Сполучник

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Українська мова, 7 клас
Тест виконано: 4 рази
12 запитань
Запитання 1

Визначте скільки сполучників у реченні: Пахло глиною, і крізь вікно лилося тьмяне світло; він роздивлявся навколо й дивувався, що ніколи не помічав цього раніше.

варіанти відповідей

1

  2

  3

   4

Запитання 2

Яким членом речення може бути сполучник?

варіанти відповідей

Додатком

Обставиною

Означенням

Жодним

Запитання 3

У якому рядку всі сурядні сполучники?

варіанти відповідей

Якщо, так що, або

Та, але, то...то

Однак, зате, для того щоб

Ні ...ні, коли б, та

Запитання 4

У якому рядку всі сполучники пишуться разом?

варіанти відповідей

Що/б, ото/ж, мов/би

Не/мов, коли/б, через/те/що

Як/би, дарма/що, не/мов

Про/те, тому/що, а/ніж

Запитання 5

Сполучник з'єднує частини складного речення

варіанти відповідей

Робота гарна, та день малий.

Без роботи ані хліба, ані хати.

Уночі панують сови та сичі.

Будь слугою власної совісті й господарем волі.

Запитання 6

Помилково вжито прийменник у словосполученні рядка...

варіанти відповідей

підіть за крейдою

працювати за гроші

боротися за незалежність

спостерігати за зорями

Запитання 7

Позначте рядок, у якому подано правильне визначення сполучника.Сполучник- службова частина мови, яка...

варіанти відповідей

виражає залежність іменника, займенника, числівника від інших слів, здатний керувати

поєднує однорідні члени речення, словосполучення і частини складного речення

виражає почуття і волевиявлення

надає реченню чи окремим його членам певних відтінків

Запитання 8

Сполучник сурядності, який може бути в одному випадку єднальним, а в іншому- протиставним,- це...

варіанти відповідей

зате

та

проте

і

Запитання 9

Складні сполучники-- це...

варіанти відповідей

ні...ні, якщо ...то, або... або

проте, щоб, якби, немовби

коли, хоч, мов себто

але ж, тому що для того щоб

Запитання 10

4. Як правильно пишуться тому/що, через/те/що, в/міру/того/як

варіанти відповідей

а) через дефіс

б) разом

в) окремо

Запитання 11

5. Сполучники пишуться через дефіс у рядку

варіанти відповідей

а) отож/бо, тим/таки, тому/то, якби/то

б) адже/ж, або/ж, хоч/би, коли/ б/ таки

в) тим/часом/як, немов/би/то, але/ж/бо

Запитання 12

За своєю роллю в мові сполучники поділяються на...

варіанти відповідей

Прості, складні й складені

Сурядності й підрядності

Одиничні, повторювані й парні

Заперечні й стверджувальні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест