Спадковість і мінливість (поточне тестування)

Додано: 2 квітня
Предмет: Біологія, 10 клас
12 запитань
Запитання 1

Біологічна наука про явища спадковості й мінливості організмів:

варіанти відповідей

морфологія

генетика

анатомія

Запитання 2

Ділянка молекули ДНК, яка визначає спадкові ознаки організмів:

варіанти відповідей

локус

хромосома

ген

Запитання 3

Рецесивний ген позначається літерою:

варіанти відповідей

а,в,с

а,В,С

А,В,С

Запитання 4

Генетипно однорідні нащадки однієї особини, гемозиготні за більшістю генів й одержані в результаті самозапилення:

варіанти відповідей

гомозигота

гетерозигота

чисті лінії

Запитання 5

Метод генетики, який полягає у схрещуванні (гібридизації) організмів, які відрізняються за певними станами однієї чи кількох спадкових ознак:

варіанти відповідей

цитогенетичний

гібридологічний

метод генетичної інженерії

Запитання 6

Залежно від кількості генів, які аналізують, розрізняють:

варіанти відповідей

моногібридне, дигібридне, полігібридне схрещування

моногібридне, аналізуюче, зчеплене зі статтю схрещування

полігібридне, зворотне, дигібридне схрещування

Запитання 7

Процес переписування інформації з ДНК на іРНК:

варіанти відповідей

репарація

транскрипція

трансляція

Запитання 8

Процес використання спадкової інформації генів для синтезу функціональних продуктів - молекул РНК і білків:

варіанти відповідей

трансляція

кросинговер

експресія генів

Запитання 9

Сукупність ознак хромосомного набору соматичних клітин людини:

варіанти відповідей

генотип

каріотип

геном

Запитання 10

Каріотип жінки:

варіанти відповідей

44А + ХХ

44А + ХУ

43А + ХХ

Запитання 11

Комплекс ДНК з білками, що формує хромосоми:

варіанти відповідей

хроматин

рибосоми

мітохондрії

Запитання 12

Власний спадковий матеріал мають:

варіанти відповідей

рибосоми, лізосоми

мітохондрії, комплекс Гольджі

хлоропласти, мітохондрії

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест