18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Спадковість та мінливість

Додано: 16 червня 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 83 рази
30 запитань
Запитання 1

Комбінативна мінливість є наслідком:

варіанти відповідей

схрещування особин одного виду

одночасного впливу спадкових змін та умов середовища

зміни умов середовища

схрещування організмів різних видів

Запитання 2

Мінливість – це властивість

варіанти відповідей

успадковувати ознаки

зберігати й передавати ознаки будови та функцій від батьків нащадкам

набувати нові ознаки, які ведуть до відмінності між індивідуумами в межах виду

зберігати ознаки без змін у потомстві

Запитання 3

Укажіть типи спадкової мінливості

варіанти відповідей

комбінативна, модифікаційна  

мутаційна, модифікаційна  

комбінативна, мутаційна

Грекомбінативна, модифікаційна

Запитання 4

Генотипова мінливість – це

варіанти відповідей

зміна тільки генотипу 

зміна фенотипу внаслідок зміни генотипу

зміна генотипу без зміни фенотипу

зміна фенотипу без зміни генотипу

Запитання 5

Генотипова мінливість буває

варіанти відповідей

індивідуальна

не спадкова

модифікаційна

групова

Запитання 6

Межу модифікаційної мінливості визначає

варіанти відповідей

вплив середовища       

вплив генотипу

вплив генотипу і середовища одночасно

вплив історичного розвитку виду

Запитання 7

Норма реакції – це

варіанти відповідей

межі модифікаційної мінливості ознаки, що вивчається у даного індивіда

ступінь експресивності гена

варіабельність ознаки

діапазон мінливості ознаки в межах виду


Запитання 8

Укажіть частину варіаційного ряду, яка містить найбільше варіантів


варіанти відповідей

початок ряду

середня частина ряду

кінець ряду

початок і кінець ряд

Запитання 9

Модифікацією є


варіанти відповідей

редуковані крила у дрозофіли

рахіт у людини

поліплоїдія в пшениці

трисомія за 21-ю парою хромосом у людини

Запитання 10

Модифікаційна мінливість організму зумовлена


варіанти відповідей

впливом чинників середовища

дією мікрофлори організму

кросинговером у процесі мейозу

спадковими чинниками

Запитання 11

Укажіть, яке з наведених положень не є положенням мутаційної теорії стосовно властивостей мутацій:

варіанти відповідей

не здатні передаватися з покоління в покоління

проявляються у вигляді дискретних ознак

виникають раптово

здатні передаватися з покоління в покоління

Запитання 12

Ген чорного забарвлення великої рогатої худоби домінує над геном червоного забарвлення. Схрестили чорного гомозиготного бика з червоними коровами. Визначте, яке потомство виникне від схрещування гібридів першого покоління між собою:

варіанти відповідей

100% — чорні телята

100% — червоні телята

75% — чорні телята, 25% — червоні

50% — чорні телята, 50% — червоні

Запитання 13

Яку хворобу успадкує син, якщо його батько дальтонік, а мати є носієм гемофілії:

варіанти відповідей

обидва захворювання

гемофілію

дальтонізм

буде здоровим

Запитання 14

Укажіть, за допомогою якої речовини вперше був доведений хімічний мутагенез:

варіанти відповідей

бензопірен

 амоніак

формальдегід

нітратна кислота

Запитання 15

Укажіть, який генетичний метод неможливо застосувати під час вивчення генетики людини:

варіанти відповідей

 гібридологічний

цитогенетичний

складання родоводу

 молекулярно-генетичний

Запитання 16

Укажіть, яка з властивостей не відноситься до модифікаційної мінливості:

варіанти відповідей

індивідуальність

спадкоємність

оберненість

спрямованість

Запитання 17

Незалежне успадкування двох ознак пов’язане з тим, що:

варіанти відповідей

гени знаходяться в гомологічних хромосомах

гени знаходяться в одній хромосомі

гени знаходяться в різних парах гомологічних хромосом

дані гени є алельними

Запитання 18

Вірним є твердження:

варіанти відповідей

Цитологічний метод дозволяє аналізувати генотип лише близнюків

 Гени розташовані в хромасомах у лінійному порядку

Явище кросинговеру використовують для складання генетичних карт хромосом

Пара статевих хромосом у жінок — ХY

Запитання 19

Укажіть, яке з визначень відповідає поняттю локус:

варіанти відповідей

те саме, що й ген

 одиниця спадковості

статева клітина

місце гена на хромосомі

Запитання 20

Укажіть, якому поняттю відповідає визначення «модифікаційна мінливість ознак, укладена у певний діапазон мінливості, зумовлений генотипом»:

варіанти відповідей

норма реакції

 варіаційна крива

варіаційний ряд

дисперсія

Запитання 21

Схрещування двох організмів називають:

варіанти відповідей

 гібридизацією

 заплідненням

розмноженням

 відтворенням

Запитання 22

Укажіть, який із вчених сформулював положення про гомологічні ряди спадкової мінливості:

варіанти відповідей

Вавілов

 Карпеченко

 Вернадський

 Шмальгаузен

Запитання 23

Основоположник генетики

варіанти відповідей

Шевченко

Мендель

Дарвін

Ламарк

Запитання 24

"Сильний" ген. Переважаючий.

варіанти відповідей

Рецесивний

Агресивний

Домінантний

Варіативний

Запитання 25

Головний досліджуваний в родоводі

варіанти відповідей

бандит

пробанд

прораб

бант

Запитання 26

Сукупність генів однієї особини

варіанти відповідей

фенотип

генотип

набір

каріотип

Запитання 27

Схрещування за однією ознакою

варіанти відповідей

моногібридне

дигібридне

гетерогібридне

Запитання 28

Яка рослина була предметом дослідів Грегора Менделя

варіанти відповідей

кукурудза

кавун

огірок

горох

Запитання 29

Генетик Томас Морган проводив свої досліди на тварині. На якій ?

варіанти відповідей

муха Цеце

муха дрозофіла

муха хатня

кінь

Запитання 30

Укажіть мінливість, яку відносять до спадкової.

варіанти відповідей

модифікаційна

вікова

мутаційна

сезонна

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест