Спадковість та мінливість 2

Додано: 10 квітня 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 120 разів
22 запитання
Запитання 1

Якщо спадковим матеріалом являються компоненти цитоплазми,то така спадковість називається:

варіанти відповідей

мітохондріальною

цитоплазматичною

пластидною

ядерною

Запитання 2

Характерною ознакою цитоплазматичної спадковості є:

варіанти відповідей

успадкування по материнській лінії

успадкування по батьківській лінії

монозиготне успадкування

гетерозиготне успадкування

Запитання 3

Якщо мати має мітохондріальне захворювання то воно передається

варіанти відповідей

А дочці

Б сину

В всім дітям

Запитання 4

Скільки аутосом і яку статеву хромосому одержує донька від батька?

варіанти відповідей

22 аутосоми та Y-хромосому

22 аутосоми та X-хромосому

23 аутосоми та Y-хромосому

23 аутосоми та X-хромосому 

Запитання 5

Голландський учений Г. де Фріз помітив наявність різних форм рослини енотери. Він дослідив, що каріотип нормальної форми складається з 14 хромосом, а гігантської – з 28. Поява гігантської форми є результатом ...

варіанти відповідей

геномної мутації.

модифікаційної мінливості.

генної мутації.

хромосомної мутації. 

Запитання 6

Хвороба Дауна - це трисомія по ...

варіанти відповідей

13-й хромосомі

15-й хромосомі

18-й хромосомі

21-й хромосомі

Запитання 7

До хромосомних мутацій належать

варіанти відповідей

делеції

точкові

дуплікації

інверсії

випадання 1 нуклеотиду

Запитання 8

Гени що спричиняють гемофілію та дальтонізм у людини зчеплені з ...

варіанти відповідей

Х-хромосомою

Y-хромосомою

аутосомою

Запитання 9

6. Гени яких хвороб людини, зчеплені зі статтю:

варіанти відповідей

А полідактилія; 

 Б гемофілія; 

В альбінізм;  

 Г фенілкетонурія

Запитання 10

7. Вкажіть, що з перерахованого нижче не відноситься до генних мутацій:

варіанти відповідей

А втрата нуклеотидних пар;             

  Б вставка нових нуклеотидних пар;

           

     

В зміна кількості хромосом;  

         

 Г заміна нуклеотидних пар

Запитання 11

Явище втрати однієї хромосоми отримало назву … (2n – 1)варіанти відповідей

трисомія

 моносомія

полісомія

  поліплоїдія

Запитання 12

Що характеризує мутації?


варіанти відповідей

неспадкові

  спонтанні

 прогнозовані

 штучні

Запитання 13

Зміни кількості та послідовності нуклеотидів у структурі ДНК – це мутації:варіанти відповідей

генні


 геномні 

 хромосомні 

  мутаційні

Запитання 14

Яка причина розвитку синдрому Дауна?


варіанти відповідей

моносомія за Х-хромосомою

 трисомія за 21-ю хромосомою

мутація в гені синтезу білка фібрилліну

  порушення синтезу зорових пігментів

Запитання 15

Здатність організму набувати протягом індивідуального розвитку нових ознак - це...


варіанти відповідей

мінливість

 спадковість

  мутація

 репарація

Запитання 16

Спадкова мінливість поділяється на: 
варіанти відповідей

 комбінативну і неспадкову

модифікаційну і мутаційну 

комбінативну і модифікаційну 

комбінативну і мутаційну 

Запитання 17

Оберіть термін, який характеризує даний малюнок:

варіанти відповідей

варіаційний ряд

норма реакції

варіаційна крива

вибірка

Запитання 18

Вкажіть ознаки мутації:


Назва


1. синдром Дауна


2. меланізм


3. альбінізм


Тип


1. геномна


2. хромосомна


3. геннаХарактер


1. домінантна


2. рецесивна


3. поліплоідія

варіанти відповідей

3 3 2

1 3 3

3 1 3

3 2 2

Запитання 19

Норма реакції - це :варіанти відповідей

спадкування якісних ознак

вид внутрішньоалельної взаємодії генів

межі модифікаційної мінливості

вид міжалельної взаємодії генів

Запитання 20

Укажіть властивість модифікаційної мінливості: зі збільшенням висоти над рівнем моря збільшується кількість еритроцитів у людини:


варіанти відповідей

пристосувальний характер

тимчасовість

 масовість

спрямованість

Запитання 21

Укажіть тип мінливості. за якого змінюється лише фенотип, а генотип залишається сталим:


варіанти відповідей

генотипна

фенотипна

мутаційна

 комбінативна

Запитання 22

Випадання двох нуклеотидів у ДНК – це:


варіанти відповідей

генна мутація


хромосомна мутація


геномна мутація


правильної відповіді немає


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест