Спадковість і мінливість організмів

Додано: 30 березня 2019
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 759 разів
12 запитань
Запитання 1

Укажіть, скільки видів гамет може продукувати дигетерозигота:

варіанти відповідей

один

три

два

чотири

Запитання 2

Укажіть характер розщеплення за генотипом серед гібридів другого покоління від схрещування гомозиготних особин за однією ознакою:

варіанти відповідей

1:1

1:2:1

1:3

2:1

Запитання 3

Укажіть характер розщеплення за фенотипом серед гібридів другого покоління від схрещування гомозиготних особин за однією ознакою:

варіанти відповідей

1:1

1:3

1:2:1

2:1

Запитання 4

Укажіть співвідношення фенотипів у потомстві за аналізуючого схрещування, якщо особина, генотип якої аналізують, - дигетерозиготна:

варіанти відповідей

1:1

1:1:1:1

3:1

3:3:3:1

Запитання 5

Укажіть, скільки типів гамет утворює особина з генотипом AAbbCC :

варіанти відповідей

один

три

два

шість

Запитання 6

Третій закон Менделя розкриває закономірності:

варіанти відповідей

незалежного комбінування ознак

аналізуючого схрещування

спадкування, зчепленого зі статтю

проміжного успадкування

Запитання 7

Якщо при аналізуючому схрещуванні відбулося розщеплення за фенотипом 1:1,то генотипи батьків ____________:

варіанти відповідей

Aa х Aa

Aa х aa

AA х AA

AA х aa

Запитання 8

При схрещуванні гомозигот, які відрізняються однією парою альтернативних ознак, у потомстві:

варіанти відповідей

відбувається розщеплення за фенотипом 9:3:3:1

всі гібриди будуть гетерозиготними

100% особин- гомозиготні

25% особин - гомозиготні

Запитання 9

Укажіть, у якому співвідношенні відбувається розщеплення за фенотипом при схрещуванні організмів із генотипами AaBb і AaBb

варіанти відповідей

1:2:1

1:1:1:1

9:3:3:1

12:3:1

Запитання 10

Гетерозиготними називають організми, у яких :

варіанти відповідей

статеві клітини мають різну кількість хромосом

стались мутаційні зміни

гомологічні хромосоми мають різні алельні гени

гомологічні хромосоми мають однакові алельні гени

Запитання 11

Укажіть тип схрещування , за якого батьківські організми відрізняються за альтернативними виявами багатьох ознак:

варіанти відповідей

аналізуюче

моногібридне

полігібридне

дигібридне

Запитання 12

Укажіть альтернативні вияви ознаки:

варіанти відповідей

зелене насіння - зморшкувате насіння

жовте насіння - гладеньке насіння

короткозорість - нормальний зір

далекозорість - дальтонізм

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест