Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

«ЕВОЛЮЦІЯ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ»

Кожне питання містить 1 правильну відповідь.

Додано: 7 квітня 2019
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 11828 разів
12 запитань
Запитання 1

Загальна кількість особин на певній території, які належать до однієї популяції, — це:

варіанти відповідей

структура 

ареал 

щільність

чисельність

Запитання 2

Критерій виду, який характеризує кількість і структуру хромосом виду, його каріотип: 

варіанти відповідей

екологічний 

морфологічний

біохімічний

генетичний

Запитання 3

7 млн років тому в Африці жили: 

варіанти відповідей

ардіпітеки 

сахельантропи 

парантропи

неандертальці

Запитання 4

  Теорія, прихильники якої вважають, що життя було занесене на Землю з космосу: 

варіанти відповідей

креаціонізму  

абіогенезу 

панспермії  

стаціонарного стану

Запитання 5

 Рушійною силою еволюції Ч. Дарвін уважав 

варіанти відповідей

внутрішнє прагнення організму до прогресу    

зміни в організмі в результаті тренування органів 

процес виживання організмів, найбільш пристосованих до умов існування

добір людиною організмів з найбільш корисними для неї ознаками

Запитання 6

Прикладом внутрішньовидової боротьби за існування є:

варіанти відповідей

турнірні бої оленів за самицю        

полювання лисиці на зайця 

запилення квіток комахами          

розповсюдження насіння сосни вітром

Запитання 7

Елементарною одиницею еволюції за сучасними поглядами вважається:

варіанти відповідей

вид  

особина   

біосфера

популяція

Запитання 8

Випадкова зміна частоти зустрічальності алелей у малих популяціях назива­ється:

варіанти відповідей

міграцією 

 ізоляцією         

дрейфом генів     

популяційними хвилями

Запитання 9

Соціокультурним фактором антропогенезу є:

варіанти відповідей

боротьба за існування    

природний добір    

популяційні хвилі  

трудова діяльність

Запитання 10

Які люди вперше почали виготовлення знарядь праці з каменю:

варіанти відповідей

людина уміла   

кроманьйонці

людина рудольфійська  

людина працююча

Запитання 11

Оберіть приклад гомологічних органів:                       

варіанти відповідей

крило метелика та крило кажана 

крило лелеки та риюча кінцівка крота

надмірна волосатість тіла людини 

наявність тазових кісток у кита

Запитання 12

Центральне положення синтетичної теорії еволюції, яке є також центральним по­ ложенням теорії Ч. Дарвіна 

варіанти відповідей

мутації — матеріал еволюції 

популяція — одиниця еволюції

модифікаційна мінливість — неодмінний фактор еволюції

природний добір — основна рушійна сила еволюції

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест