціонування потребам суспільства;

4)  особливості взаємодії між поколіннями.

Запитання 4

4. Сім ’я - це


варіанти відповідей

1) родинний союз, співжиття чоловіка і жінки за взаєм­ною згодою;

2) система відносин між чоловіком і жінкою;

3) сукупність декількох поколінь;

4) група людей, що складається із чоловіка і жінки, дітей та інших родичів, які живуть разом.

Запитання 5

5.  Егалітарними називають сім’ї, у яких ....


варіанти відповідей

1) вирішальне слово належить жінці;

2)  основне рішення приймає чоловік;

3) подружжя не має спільного господарства і мешкає окремо;

4)  подружжя разом приймає рішення.

Запитання 6

6. Соціологія вивчає сім’ю як ....


варіанти відповідей

1)  соціологічну категорію;

2)  соціальний інститут і малу соціальну групу;

3)  сферу відносин між чоловіком і жінкою;

4)  елемент соціальної структури суспільства.

Запитання 7

7. Сім ’я, що складається із двох поколінь - батьків та їхніх дітей, називається ....

                         

                             


варіанти відповідей

1)  полігамною;  

2)  нуклеарною;

3) розширеною;

4) полігінійною.

Запитання 8

8. Сім ’я, у якій взаємини будуються на основі взаємної поваги і де немає яскраво вираженого лідера, називається ....

                           

                          


варіанти відповідей

1) моногамною; 

2) полігамною;   

3) авторитарною;

4) егалітарною.

Запитання 9

9. Відомо, що київський князь Володимир мав кілька дружин і наложниць. Це можна трактувати як ....


варіанти відповідей

1) поліандрійну сім’ю;

2) полігінійну сім’ю;

3) розширену сім’ю;

4) нуклеарну сім’ю.

Запитання 10

10. Моногамний шлюб - це шлюб між ....


варіанти відповідей

1)  однією жінкою і кількома чоловіками;

2)  одним чоловіком і кількома жінками;

3)  кількома чоловіками і жінками одночасно;

4)  одним чоловіком та однією жінкою.

Запитання 11

11. Сім’я у сучасному суспільстві виступає як доміну- вальний агент соціалізації на ....


варіанти відповідей

1) всіх етапах соціалізації;

2) ранніх етапах соціалізації;

3) етапі ресоціалізації;

4) етапі вторинної соціалізації.

Запитання 12

12. Найбільш поширеним типом сім ’ї у сучасній Україні є....


варіанти відповідей

1)  нуклеарна, моногамна;

2)  полігамна;

3)  складна, розширена.

4)  жодна форма шлюбу не переважає.

Запитання 13

13. Сукупність факторів макросередовища (загальні

соціальні умови) і мікросередовища (найближче соціальне середовище) -це


варіанти відповідей

1) умови життя сім’ї;

2) основні мотиви розлучень;

3) структура сім’ї;

4) принципи шлюбу і сім’ї.

Запитання 14

14.  Нуклеаризація сім’ї, егалітаризація сімейних взає­мин - це процеси, характерні для....


варіанти відповідей

1) первісного суспільства;

2) античного суспільства;

3) традиційного суспільства;

4) індустріального суспільства.

Запитання 15

15. Яка функція сім’ї реалізує мету соціалізації моло­дого покоління?


варіанти відповідей

1. Виховна.

2. Соціально-статусна.

3. Репродуктивна.

4. Духовна.

Запитання 16

16. Назвати дві основні тенденції розвитку сучасної

сім ’ї.


варіанти відповідей

1. Зменшення середньої тривалості шлюбу, зміцнення

сім’ї.

2. Зміцнення сім’ї, зменшення розлучень.

3. Зменшення кількості неповних сімей, збільшення розлучень.

4. Зростання економічної незалежності жінок, зменшення середньої тривалості шлюбу.

Запитання 17

17. Як називається сім ’я, у якій діти, перебуваючи у шлюбі, живуть разом із батьками?варіанти відповідей


1. Повна сім’я.

2. Нуклеарна сім’я.

3. Неповна сім’я.

4. Розширена сім’я.

Запитання 18

18. Що означає поняття «гендер»?


варіанти відповідей

1. Соціальне очікування від представників кожної статі.

2. Співвідношення людей різної статі.

3. Очікування того, що повинні робити жінки і чоловіки.

4. Певна форма соціальної організації.

Запитання 19

19. Як називається науковий напрям і суспільний рух, метою якого є повна рівноправність чоловіків і жінок у всіх сферах життя?


варіанти відповідей

1. Матріархат.

2. Маскулінність.

3. Андрогінність.

4. Фемінізм.

Запитання 20

20. Гендерна роль - це ....


варіанти відповідей

1) набір очікуваних зразків поведінки для чоловіків і

жінок;

2) сформовані культурою узагальнені уявлення (переко­нання) про те, як поводяться чоловіки і жінки;

3) засвоєння людиною соціальної ролі, визначеної для неї суспільством від народження, залежно від того, чоловіком або жінкою вона народилась;

4) усвідомлення належності до певної статі.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест