5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

СПАДКОВІСТЬ І МІНЛИВІСТЬ по В.Соболю

Додано: 24 квітня
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 233 рази
11 запитань
Запитання 1

Сукупність усіх генів і міжгенних проміжків молекул ДНК людини, що містяться в ядрі й мітохондріях клітини - це:

варіанти відповідей

А) геноміка

Б) геном людини

В) генотип

Г) каріотип

Запитання 2

Успадкування ознак за якого спостерігається вияв обох алелів гена за одночасної наявності їх у гетерозигот - це:

варіанти відповідей

А) кодомінування

Б) повне домінування

В) неповне домінування

Г) домінантне успадкування

Запитання 3

Спосіб збереження й передачі генетичної інформації за допомогою органел цитоплазми (мітохондрій, хлоропластів), здатних до самовідтворення - це:

варіанти відповідей

А) успадкування зчеплене зі статтю

Б) рецесивне успадкування

В) цитоплазматична спадковість

Г) аутосомно-домінантне успадкування

Запитання 4

Здатність набувати нових ознак, що спричиняють відмінності між особинами виду - це:

варіанти відповідей

А) норма реакції

Б) модифікаційна мінливість

В) спадковість

Г) мінливість

Запитання 5

Стійкі зміни генетичного апарату, що виникають раптово і призводять до змін тих або інших спадкових ознак й функцій організму - це:

варіанти відповідей

А) мутації

Б) мутагенез

В) апоптоз

Г) геномні мутації

Запитання 6

До біологічних мутагенів належать:

варіанти відповідей

А) формальдегід, хлороформ

Б) віруси, токсини гельмінтів

В) вільні радикали

Г) йонізуюче випромінювання

Запитання 7

До антимутагенів належать:

варіанти відповідей

А) антибіотики, пестициди

Б) рентгенівське випромінювання

В) вітаміни, серотонін

Г) гриби-паразити

Запитання 8

Сукупність усіх алелів, генів і генотипів однієї популяції організмів - це:

варіанти відповідей

А) дрейф генів

Б) природний добір

В) генетика популяцій

Г) генофонд

Запитання 9

Лікування захворювань шляхом заміни дефектних генів нормальними - це:

варіанти відповідей

А) генотерапія

Б) медична генетика

В) генетика популяцій

Г) скринінг програми

Запитання 10

Знайдіть правильну відповідність:

варіанти відповідей

А) гемофілія - нездатність розрізяти кольори

Б) дальтонізм - порушення зсідання крові

В) генні хвороби - спричинені генними мутаціями

Г) хромосомні хвороби - спричинені метаболічними змінами органів

Запитання 11

Встановіть правильну відповідність

варіанти відповідей

А) генеалогічний метод - дає змогу аналізувати поширення спадкових хвороб

Б) близнюковий метод - полягає у вивченні монозиготних близнят

В) цитогенетичний метод - допомагає визначити певні речовинидля діагностування спадкових хвороб

Г) біохімічний метод - заснований на мікроскопічному вивченні хромосом

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест