Узагальнення 10 клас "Спадковість і мінливість"

Додано: 3 квітня 2022
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 193 рази
12 запитань
Запитання 1

Наука про закономірності спадковості та мінливості організмів:

варіанти відповідей

генетика

систематика

геноміка

цитологія

Запитання 2

Ділянка структурних генів, що кодують спадкову інформацію називається

варіанти відповідей

 спейсер

оперон

 екзони

 інтрони

Запитання 3

У нормі каріотип людини складається з скількох хромосом:

варіанти відповідей

45

44

46

47

Запитання 4

Схрещування батьківських особин, які різняться за однією парою альтернативних проявів ознак:

варіанти відповідей

моногібридне

  дигібридне

  полігібридне

  реципрокне

Запитання 5

Прикладами модифікаційної мінливості є... ( 2 відповіді )

варіанти відповідей

зміна кількості пігменту в шкірі під впливом ультрафіолету

 хвороба Дауна, зумовлена трисомією 21-шої пари хромосом  

зміна маси тіла

 вроджена короткозорість

Запитання 6

До фізичних мутагеннів належать ... (3 відповіді)

варіанти відповідей

ренгенівське випромінення

  підвищена температура

 віруси

лікарські препарати

ультрафіолетові промені

  токсини

Запитання 7

Мутації - це:

варіанти відповідей

основа різноманітності живих організмів і головна умова їх здатності до еволюційного розвитку

найважливіше джерело безмежно великого спадкового різноманіття

  зміни генетичного матеріалу, що раптово з′являються й передаються з покоління в покоління

Запитання 8

До якого типу спадкових хворіб відносять Синдром Дауна?

варіанти відповідей

генні

хромосомні

 геномні

цитологічні

Запитання 9

Ген – це:

варіанти відповідей

структурна одиниця спадковості

сукупність зовнішніх ознак

генотип

локус

Запитання 10

Серед названих генотипів виберіть гомозиготний:

варіанти відповідей

ААВв           

Хх

АаВв

аа 

Запитання 11

Який тип схрещення зображено на малюнку:

варіанти відповідей

дигібридне;

зчеплене успадкування;

моногібридне з повним домінуванням;

моногібридне з проміжним характером успадкування.

Запитання 12

Кішка у нормі має 19 пар хромосом. Установіть відповідність між назвами типів плоїдності та кількістю хромосом у соматичних клітинах цієї тварини: 

1. моносомія                              А. 36

2. нулісомія                                Б. 37

3. тетрасомія                          В. 38

4. трисомія                              Г. 39    Д. 40    

                                   

варіанти відповідей

1б 2а 3 д 4 г

1а 2б 3 д 4 г

1б 2а 3 г 4 д

1а 2д 3 д 4 в

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест