28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (ЗНО)

 Перевірити рівень підготовки учнів з теми відповідно до програмових вимог: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння і використання; перевірити рівень набутих умінь і сформованих навичок; оцінити рівень навчальних досягнень учнів з вивченої теми.

Додано: 8 липня
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 69 разів
56 запитань
Запитання 1

Широкомасштабна приватизація державного сектору української економіки відбулась у період президентства:


варіанти відповідей

Л. Кравчука

Л. Кучми

В. Ющенка

В. Януковича

Запитання 2

 Із якою метою в Україні в 1996 р. була проведена грошова реформа?


варіанти відповідей

відновити довіру до національної грошової одиниці

подолати гіперінфляцію

виконати умову міжнародних фінансових організацій

урівняти доходи громадян

Запитання 3

Яка риса соціально-економічного розвитку була притаманна Україні в роки незалежності?


варіанти відповідей

диференціація суспільства за майновою ознакою

стрімке зростання дефіциту споживчих товарів

перевищення економічних показників часів Української РСР

інтеграція української економіки з економікою Європейського Союзу

Запитання 4

Динаміку якого явища соціально-економічного розвитку України першої половини 1990-х рр. відображено в таблиці?


варіанти відповідей

формування «середнього класу» суспільства

зростання життєвого рівня населення

уповільнення соціальної диференціації

зростання безробіття

Запитання 5

Цінний папір, зображений на фото, в Україні випускався з метою


варіанти відповідей

прискорення роздержавлення економіки.

націоналізації великих підприємств.

завершення монополізації господарства.

формування вільних економічних зон.

Запитання 6

На якій особливості становлення підприємництва в незалежній Україні акцентує увагу карикатура?


варіанти відповідей

надмірних фізичних навантаженнях на бізнесменів

стрімкому збільшенні прибутковості бізнесу

недостатній фаховій підготовці підприємців для ведення бізнесу

значних бюрократичних обмеженнях організації та ведення бізнесу

Запитання 7

«Тіньова» економіка, яка в другій половині 1990-х рр., за оцінками фахівців, «...гальмувала не тільки ринкові реформи, а й вкладання іноземними інвесторами капіталів в Україну»— це сфера вияву економічної активності, спрямованої на

варіанти відповідей

отримання доходів від здійснення заборонених видів діяльності або на ухилення від державного контролю та сплати податків.

перерозподіл національного доходу в інтересах окремих класів, соціальних (найбідніших або найбагатших) верств населення.

законодавче закріплення повного або часткового звільнення певного виду підприємницької діяльності від сплати податків.

заохочення суб'єктів господарювання до розвитку виробництва, підвищення його ефективності та економічного зростання.

Запитання 8

Про яке явище йдеться в цитованому документі?

«Найбільшим негативом 1990-х років було «вимивання» активної, продуктивної частини населення — людей молодого та середнього віку — за межі держави. За офіційними даними, Україна втратила близько 3,5 мільйона осіб, третина з яких — кваліфіковані фахівці»

варіанти відповідей

соціальну диференціацію

дефіцит робочої сили

трудову міграцію

депопуляцію

Запитання 9

У яких уривках з історичних джерел охарактеризовано окремі аспекти соціально-економічного розвитку України в 90-х рр. XX ст.?

1.   «В Україні кількість торговельних точок, що реалізовували спиртні напої, зменшилася вдвоє. Понад мільйон осіб, винних у порушенні антиалкогольного законодавства, зазнали адміністративних стягнень. У Закарпатті та в Криму знищили виноградники, зокрема унікальних сортів. Поширилося самогоноваріння».

2.   «...За експертними оцінками у вітчизняному виробництві частка тіньового сектора фактично зрівнялась з часткою офіційною. Це явище логічно супроводжується зростанням масштабів нелегального вивозу капіталу».

варіанти відповідей

Охарактеризовано в обох уривках.

Тільки в першому.

Тільки в другому.

Не охарактеризовано в жодному з уривків.

Запитання 10

Про яке явище йдеться в уривку з історичного джерела?

«На початку 1990-х років перевищення показників смертності над показниками народжуваності стало характерним для всієї республіки – на кожну 1000 мешканців народжувалося в середньому 8,5 дітей, а помирало 16 осіб. Якщо у 1989 р. в Україні проживало 51,7 млн чол., то у 2003 р. всього 47,7 млн».

варіанти відповідей

денаціоналізацію

асиміляцію

депопуляцію

дискримінацію

Запитання 11

Широка приватизація в Україні державного сектору економіки …


варіанти відповідей

розпочалася відразу після проголошення незалежності

призвела до утворення олігархічних промислово-фінансових груп

призвела до повного занепаду металургійної галузі економіки

дала можливість уникнути падіння промислового виробництва в 1990-х рр.

Запитання 12

25 листопада 1991 р. президент Росії Б. Єльцин зробив висновок:

«Як тільки вони [Україна] приймуть рішення про свою національну валюту — і все — ми [СРСР] закінчилися». Коли було запроваджено національну валюту України?

варіанти відповідей

1991 р.

1992 р.

1994 р.

1996 р. 

Запитання 13

Прочитайте визначення й укажіть поняття, яке відповідає його змісту.

«Надзвичайно стрімке зростання товарних цін та грошової маси в обігу, що веде до різкого знецінювання грошової одиниці».


варіанти відповідей

гіперінфляція  

істеблішмент 

маркетинг

супермаркет

Запитання 14

Становище в соціальній сфері в 90-х рр.:


варіанти відповідей

поступове зростання життєвого рівня населення, купівельної спроможності, суттєве зниження безро­біття, початок кількісного збільшення населення.

практична відсутність змін, життєвий рівень залишався стабільно високим, приріст населення, поліпшення умов його життя.

різке зниження життєвого рівня населення, поява масового безробіття, зниження рівня соціальної за­хищеності, значне соціальне розшарування.

різке підвищення життєвого рівня населення, подолання економічної кризи, що викликало досягнення більшістю людей європейського рівня життя.

Запитання 15

Видатний у минулому спортсмен, який у 2005 р. став головою Національного олімпійського комітету:


варіанти відповідей

Сергій Бубка, олімпійський чемпіон, 35-разовий рекордсмен зі стрибків з жердиною.

Віталій Кличко, чемпіон світу серед боксерів-професіоналів у найважчій вазі.

В’ячеслав Олійник, перший чемпіон літніх Олімпійських ігор часів незалежної України (греко- римська боротьба).

Віктор Петренко, олімпійський чемпіон з фігурного катання на ковзанах.

Запитання 16

Послаблення ролі держави у формуванні цін, дозвіл на формування вільних цін, що формується ринком, — це:


варіанти відповідей

диференціація цін;

лібералізація цін;

демократизація цін;

авторизація цін.

Запитання 17

Форма господарювання на селі, що базується на приватній власності на землю, — це:


варіанти відповідей

колективне господарство;

фермерське господарство;

радгоспи;

агропромисловий комплекс.

Запитання 18

Вимирання, чисельне переважання показників смертності (кількість померлих) над показниками народжуваності (кількість народжених) називають:


варіанти відповідей

популяція;

консолідація;

депопуляція;

демонополізація.

Запитання 19

Якого року в Україні було здійснено перехід на 12-бальну систему оцінювання та 12-річне навчання?


варіанти відповідей

2000 р.;

2001 р.;

2002 р.;

2003 р.

Запитання 20

Які грошові знаки виконували функцію засобів грошового обігу в Україні в період 1992–1996 рр.?


варіанти відповідей

гривні;

купони-карбованці багаторазового використання;

долари;

 рублі.

Запитання 21

Видатні композитори України:


варіанти відповідей

Богдан Бенюк, Олексій Богданович, Ірма Вітовська, Анатолій Хостікоєв.

Олександр Білаш, Леся Дичко, Валентин Сильвестров, Євген Станкович.

Анатолій Криволап, Іван Марчук, Олександр Ройтбурд, Ілля Чичкан.

Микола Мільчев, Віктор Рубан, Тимур Таймазов, Катерина Серебрянська.

Запитання 22

Українська спортсменка, яка за часів незалежної України завоювала чотири золоті олімпійські медалі та вид спорту, в якому це сталося:


варіанти відповідей

Яна Клочкова, плавання.

Олена Костевич, стрільба з пістолета.

Інна Осипенко-Радомська, веслування на байдарках.

Лілія Підкопаєва, спортивна гімнастика.

Запитання 23

Конфесії, які є християнськими:


варіанти відповідей

адвентисти сьомого дня, РУНвіра, свідки Єгови.

РУНвіра, свідки Єгови, УАПЦ.

свідки Єгови, УАПЦ, адвентисти сьомого дня.

УАПЦ, адвентисти сьомого дня, РУНвіра.

Запитання 24

Визначні діячі театру (актори і режисери) України:


варіанти відповідей

Юрій Андрухович, Юрій Винничук, Сергій Жадан, Володимир Лис.

Роман Віктюк, Сергій Данченко, Андрій Жолдак, Богдан Ступка.

Володимир В’ятрович, Руслан Забілий, Володимир Сергійчук, Наталя Яковенко.

Володимир Кличко, В’ячеслав Олійник, Микола Мільчев, Рустам Шарипов.

Запитання 25

Визначні оперні виконавиці України:


варіанти відповідей

Людмила Єфименко, Ада Роговцева, Наталя Сумська.

Лідія Забіляста, Вікторія Лук’янець, Валентина Степова.

Ірена Карпа, Галина Пагутяк, Оксана Пахльовська.

Інеса Кравець, Катерина Серебрянська, Яна Шем’якіна.

Запитання 26

Письменники, які працювали переважно в жанрі історичної романістики:


варіанти відповідей

Павло Глазовий, Євген Дудар, Олег Чорногуз.

Олесь Гончар, Євген Гуцало, Володимир Яворівський.

Анатолій Дімаров, Володимир Дрозд, Юрій Щербак.

Павло Загребельний, Роман Іваничук, Юрій Мушкетик.

Запитання 27

Галузі промисловості, частка яких зросла за 90-ті роки XX ст.:


варіанти відповідей

легка, металургійна, паливно-енергетична.

металургійна, паливно-енергетична, хімічна.

паливно-енергетична, хімічна, легка.

хімічна, легка, металургійна.

Запитання 28

Становище в соціальній сфері наприкінці 10-х рр. XXI ст.


варіанти відповідей

поступове деяке зростання життєвого рівня населення, купівельної спроможности, значне безробіття, подальше зменшення кількості населення

практична відсутність змін, життєвий рівень залишався стабільно високим, приріст населення, поліпшення умов його життя

різке зниження життєвого рівня населення, зникнення масового безробіття, зниження рівня пенсій, значне соціальне розшарування

різке підвищення життєвого рівня населення, подолання економічної кризи, що викликало досягнення більшістю людей європейського рівня життя

Запитання 29

Одне із завдань реформи освіти відповідно до закону 2017 р.


варіанти відповідей

відновлення плати за навчання для учнів старших класів (профільна освіта)

перехід на 10-річну середню освіту

середня освіта має стати 12-річною з 2030 р.

скасування обов’язкової середньої освіти

Запитання 30

Особливості розвитку культури наприкінці 10-х рр. XXI ст.


варіанти відповідей

бурхливий розвиток української опери, запрошення закордонних «зірок»

відродження з допомогою держави кінематографу, вихід на екрани все більшої кількості українських фільмів

занепад театру, закриття значної кількості сцен у Києві та обласних центрах

піднесення різних жанрів архітектури, відродження бароко та класицизму

Запитання 31

Головна причина погіршення соціально-економічного становища в середині 10-х рр. XXI ст.


варіанти відповідей

збройна агресія Росії, що триває роками, окупація частини території України

невдалі торгівельні оборудки, несприятливі ціни на ринку

помилки українського керівництва у плануванні розвитку

світова економічна криза, що боляче вдарила і по Україні

Запитання 32

Особливість соціально-економічного розвитку в останнє десятиліття


варіанти відповідей

видобуток газу в Україні повністю забезпечує її потреби

виробництво і продаж за кордон автомобілів дає державі значні прибутки

розвиток інформаційно-комунікаційних технологій вийшов на європейський рівень

сільське господарство стабільно приносить прибутки державі через експорт продукції

Запитання 33

Документ про автокефалію української церкви, вручений 6.01.2019 р. митрополиту Епіфанію


варіанти відповідей

акт про автокефалію

канонічний декрет

теологічний указ

Томос

Запитання 34

Особливості розвитку культури наприкінці 10-х рр. XXI ст.


варіанти відповідей

живопис України переживає важкі часи, оскільки продаж картин іноземцям заборонено

мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова згідно з законом від 2017 р.

музичне мистецтво занепадає, про що свідчать постійні невдачі українських співаків на конкурсах «Євробачення»

наука переживає період повернення додому вчених, що виїхали тимчасово за кордон

Запитання 35

Особливість соціально-економічного розвитку в останні роки


варіанти відповідей

видобування вугілля різко зросло через розвиток Львівсько-Волинського басейну

виробництво гаджетів забезпечує власні потреби, початок експорту цієї продукції

досягнення газової незалежності від Росії, припинення купівлі російського газу

подальше падіння в харчовій промисловості, закупівля більшосте продуктів за кордоном

Запитання 36

Відомі сучасні історики:


варіанти відповідей

Юрій Андрухович, Юрій Винничук, Сергій Жадан, Володимир Лис.

Роман Віктюк, Ростислав Держипільський, Андрій Жолдак, Богдан Ступка.

Володимир В’ятрович, Ярослав Грицак, Володимир Сергійчук, Наталя Яковенко.

Василь Ломаченко, Олексій Торохтій, Олександр Усик, Юрій Чебан.

Запитання 37

Роман, за який Василеві Шкляру в 2011 р. було присуджено, але не вручено Шевченківську премію:


варіанти відповідей

«Білий птах з чорною ознакою».

«Зелений папуга».

«Синій птах».

«Чорний Ворон».

Запитання 38

 Визначні оперні виконавиці України:


варіанти відповідей

Ірма Вітовська, Римма Зюбіна, Наталя Сумська.

Вікторія Лук’янець, Валентина Степова, Анжеліна Швачка.

Галина Пагутяк, Оксана Пахльовська, Мар’яна Савка.

Олена Підгрушна, Катерина Серебрянська, Яна Шем’якіна.

Запитання 39

Які терміни та поняття доречно використовувати для характеристики економічного стану України в 90-ті рр. XX ст.?


варіанти відповідей

приватизація, інфляція, дефіцит держбюджету, тіньова економіка

ринкова реформа, націоналізація, дефолт, ринкові ціни

фермерські господарства, акціонерні товариства, раднаргоспи, індустріалізація

дотації, гіперінфляція, націоналізація, колективізація

Запитання 40

Яке явище суспільного життя відображене в наведеній інформації:

«2000 р. 0,2 % населення отримувало щомісячний дохід 20 тисяч доларів, мінімальна зарплата в державі становила 65 доларів»?

варіанти відповідей

депопуляція

гіперінфляція

приватизація

соціальна диференціація

Запитання 41

Якого року відбулася описана в уривку подія:

«Провести... в Україні грошову реформу — уведення в обіг визначеної Конституцією та іншим законодавством України національної валюти України, якою є гривня»?

варіанти відповідей

1990 р.

1991 р.

1995 р.

1996 р.

Запитання 42

Установіть і вкажіть прізвище зображеного діяча, співвіднісши фото з наведеною інформацією.

«У період з 19 листопада до 5 грудня 1997 року здійснив космічний політ на американському космічному кораблі «Колумбія». Під час польоту виконував біологічні експерименти спільного українсько-американського досліду з трьома видами рослин: ріпа, соя і мох».

варіанти відповідей

Л. Каденюк

П. Попович

Г. Береговий

Г. Гречко

Запитання 43

Серія економічних конфліктів між компаніями НАК «Нафтогаз України» та «Газпром» дістала назву


варіанти відповідей

«касетний скандал»

«газові війни»

«Партнерство заради миру»

«кольчужний скандал»

Запитання 44

Який чинник сприяв становленню економіки незалежної України?


варіанти відповідей

деформація структури економіки, переважання важкої промисловості

неконкурентність більшості промислової продукції на світовому ринку

висококваліфікована і дешева робоча сила, значний науковий потенціал

відсутність завершеного циклу виробництва товарів у більшості галузей

Запитання 45

Яка тенденція негативно впливає на розвиток сучасної української освіти?


варіанти відповідей

відкриття навчальних закладів різних форм власності

утвердження української мови у сфері освіти та науки

обмеженість державного фінансування закладів освіти

створення вітчизняних підручників і педагогічної преси

Запитання 46

Установіть відповідність між поняттями, термінами та їх визначеннями.

1 Гіперінфляція

2 Грошова емісія

3 Дефолт

4 Девальвація

А Нездатність країни сплачувати за своїми борговими зобов’язаннями

Б Перевищення видатків бюджету над доходами

В Швидке зростання товарних цін і грошової маси в обігу, що веде до різкого знецінення грошової одиниці, порушення платіжного обігу й нормальних господарських зв’язків

Г Додатковий випуск в обіг грошових знаків

Д Зниження курсу національної чи міжнародної (регіональної) грошової одиниці стосовно валют інших країн або дорогоцінних металів

варіанти відповідей

ВГАД

BАБГ

ВГАБ

ВБДГ

Запитання 47

Установіть відповідність.

1 корупція

2 олігарх

3 поліконфесійність

4 тіньова економіка

А наявність багатьох релігійних течій у державі

Б підкуп державних і політичних діячів

В підприємництво, що діє на принципах приховування доходів, ухиляння від сплати податків

Г процедура обвинувачення і притягнення до відповідальності найвищих посадових осіб

Д супербагатий підприємець, що має значний вплив на економіку та політику держави

варіанти відповідей

БГВД

БДAВ

БВAГ

БВГД 

Запитання 48

Установіть відповідність.

1 Оксана Баюл

2 Володимир Кличко

3 Руслана Лижичко

4 Руслан Пономарьов

А олімпійська чемпіонка з фігурного катання

Б олімпійський чемпіон з важкої атлетики

В олімпійський чемпіон і чемпіон світу з боксу

Г співачка, переможниця «Євробачення-2004»

Д чемпіон світу з шахів

варіанти відповідей

АВГД

АВБД

АВДБ

АГВБ

Запитання 49

Установіть відповідність між прізвищем українського спортсмена та його досягненням.

Прізвище спортсмена

1 О. Усик

2 О. Підгрушна

3 Л. Підкопаєва

4 А. Шевченко

Досягнення

А українська гімнастка, чемпіонка світу, чемпіонка Європи

Б фігуристка, перша олімпійська чемпіонка незалежної України

В український футболіст, виступав за київське «Динамо», італійський «Мілан» та лондонське «Челсі»

Г біатлоністка, чемпіонка Олімпійських ігор у Сочі, чемпіонка світу, 5-разова чемпіонка Європи, переможниця і призерка етапів Кубка світу

Д український професійний боксер, олімпійський чемпіон, чемпіон світу

варіанти відповідей

ДАБГ

ДВГА

ДГАБ

ДГАВ

Запитання 50

Установіть послідовність подій.

А вступ України до СОТ

Б запровадження національної грошової одиниці — гривні

В уведення в обіг національної грошової одиниці — купоно-карбованець

Г підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС

варіанти відповідей

ВАГБ

ВБАГ

ВГАБ

ВАБГ

Запитання 51

Укажіть явища, які є причинами складної економічної ситуації в Україні.

1 вплив екологічної ситуації

2 лінь українців

3 масовий виїзд за кордон

4 непослідовне проведення реформ

5 неродючі землі

6 перешкоди з боку ЄС

7 політичне протистояння

варіанти відповідей

123

134

147

156

Запитання 52

Укажіть завдання, які стояли перед Україною на початку 90-х рр. у галузі економіки.

1 вступ у СНД

2 докорінне реформування економіки на ринкових засадах

3 індустріалізація України

4 створення власного військово-промислового комплексу

5 створення власного уряду

6 створення ефективної системи економічної кооперації в Україні, а також із зарубіжними країнами

7 структурна перебудова промисловості

варіанти відповідей

145

167

267

347

Запитання 53

Укажіть явища, які є причинами складної економічної ситуації в Україні.

1 війна на території України

2 втрата важливих територій і населення

3 ледарювання українців

4 масовий виїзд за кордон

5 непослідовне проведення реформ

6 неродючі землі, природні катаклізми

7 перешкоди з боку ЄС

варіанти відповідей

123

125

146

157

Запитання 54

Які діячі культури уславилися в галузі кінематографії й театрального мистецтва?

1 А. Роговцева

2 Є. Рибчинський

3 Т. Яблонська

4 В. Івасюк

5 Б. Ступка

6 О. Сумська

7 С. Жадан

варіанти відповідей

135

146

156

167

Запитання 55

Якими були характерні риси економічного життя України в першій половині 1990-х рр.?

1 Україна стала лідером серед держав світу за дефіцитом державного бюджету

2 щорічний приріст національного прибутку становив 6—8 %

3 розпочався бурхливий розвиток кооперативів у сфері послуг, громадському харчуванні та торгівлі

4 для захисту внутрішнього ринку введено купони багаторазового використання

5 здійснено паювання майна колгоспів та їх перетворення на колективні сільгосппідприємства, селянські спілки, кооперативи, акціонерні товариства

6 у промисловості впроваджено державне приймання готової продукції

7 завершено приватизацію об’єктів державної власності, створено потужні промислово-фінансові групи

варіанти відповідей

124

136

145

167

Запитання 56

Укажіть економічні заходи урядів України впродовж 1990—2000-х рр.

1 формування основ планової командно-адміністративної економіки

2 ведення державою широкомасштабного індустріального житлового будівництва

3 запровадження національної грошової одиниці — гривні

4 установлення державних монополій на зовнішню торгівлю

5 проведення приватизації майна державних підприємств

6 установлення твердих державних цін на товари широкого вжитку

7 розпаювання сільськогосподарських земель колективної власності

варіанти відповідей

134

167

246

357

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест