5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Контрольна робота: "Спадкове право"

Додано: 27 травня
Предмет:
Копія з тесту: Спадкове право
15 запитань
Запитання 1

Що не входить до складу спадщини?

варіанти відповідей

борги спадкодавця

майнові права

права на аліменти, пенсію, допомогу або інші виплати, встановлені законом

обов'язок сплатити штраф, що був присуджений судом спадкодавцеві за його життя

Запитання 2

У разі оголошення фізичної особи померлою:

варіанти відповідей

над її майном встановлюється опіка

відкривається спадщина на її майно

над її майном встановлюється піклування

її майно переходить до держави

Запитання 3

До ІІ (другої) черги спадкоємців за законом відносяться

варіанти відповідей

Рідні брати та сестри спадкодавця

Особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як 5 років до часу відкриття спадщини

Діти спадкодавця, зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті

Рідні дядько та тітка спадкодавця

Запитання 4

Заповіт обов'язково має бути складений

варіанти відповідей

У довільній письмовій формі

У письмовій або усній формі із зазначенням дати і місця його складання

У довільній письмовій або усній формі

У письмовій формі із зазначенням дати і місця його складання

Запитання 5

Особи, які умисно перешкоджали спадкодавцеві скласти заповіт, внести до нього зміни або скасувати заповіт і цим сприяли виникненню права на спадкування у них самих чи в ін. осіб або сприяли збільшенню їхньої частки у спадщині

варіанти відповідей

Мають право на спадкування за згодою з іншими спадкоємцями

Не мають права на спадкування

Мають право на спадкування за рішенням суду

Мають право на спадкування

Запитання 6

Спадкоємцями за заповітом можуть бути

варіанти відповідей

Лише фізичні особи 

Лише юридичні особи

Юридичні особи та ін. учасники цивільних відносин

Лише повнолітні фізичні особи

Запитання 7

Що означає підпризначення спадкоємця

варіанти відповідей

Призначення заповідачем іншого спадкоємця на випадок, якщо спадкоємець, зазначений у заповіті, помре до відкриття спадщини

Обумовлення заповідачем виникнення права на спадкування у особи, яка призначена у заповіті, наявністю певної умови

Встановлення спадкодавцем у заповіті сервітуту щодо земельної ділянки для задоволення потреб інших осіб.

Складення подружжям спільного заповіту щодо майна, яке належить йому на праві спільної сумісної власності

Запитання 8

Особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті

варіанти відповідей

Сервітут

Перерозподіл майна

Заповіт

Передача майнових і немайнових прав

Запитання 9

Строк для прийняття спадщини складає:

варіанти відповідей

6 місяців

1 рік

3 місяці

3 роки

Запитання 10

Які особи є спадкоємцями першої черги?

варіанти відповідей

Рідні брати та сестри

Діти, подружжя, батьки

Діти, пасинки, падчерці, подружжя

Дід та баба

Запитання 11

Який розмір обов'язкової частки у спадщині?

варіанти відповідей

третина частки, яка належала б кожному із обов'язкових спадкоємців у разі спадкування за законом;

половина вартості всього спадкового майна

половина частки, яка належала б кожному із обов'язкових спадкоємців у разі спадкування за законом

третина вартості всього спадкового майна

Запитання 12

Заповідальний відказ - це:

варіанти відповідей

Можливість спадкування в разі настання певної умови

Відмова спадкоємця від прийняття спадщини 

Передання у власність або за іншим речовим правом майнового права або речі, що входить або не входить до складу спадщини

Призначення іншого спадкоємця на випадок, якщо спадкоємець, зазначений у заповіті, помре, не прийме її або відмовиться від її прийняття чи буде усунений від права на спадкування

Запитання 13

Право спадкоємця на відчуження нерухомого майна, отриманого в порядку спадкування майна особи, визнаної судом померлою, виникає?

варіанти відповідей

Зразу ж після отримання спадщини та оформлення права власності на нерухоме майно

Після спливу 3 років з моменту отримання майна у спадок

Після спливу 5 років з моменту отримання майна у спадок

Після спливу 6 років з моменту отримання майна у спадок

Запитання 14

В яку чергу спадкують утриманці:

варіанти відповідей

В першу

В другу

Поза чергами

В п'яту

Запитання 15

Спадкоємцями за законом можуть бути

варіанти відповідей

Юридичні особи та ін. учасники цивільних відносин

Тільки повнолітні фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини

Фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, які були зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини

Фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест