способи творення дієслів

Додано: 22 лютого
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 36 разів
29 запитань
Запитання 1

Позначте рядок, в якому всі слова мають префікс

варіанти відповідей

звіробій, звучати, змити

зекономити, загітувати, зрадіти

свербіти, злетіти, перейти

стовбичити, змалювати, зламати

Запитання 2

Позначте рядок, в якому всі слова мають закінчення, тобто є змінюваними

варіанти відповідей

денді, леді, латинь

ситро, імідж, імпульс

таксі, яшма, мадам

нірвана, віче, капучино

Запитання 3

Суфікс -ець має однакове значення в усіх словах, окрім

варіанти відповідей

знавець

холодець

стрілець

покупець

Запитання 4

У якому рядку всі слова утворені префіксально-суфіксальним способом?

варіанти відповідей

праліс, безлад, присісти

переказ, слух, синь

нарукавник, підсвічник, пристінок

журналіст, веселковий, радість

землемір, дороговказ, лісосплав

Запитання 5

У Сербії мешкають

варіанти відповідей

серб, сербка

сербіянини,сербінки

серб, сербинка

сербіянин, сербінка

Запитання 6

Дівчина з Варшави -

варіанти відповідей

варшавка

варшав`янка

варшавинянка

варшавинка

Запитання 7

Обери спільнокореневі слова

варіанти відповідей

літо

політ

літечко

літній

Запитання 8

Пишеться одна й та ж буква в усіх словах рядка

варіанти відповідей

експер..мент, бр..ніти, м..сливець, інж..нер 

тр..вожний, м..нулий, мед..цина, мер..діан

м..стецтво, тр..валий, велос..пед, м..лодійний  

теор..тичний, тр..мати, м..тушитися, м..телик

д..ван, с..кунда, р..тельний, реж..сер

Запитання 9

Установіть відповідність між способами слово­творення та словами:

1 безафіксний                      А від’їхати, по-козацьки, доповідь

2 префіксально-суфіксальний Б дослідник, надійний, багатіти

3 суфіксальний                           В розповідь, перехід, запис

4 префіксальний                         Г по-новому, провулок, заземлити

                                                       Ґ прозеленіти прадавній, залетіти 

варіанти відповідей

1В 2Г 3Б 4Ґ

1Г 2В 3Б 4Ґ

1В 2Б 3Г 4Ґ

1В 2Г 3Ґ 4Б

Запитання 10

Установіть відповідність між способами слово­творення та словами:

1 безафіксний                      А від’їхати, по-козацьки, доповідь

2 префіксально-суфіксальний Б дослідник, надійний, багатіти

3 суфіксальний                           В розповідь, перехід, запис

4 префіксальний                         Г по-новому, провулок, заземлити

                                                       Ґ прозеленіти прадавній, залетіти 

варіанти відповідей

1В 2Г 3Б 4Ґ

1Г 2В 3Б 4Ґ

1В 2Б 3Г 4Ґ

1В 2Г 3Ґ 4Б

Запитання 11

Укажіть словосполучення, у яких ужито сло­ва, утворені переходом однієї частини мови в іншу:

варіанти відповідей

солодке печиво

сучасна операційна

м’який голос

на перше борщ

учительська сім 'я

сумлінний черговий

Запитання 12

Укажіть рядки, у яких усі слова пишуться з префіксом при-:

варіанти відповідей

пр..боркати, пр..гірок, пр..свячений, пр..красний

пр..голомшити, пр..краси, пр..вабливо, пр..марний

пр..мхливий, пр..вілля, пр..звище, пр..права

пр..цінитися, пр..гріти, пр..буття, пр..дбати

пр..меншити, пр..бічник, пр..крашати, пр..скорити

пр..будувати, пр..гнічений, пр..зирливо, пр..солити

Запитання 13

Укажіть ряди спільнокореневих слів:

варіанти відповідей

губа, губний, губити

жадібний, жало, жалити

дрібний, дрібнити, подрібнений

вода, водій, водити

пекти, печений, перепічка

сила, зусилля, силовий

Запитання 14

Морфема - це...

варіанти відповідей

А виділення фонетичними засобами одного зі складів фразового такту

Б найменша одиниця звукової системи мови, за допомогою якої розпізнаються значущі одиниці мови

В найменша неподільна значуща частина слова, яка є носієм певного лексичного чи граматичного значення

Г частина фразового такту, що має переважно кілька звуків, об'єднаних навколо складотворного центру

Запитання 15

Укажіть рядок, усі слова якого мають таку структуру: префікс, корінь, суфікс, закінчення:

варіанти відповідей

А задзеленчати, потроїти, дотримуватися, аналітичний, зрушити

Б передбачення, прізвисько, походжаю, зосереджений

В виділити, штовхнути, вказувати, нагромаджувати, дотепний

Г терти, гірський, маленький, зустріти, апелювати

Запитання 16

Складанням основ утворено всі слова рядка

варіанти відповідей

А сон-трава, узбережжя, крутосхил

Б Котигорошко, військкомат, міжбрів'я

В землемір, рівнозначний, водоканал

Г хмарочос, вірнопідданий, намордник

Запитання 17

Помилку при поділі слів на морфеми допущено в рядку

варіанти відповідей

А син-юват-ий, на-спіх, пере-весл-о

Б чит-анн-я, над-вечір-ок, при-вч-и-вши

В житт-є-пис, пере-пис-ан-ий, в-котр-е

Г перед-зим-ок, від-писа-ти-ся, над-міцн-ий

Запитання 18

 Нульове закінчення мають усі слова рядка

варіанти відповідей

А розвеселивши, гарно, сачок, літак

Б друг, грань, перехід, отримав

В хрест, рід, сумно, піч

Г снігохід, розпач, шум, вірно

Запитання 19

НЕ МАЮТЬ закінчення всі слова рядка

варіанти відповідей

А вулкан, кран, юнь, блакить

Б засміятися, арешт, вітер, наш

В вночі, зимно, мадам, працюючи

Г перехід, захід, водостік, магазин 

Запитання 20

Непохідну основу мають слова рядка

варіанти відповідей

А вовк, поле, тихо, стук

Б хід, зозуля. життям, сонце

В смуга, лис, водний, купе

Г хата, срібло, корисний, сніг

Запитання 21

Не є спільнокореневими всі слова рядка

варіанти відповідей

А читати, читанка, прочитаний, перечитавши

Б виходити, хода, прихід, зайшов

В пити, п'ю, п'єш, випивши

Г заморозити, мороз, приморозивши, морозець

Запитання 22

Спільнокореневими є всі слова рядка

варіанти відповідей

А новий, нові, новому, новим

Б вода, водний, підводний, заводити

В рука, руці, рученька, ручище

Г зима, зимувати, зимовий, зимно

Запитання 23

На третій склад падає наголос у слові

варіанти відповідей

кропива

периметр

підошва

однаковий

Запитання 24

На другий склад падає наголос у слові

варіанти відповідей

черговий

псевдонім

ознака

осока

Запитання 25

У якому рядку наведено антоніми до фразеологізму як кіт наплакав

варіанти відповідей

як гриби після дощу, по саму зав'язку, велика цяця

бити байдики, робити з мухи слона, задерти носа

наламати дров, п'яте колесо до воза, ніде голці впасти

по саму зав'язку,кури не клюють, як піску морського

Запитання 26

Виберіть правильний варіант написання назв територій, утворених від слів Вінниця, Харків, Хмельницький, Суми

варіанти відповідей

 Вінничина, Харківщина, Хмельничина, Сумщина

 Вінничина, Харківщина, Хмельничина, Сумшчина

 Вінниччина, Харківщина, Хмельниччина, Сумщина

 Вінничина, Харківшчина, Хмельничина, Сумщина

Запитання 27

Спрощення в групах приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка

варіанти відповідей

гіган…ський, ряс…ний, доблес…ний, безжаліс…но.


аванпос…ний, тріс..нути, випус…ний, безжаліс…ний

студен…ський, прої..ний, захис…ник, улес…ливий

благовіс…ний, блис…нути, тиж…невий, кількіс…ний

Запитання 28

Апостроф треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

 кар...єра, комп...ютер, куп...юра

інтер...єр, п...єдестад, мавп...ячий

 бар...єр, прем...єра, п...юре


об...єктив, ар...єргард, ін...єкція

Запитання 29

Серед переліку термінів оберіть назви способів словотворення

варіанти відповідей

префіксальний

безпрефіксальний

суфіксальний

безсуфіксальний

безафіксний

префіксально-суфіксальний

складання основ (або слів)

абревіація

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест